Pierwszy rok VII kadencji RM NS- moje wypowiedzi na sesjach

Z VII KADENCJI 2014 – 2018

SESJE RADY MIASTA
Kadencja 2014 – 2018

Szanowni Państwo,   zapraszam Państwa do zapoznanie się z moimi wypowiedziami na Sesjach Rady Miasta Nowego Sącza w VII kadencji 2014-2018 r. Niech te wypowiedzi zaczerpnięte z rejestrów oficjalnych protokołów oddadzą atmosferę pracy dla miasta. Myślę, że nic tak nie odda moich poglądów na nasze miasto jak i na otaczające nas procesy w samorządzie lokalnym.  Zapraszam do owej lektury (teksty – wyciąg z protokołów nie zawierają składanych przeze mnie interpelacji, które na bieżąco publikowałem na łamach mojej strony oraz na forach lokalnych, można je odnaleźć na zakładce Ratusz). Życzę wszystkim miłej lektury, Grzegorz Fecko

Sesje RADY MIASTA
VII Kad
encja 2014 – 2018

Wyciąg z protokołu Nr III/2014 z posiedzenia III Sesji Rady Miasta Nowego Sącza odbytej w dniu
11 grudnia 2014 r.

Radny G. Fecko zwrócił się z zapytaniem, jaka jest różnica brutto pomiędzy Uchwałą sprzed
czterech lat. Zapytał także o zapis w § 1. pkt. 4, w którym jest mowa o dodatku za wieloletnią pracę
w wysokości 15% wynagrodzenia. Stwierdził, że przyglądają się z troską temu punktowi, gdyż niepokoi ich fakt, dlaczego jest to 15 lat, a jak wiadomo Prezydent Miasta jest dojrzałym człowiekiem i trochę tych lat mógł już przepracować a z arytmetyki wychodzi, że powinien mieć trochę więcej tego stażu pracy i w związku z tym poprosił o wyjaśnienie tej kwestii.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta
Nowego Sącza – druk nr 24
).

 

v   

Wyciąg z protokołu Nr V/2014 z posiedzenia V Sesji Rady Miasta Nowego Sącza odbytej w dniu
30 grudnia 2014 r.

Radny G. Fecko stwierdził, że dobrze, iż Pani Przewodnicząca zwróciła na to uwagę, bo dyskusja nad wieloletnią prognozą finansową i projektem budżetu na rok 2015 to nie są pytania zadawane poszczególnym radnym tylko to są pytania skierowane do Pana Prezydenta. Stwierdził, że
radny P. Wicher wykorzystał ten moment żeby zrobić sobie autopromocję. Przypomniał, że jeśli dyskutuje się o budżecie to mówi się o tym, co jest tam zapisane bądź nie. Stwierdził, że szkoda,
iż środków, co do budżetu obywatelskiego nie ma przeznaczonych, nie ma zaplanowanych
w budżecie. Natomiast stwierdził, że pozostał mu z dyskusji tej przedwyborczej temat środków, który nie wymaga specjalnych projektów uchwał, a chodzi o to, iż dużo mówiono tzn. Pan Prezydent
a przynajmniej jego służby mówiły o tym, że zostaną przeznaczone środki, które będą mogły bezpośrednio wykorzystywać Zarządy Osiedli łącznie z mieszkańcami tych osiedli na spotkaniach. Dodał, że te środki można by było rozdysponować na drobne inwestycje, na te najważniejsze zadania żeby to nie było tak, że trzeba jakieś petycje pisać o to gdzie powstanie wiata czy plac zabaw
i tego właśnie mu zabrakło w projekcie budżetu na 2015 rok.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta
Nowego Sącza).

