Budżet Obywatelski na 2017- korzystne poprawki

Prezydent (Zarządzenie Prezydenta) przedstawił  projekt na Budżet Obywatelski (Regulamin) na 2017 , znalazły się tam korzystne poprawki. Warto było jeszcze w tamtym roku przy ówczesnym projekcie zgłaszać nasze wątpliwości co do regulaminu. Obecnie jak widać wiele się zmieniło, najważniejsze zmiany to:

– maksymalny koszt jednego zadania –  400 000 zł.

– doprecyzowane są zadania, mianowicie muszą być ogólnodostępne dla mieszkańców,

– logo miasta nie może być wykorzystywane przez wnioskodawców do reklamy ich projektów,

– trzeba zebrać co najmniej 30 podpisów na liście poparcia wniosku, a było 15,

– przy realizacji zadań na terenie miejskich jednostek lub miejskich instytucji kultury, wymagane jest oświadczenie pisemne o gotowości do współpracy ze strony tych jednostek już na etapie składania wniosku,

Mam nadzieję, że w przyszłości uda się utworzyć budżet obywatelski z podziałem na osiedla tak, aby mieszkańcy tych osiedli decydowali o realizacji swoich lokalnych potrzeb. Tak czy inaczej, wszyscy mieszkańcy do dzieła!

Grzegorz Fecko