Informacje „z urzędu”

Zapraszam do zapoznania się z odpowiedziami na złożone przeze mnie interpelację i zapytania do Pana Prezydenta Miasta i Pani Przewodniczącej  RM NS. Bardzo mnie cieszy podejście do sprawy Pani Przewodniczącej Bożeny Jawor 🙂

Grzegorz Fecko