 

Radny G. Fecko stwierdził, że Pani Przewodnicząca nie pamięta, bo w poprzedniej kadencji nie była radną tylko Z-cą Prezydenta, że przez dziewięć miesięcy radny P. Gawłowski swoimi
wnioskami formalnymi kneblował usta radnym, stąd ta fiesta i radni chcą się wypowiedzieć. Stwierdził zwracając się do Prezydenta Miasta, że serce się raduje, iż jest Pan taki rozanielony po świętach, czyli życzenia przedświąteczne były szczere i to dobrze, że Pan z radnymi po ludzku rozmawia. Stwierdził, że Pan Prezydent cytuje Marszałka, redaktorów niepotrzebnie gdyż parę miesięcy wcześniej na Sesji obecna była Pani Kierownik Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, oddział w Nowym Sączu, która przedstawiała sprawozdanie o tym, że przykładowo
w 2013 r., poprawiła się sytuacja, jeśli chodzi o ten najgorszy pył w Nowym Sączu. Oznajmił, że informacja jest taka, iż sytuacja powietrza w Nowym Sączu się poprawia i sam
Pan Prezydent zauważył, że to być może, iż urządzenie badające jest koło Kamiennicy może być korzystne, bo jeśli będzie ono na tzw. obrzeżach miasta to tam właśnie pali się węglem.
Zmierzając „do rzeczy” jakby to powiedziała Pani Przewodnicząca oznajmił, iż w projekcie „KAWKA” dobrze by było przyjąć rozwiązanie takie, w którym wymienia się kocioł, palenisko węglowe na palenisko węglowe, ale wysokowydajne, chodzi o to, aby to się opłacało rodzinie,
która użytkuje piec. Oznajmił, iż Rada Miasta teoretycznie mogłaby poprzez projekt uchwały coś takiego zafundować mieszkańcom, ale dobrze wiemy, że Prezydent ma większość. Dodał, że jeśli chodzi o węgiel jest to zasób, który mamy w Polsce, dlatego warto się nad tym zastanowić.
Stwierdził też, że z tego, co się orientuje, rozmawia z mieszkańcami przedmieści, obrzeży miasta Nowego Sącza, chodzi o to, aby tym mieszkańcom, którzy mają kotły węglowe opłacało się przechodzić na drogie systemy palenisk węglowych, ale wydajne, czyli mniej zużycia paliwa oraz mniejsza emisja złych gazów i toksycznych elementów. Stwierdził, iż na tym polega jego wniosek.

(Wolne wnioski radnych).

v   

Wyciąg z protokołu Nr VI/2015 z posiedzenia VI Sesji Rady Miasta Nowego Sącza odbytej w dniu
20 stycznia 2015 r.

Radny G. Fecko zaproponował, aby te skromne punkty, tych kilka punktów poszerzyć o dodatkowe. Przypomniał pewien problem „urzędniczy” dotyczący ulicy Gurgacza gdzie „urząd” na wniosek jednego z mieszkańców właściwie próbował już podzielić teren asfaltu. Przypomniał, że udało się na ostatniej Komisji Infrastruktury i Środowiska wycofać tą sprawę i zażegnać natomiast sama sytuacja jest jego zdaniem naganna, konfliktogenna, jeśli chodzi o społeczeństwo. Dodał, że sprawa trwa,
co najmniej trzy lata i dlatego zaproponował, aby uwzględniono ją w planie pracy Komisji.
Stwierdził, że należy skontrolować „urząd” w tej kwestii, skąd się ta sprawa wzięła, dlaczego doszło
do sytuacji, że właściwe prawie podjęto decyzję, iż asfalt będzie dzielony geodezyjnie,
gdzie od początku mówiono, że tak nie powinno być. Poprosił Pana Przewodniczącego Komisji
o akceptację tej propozycji.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 r.
– druk nr 48).

Radny G. Fecko stwierdził, że w poprzedniej wypowiedzi zaznaczył, iż warunkuje swój wniosek tym, że Pan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zaakceptuje przedstawiony przez niego punkt.
Oznajmił, że jeżeli Pan Przewodniczący mówi, iż ta sprawa nie powinna się obecnie znaleźć to on
to akceptuje i wycofuje się, ale do tematu jak rozumie Komisja powróci.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 r.
– druk nr 48).

Radny G. Fecko stwierdził, że nasuwa się proste rozwiązanie i poprosił o informowanie wszystkich radnych o tego typu spotkaniach, kto będzie mógł to przyjdzie, a znając życie Pani Przewodnicząca
z tego, co się orientuje organizuje tego typu spotkania w godzinach pracy, na które nie ma formalnego zaproszenia wynikającego z ustawy samorządowej w związku z tym pewnie nie każdy przyjdzie
i będzie problem rozwiązany.

(Dyskusja – przedstawienie Planu Pracy Rady Miasta Nowego Sącza na rok 2015).

 

v   

Wyciąg z protokołu Nr VII/2015 z posiedzenia VII Sesji Rady Miasta Nowego Sącza odbytej w dniu
3 lutego2015 r.

Radny G. Fecko stwierdził, że Z-ca Prezydenta Miasta J. Gwiżdż, jako znany w ostatnim czasie felietonista zaczął się śmiać i krytykować to, że ktoś proponuje, iż stawki od odpadów komunalnych mogą być niższe. Przypomniał, że kilka lat temu, kiedy pracowano w poprzedniej kadencji nad pierwszym pilotażowym projektem uchwały to wówczas Klub Radnych PO proponował
projekt uchwały o możliwości o wiele tańszej opłaty od osoby za odpady komunalne,
a Z-ca Prezydenta Miasta wówczas tak samo drwił a Prezydent Miasta wręcz krzyczał podczas Sesji Rady Miasta. Dodał, że po kilku latach tak naprawdę przedstawionym obecnie projektem uchwały udowodniono na piśmie, że to opozycja miała rację. Oznajmił, że przez te kilkadziesiąt miesięcy mieszkańcy przepłacali za odpady komunalne, pomimo, iż mogłyby być one tańsze i oczywiście Prezydent Miasta może wmawiać mieszkańcom, że są zadowoleni, ale on nie zna mieszkańca,
który gdyby wiedział, że ma możliwość zapłacić mniej a płaci więcej byłby zadowolony. Poinformował, iż opozycja kilka lat temu mówiła, że może być taniej a nadwyżka finansowa
z zebranego quasi „podatku śmieciowego” pokazuje, że mieli rację, tak więc teraz, kiedy
radny T. Basta proponuje obniżkę to bardzo prosi aby z tego nie drwić tylko aby wziąć kalkulator
i to policzyć.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta
Nowego Sącza – druk nr 49).

 

Radny G. Fecko stwierdził, że powtarza się sytuacja z poprzedniej kadencji, że jeżeli w większości prezydenccy radni zabierają głos to nie po to, żeby merytorycznie się wypowiadać
o projektach uchwał tylko po to żeby rozliczać opozycyjnych radnych. Zwrócił się z zapytaniem,
czy w swojej wcześniejszej wypowiedzi powtarzał po kolegach, po czym zwrócił uwagę na to, że
z przedstawionych wyliczeń wynika wprost, że mieszkańcy Nowego Sącza dotychczas dopłacali,
gdyż więcej zostało wziętych pieniędzy niż to kosztowało. Stwierdził, że ma prawo na to zwrócić uwagę, tym bardziej, że wypowiada się również w imieniu mieszkańców i sala obrad Rady Miasta
nie jest po to, aby wmawiać ludziom, że jest im dobrze, tym bardziej, że im dobrze od samego mówienia nie będzie. Oznajmił, że to, co zrobiła Przewodnicząca E. Chowaniec to jest skandal, gdyż, jako radna zamiast dyskutować na temat projektu uchwały, czego również nie słyszał podczas posiedzenia Komisji, słowem nie odezwała się merytorycznie. Dodał, że to nie jest tak, że tam ciężko harowała a obecnie milczy jak trusia tylko teraz się wykazuje, bo trzeba się przypodobać i radna będzie postponować radnych tylko dlatego, że dobrze przygotowali się do Sesji. Oznajmił, że
nie życzy sobie tego tym bardziej, jeżeli radna wymienia jego nazwisko, gdyż to jest jego sprawa czy zabiera czy nie głos podczas Sesji lub Komisji. Poinformował, że dwie największe w strukturze
Rady Miasta Komisje tj. Finansów Publicznych oraz Infrastruktury i Środowiska zostały zwołane na pół godziny przed Sesją Rady Miasta. Dodał, że prawie całe pół godziny posiedzenia Komisji zabrała radna M. Piprek zadając pytania i za to wyraża dla niej swój szacunek. Oznajmił, iż radni przysłuchiwali się jej wypowiedziom i to nie jest tak, że jak radna zadaje pytanie to oni będą po niej powtarzać. Dodał, że jest zwolennikiem, żeby w Polsce były polskie firmy i żeby dobrze się im wiodło, natomiast wywód ekonomiczny radnej powinien być dokładnie prześledzony gdyż firma, która jest firmą zagraniczną, ale jest zarejestrowana w Polsce, podatki opłaca w Polsce, natomiast zyski idą do właściciela. Odnośnie wpływu na cenę oznajmił, iż jest to bardzo ważne i też tego
nie lekceważyłby poprzez przede wszystkim specyfikację, która powoduje, że koszty są większe,
a po drugie Z-ca Prezydenta Miasta J. Gwiżdż zapomniał sobie, że Prezydent Miasta w grudniu kilka lat temu szybką decyzją o ponad połowę podniósł opłatę za śmieci przyjmowane na składowisku odpadów komunalnych, którego właścicielem jest Prezydent Miasta i jest to dowód na wyciąganie ludziom pieniędzy z kieszeni.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta
Nowego Sącza – druk nr 49).

v   

Wyciąg z protokołu Nr VIII/2015 z posiedzenia VIII Sesji Rady Miasta Nowego Sącza odbytej w dniu
24 lutego2015 r.

Radny G. Fecko stwierdził, że w przedstawionym projekcie uchwały jest kwota 2 mln zł., na minus, gdyż okazało się, że w grudniu ubiegłego roku należało zrobić zwrot nienależnie pobranej subwencji
i o ile dobrze pamięta to była ogólnie kwota 5 mln zł., roszczeniowo. Zwrócił się z prośbą do Prezydenta Miasta, aby poinformował, co z pozostałą kwotą a także przy okazji przedstawił jak wygląda spór prawny, sądowy, jeżeli chodzi o przedszkola niepubliczne, gdyż obawia się, że może to też wpłynąć w ciągu roku budżetowego na zmiany budżetu. Oznajmił, iż co do przedstawionego przez dyrektora MZD projektu chciałby zwrócić się z prośbą do Prezydenta Miasta, aby w tym kompleksie za 1,5 mln zł., w którym jest dużo miejsca rezerwy, dodać także skatepark, o który młodzież prosi już od wielu lat. Przypomniał, że młodzież kilka lat temu protestowała, prosiła obecnie ci ludzie pracują już gdzieś poza Nowym Sączem, starzeją się, mają swoje dzieci i w związku z tym poprosił, aby Prezydent Miasta wziął to pod uwagę i aby spełnił te marzenia ludzi, którzy przez tyle lat o to proszą, dodając, że Pan Prezydent jest już trzecią kadencję Prezydentem Miasta Nowego Sącza.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2015 – druk nr 64).

Radny G. Fecko odnosząc się do wypowiedzi Prezydenta Miasta, że miasto skorzystałoby, gdyby było miastem powyżej 100 tys. mieszkańców stwierdził, że jak najbardziej zgadza się z tym, ale jak widać prędko z własnej woli do tego nie dojdzie, natomiast można spróbować z gminą Stary Sącz, która również jest bardzo liczna, wydaje się nieźle zurbanizowana a jak zostanie skomunikowana „Węgierską bis” to będzie szansa i wówczas Stary i Nowy Sącz będzie mógł być jedną aglomeracją. Odnośnie aglomeracji stwierdził, że komunikacja, która nie za bardzo funkcjonuje wspólnie
z gminą Chełmiec, tak jak teraz ochrona środowiska poprzez system wodno – kanalizacyjny pokazuje, że są problemy. Zwrócił się z zapytaniem czy Prezydent Miasta próbował spotkać się, przekonywać
i czy są jakieś dokumenty na to, iż występował, że warto razem działać, gdyż wydaje się logiczne, że to planowanie choćby oczyszczalni ścieków czy systemu wodno – kanalizacyjnego, systemu komunikacji zbiorowej później przekłada się na zapylenie i szeroko rozumiany system ochrony środowiska i czy w związku z tym Prezydent Miasta występował i czynił głębsze starania, aby przekonać wójta B. Stawiarskiego do współpracy.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: wyrażenia opinii na temat projektu aglomeracji Nowy Sącz
– druk nr 52).

Radny G. Fecko oznajmił, iż w uzasadnieniu do projektu uchwały można przeczytać po raz pierwszy od kilku lat, iż jest przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf na okres
9 miesięcy, czyli aby rozpocząć pracę nad następnymi taryfami Spółka będzie musiała to zrobić już
w listopadzie, a nie wydaje się to przypadkowe gdyż będzie zaraz po wyborach parlamentarnych
w 2015 r. Zwrócił się kolejno z zapytaniem ile gospodarstw przy tej nowej, wielkiej inwestycji wodno – kanalizacyjnej już dokonało wpięcia i funkcjonuje, jaki to jest procent, ile brakuje do osiągnięcia efektu ekologicznego i przede wszystkim czy zostanie spełniony warunek uzyskania tego efektu.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków – druk nr 53).

Radny G. Fecko oznajmił, iż cieszy się, że w miłym nastroju i pozytywnym dialogu, a to jest ważne, toczy się dyskusja i nie trzeba zdejmować z porządku obrad projektów uchwał, można rozmawiać, odpowiadać na pytania i nie kłócić się. Odnośnie wypowiedzi Z-cy Prezydenta Miasta J. Gwiżdża, który mówił, iż wypowiedział się on jakoby ceny miały się zmienić. Dodał, ze gdyby ceny miały się zmienić to wówczas radny P. Gawłowski tak jak przez cztery lata złożyłby wniosek formalny,
jak zwykle nieuzasadniony, aby na ten temat nie dyskutować. Stwierdził, że Prezydent Miasta
R. Nowak powiedział, że można się liczyć z tym, iż ceny mogą kiedyś wzrosnąć, ponieważ inflacja,
natomiast chciałby poinformować, że ekonomiści mówią o deflacji, a jeżeli deflacja to można podyskutować czy te ceny mogą się zmniejszyć. Zwrócił się z prośbą, aby Prezes Zarządu
Sądeckich Wodociągów poinformował, w jakim stopniu procentowym, ile to jest gospodarstw
i czy idzie się w kierunku spełnienia efektu ekologicznego, gdyż jest to bardzo ważna strategiczna informacja dla miasta Nowego Sącza, ponieważ gdyby nie udało się tego efektu osiągnąć to nie uda się również Prezydentowi Miasta i jego znanej dyplomacji przesunąć terminu, a wtedy
budżet najpierw wodociągów, a następnie budżet miasta i mieszkańców będzie miał
poważne problemy.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków – druk nr 53).

Radny G. Fecko w imieniu Klubu Radnych PO stwierdził, że ponownie tak jak to miało miejsce miesiąc temu radni z tzw. większości prezydenckiej, jeżeli się już wypowiadają to nie na temat ciekawej uchwały tylko na temat tego, co myślą o innych radnych. Dodał, że wie, iż za miesiąc
czy dwa odbędzie się spotkanie ze Spółką, tylko chciałby przypomnieć, że za chwilę odbędzie się głosowanie w sprawie cen wody oraz ścieków i to nie będzie za miesiąc tylko w dniu dzisiejszym. Oznajmił, iż podczas wczorajszego posiedzenia Komisji Finansów Publicznych oczywiście byli merytoryczni dyrektorzy jak również Prezes Spółki, ale nie był obecny Prezydent Miasta, z którym bardzo ceni sobie rozmowę i wymiana informacji z nim jest bardzo dobra i ważna. Zaznaczył, iż
na przykładzie głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmian do budżetu na 2015 r.,
dyrektor MZD przedstawiał te same projekty i slajdy podczas posiedzeń Komisji Infrastruktury
i Środowiska oraz Komisji Finansów Publicznych i nikomu to nie przeszkadzało, aby również na Sesji powtórzyć to samo i nikt nie ma do niego o to pretensji i bardzo dobrze, że to pokazuje.
Przypomniał, iż w poprzedniej kadencji również był w Sądeckich Wodociągach, zwiedzał nowe inwestycyjne miejsca, filtry, jest zapoznany z tym, ale to w dniu dzisiejszym odbywa się głosowanie nad „stawkami”. Dodał, że radni nie przychodzą na Sesję, aby upominać siebie nawzajem tylko porozmawiać z Prezydentem Miasta, za co dziękuje, gdyż to Prezydent Miasta jest wnioskodawcą projektu uchwały.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków – druk nr 53).

Radny G. Fecko podziękował dyrektorowi WED za przygotowaną analizę, która będzie bardzo dobra do dyskusji, przedstawione są w niej ogólne bilanse od 2009 r. Stwierdził, że jak widać po dochodach, świadczą one o liczbie korzystających z tego typu ośrodka. Oznajmił, że nie ma, co dyskutować czy tego typu schronisko jest potrzebne czy nie, bo jego zdaniem jest. Zwrócił się z zapytaniem do Prezydenta Miasta, co zrobił już w tej sprawie oprócz tego, że sprawnie znaleziono miejsce na zdeponowanie jego wyposażenia, co zrobił, aby znaleźć takie miejsce, jak również chciałby usłyszeć deklarację, że chce kontynuować poważnie tego typu przedsięwzięcie. Stwierdził, że Nowy Sącz
nie jest oczywiście jakimś największym zagłębiem turystycznym, ale na pewno jest miejscem węzłowym i docelowo wydaje się, iż powinno się iść w tym kierunku. Dodał, że jeżeli chodzi o tańsze usługi noclegowe to wiążą się one z tym, że przyjeżdża młodzież, która później kreuje rzeczywistość,
jest to inwestycja na przyszłość, aby ta młodzież chciała później wracać do Nowego Sącza
z większymi portfelami już, jako klienci i turyści. Zwrócił się z zapytaniem gdzie Prezydent Miasta widzi takie miejsce, czy już szukał takiego miejsca a jeżeli nie to, dlaczego.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
w Nowym Sączu – druk nr 60).

v   

Wyciąg z protokołu Nr IX/2015 z posiedzenia IX Sesji Rady Miasta Nowego Sącza odbytej w dniu
17 marca 2015 r.

Radny G. Fecko zwrócił się z zapytaniem stwierdzając, że gdyby hipotetycznie Urząd Miasta uchwalił środki na to, aby wesprzeć działalność Policji w mieście to, jaki wówczas byłby dzienny koszt utrzymania patrolu dwuosobowego przez osiem godzin i jak to się przekłada na pieniądze, gdyby chcieli to przeliczyć na dodatkowe środki w kwestii bezpieczeństwa. Dodał, że nie mówi o tych akcjach związanych z pracą operacyjną, ale chodzi o prewencję w niebezpiecznych miejscach.

(Dyskusja – Roczne sprawozdanie o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego w 2014 roku).

Radny G. Fecko stwierdził, że jak widać najbardziej kontrowersyjnym punktem przedstawionego projektu uchwały jest kwota 550 tys. zł., a przy budżecie w ostatnich latach wiadomo jak niewiele przeznaczano na inwestycje i w chwili obecnej mieszkańcy interweniują do radnych, że ta kwota to wyrzucanie pieniędzy w błoto albo przynajmniej w błoto w dziurawych ulicach, po których kolarze będą jeździć. Zaznaczył, iż nikt nie jest przeciwko temu wydarzeniu, tej imprezie. Zwrócił się
z zapytaniem czy ktoś wcześniej negocjował, że w Nowym Sączu odbędzie się ten wyścig, a jeżeli negocjował to czy zobowiązał się do takiego wydatku zapominając, że do Rady Miasta należy podjęcie decyzji w tym temacie chyba, że ten ktoś z góry wiedział, że i tak ma większość w Radzie, czyli tak naprawdę zlekceważył Radę Miasta. Zapytał, czy te pieniądze w ogóle są potrzebne, bo może się okazać, że bez tych środków Tour de Pologne „przejedzie” przez Nowy Sącz. Oznajmił, iż
Pan koordynator mówił o promocji miasta, która za cenę ponad pół miliona jest bardzo droga,
mówił również o korzyściach dla Nowego Sącza, dla przedsiębiorców, że zostaną w mieście pieniądze, ale to będą te nasze pieniądze, a o zyskach można byłoby mówić wówczas, kiedy
nie inwestowano by aż tak dużych środków, natomiast ten Tour de Pologne odbyłby się
w Nowym Sączu. Stwierdził, że jest wiele niepokojących pytań i wydaje mu się, że należałoby się
nad tym zastanowić i to, co zaproponował radny T. Basta, czyli kompleks lekkoatletyczny jak najbardziej jest do poparcia, gdyż zostanie na lata i młodzież oraz dorośli będą mogli z tego korzystać. Oznajmił, że ktoś może powiedzieć, że trzeba wydać ponad pół miliona, a on nie przypadkowo spytał Pana Komendanta Policji ile kosztuje jedna osoba w patrolu i jest to kwota 200 zł., czyli łatwo można policzyć, że 3 na dobę takie dwuosobowe patrole razy 365 dni to kwota dalej nie wynosi pół miliona złotych tylko 438 tys. zł. Stwierdził, że lekką ręką wydaje się nie swoje pieniądze tylko mieszkańców na to, co się wydarzy w jeden dzień, przedstawia się wizje, parametry, wskaźniki oglądalności, że jest to sport z największą oglądalnością, ale jest to nieco przesadzone, gdyż w kanałach sportowych widać, które wydarzenia są najbardziej oblegane i reklamowo i też, jeżeli chodzi o publiczność. Dodał, że sprawa nie wygląda tak jak np. w Zakopanym, gdzie znajduje się skocznia i w czasie pucharu świata są dziesiątki tysięcy ludzi, którzy na tą okoliczność zostawiają dużo pieniędzy. Oznajmił, że
na przykładzie wydatków chociażby na patrole, które radykalnie zmieniłyby bezpieczeństwo to zewnętrzne, byłoby stać Miasto dzień w dzień przez cały rok za te pieniądze i jeszcze zostałoby ich na wiele innych rzeczy. Stwierdził, iż radni z większości Prezydenta Miasta proszą się
o wiaty autobusowe, w związku z tym zaproponował, aby policzyli sobie ile może być wiat
w Nowym Sączu a oni będą przez całą kadencję prosić się i dostaną po jednej wiacie na pół roku czy na rok. Oznajmił, iż są to ciężko zapracowane pieniądze mieszkańców Nowego Sącza, to są ich podatki i należy zastanowić się i oglądać złotówkę z każdej strony zanim się ją wyda lekką ręką. Dodał, że jest bardzo zdziwiony, że ktoś podjął taką decyzję.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2015 – druk nr 81).

Radny G. Fecko zgłosił wniosek przeciwny, stwierdzając, że historią tej Rady Miasta i nie dotyczy to tylko tej kadencji, jest to, że jak rozmawia się o wydatkowaniu publicznych pieniędzy, o narażaniu budżetu Miasta na koszty to wówczas radny zgłasza wniosek formalny o zamknięciu dyskusji.
Przypomniał, że radny jest Przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
i właśnie chciałby się odnieść do tego jak radnemu nie zależy na dobru Policji, na dobru
i bezpieczeństwie mieszkańców i to są te pieniądze, o których jest dyskusja a radny niestety zachowuje się jak dyżurny w tych sprawach, żeby nie powiedzieć woźny.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2015 – druk nr 81).

Radny G. Fecko odnosząc się do wypowiedzi radnego P. Gawłowskiego oznajmił, iż dyskusja dotyczy zmiany uchwały budżetowej miasta Nowego Sącza na rok 2015 i to nie jest nie na temat
i poprosił, aby radny nie wprowadzał opinii publicznej w błąd. Dodał, że radny wypowiedział się, iż zadanie Policji to jest zadanie państwa, natomiast jego zdaniem zadanie bezpieczeństwa mieszkańców Nowego Sącza to jest również zadanie i odpowiedzialność Rady Miasta oraz Prezydenta Miasta. Stwierdził, że radny przedkłada bezpieczeństwo mieszkańców Nowego Sącza nad przedsięwzięcie komercyjne. Następnie, przypomniał radnemu J. Gryźlakowi jak w 2012 r., odnosił się do działań Platformy Obywatelskiej i że wówczas był zapalczywym członkiem oraz działaczem Klubu
Radnych PO. Stwierdził, że radny P. Wicher raczył wyliczyć ewentualne zyski przedstawiając się, jako marketingowiec. Dodał, że nie widzi firmy, która chciałaby zatrudnić takiego marketingowca, który wydałby pięć złotych a zysk wyniósłby złotówkę. Przypomniał, iż radny wyliczył zyski
w wysokości 100 tys. złotych, natomiast wydatek jest w wysokości 500 tys. złotych. Dodał, że
w marketingu jest coś takiego jak badanie i rozwój, w którym, żeby wydać złotówkę trzeba policzyć ile z tej złotówki będzie złotówka plus zysk. Oznajmił, iż nie chce przyłączać się do wyborczego głosu Prezydenta Miasta odnośnie stanu uczelni w Nowym Sączu, bo niestety radny może przynosić niekoniecznie chwałę tej uczelni. Odnośnie Burmistrza Krynicy, który powiedział, że wydaje pieniądze oznajmił, że akurat, jeżeli chodzi o Forum Ekonomiczne to jest to tak duże przedsięwzięcie, że tak naprawdę żyje z tego cała Sądecczyzna z Nowym Sączem na czele, natomiast wypowiedź
Pana Burmistrza o ile dobrze pamięta dotyczyła goszczenia serialu „Prawo Agaty”. Dodał, że
w związku z tym dalej podtrzymuje pogląd, że nie powinno się wydawać ponad pół miliona złotych na przedsięwzięcie komercyjne, które nie jest wyliczone jak się przełoży na zysk. Oznajmił, że obecnie mówi się, że chce się promować miasto Nowy Sącz, natomiast podczas poprzedniej Sesji Rady Miasta Prezydent Miasta mówił, że nie jest mu potrzebne Schronisko Młodzieżowe, gdyż Nowy Sącz nie ma takiej potrzeby, czyli jest taka sytuacja, że miesiąc wcześniej nie promuje się Miasta, gdyż tylko studenci wieczorowi przyjeżdżają a w chwili obecnej promuje się Miasto. Zwrócił się z zapytaniem czy w tym finansowaniu wezmą również udział spółki komunalne, na które Prezydent Miasta ma wpływ, jako właściciel lub główny właściciel.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2015 – druk nr 81).

 

v   

Wyciąg z protokołu Nr XI/2015 z posiedzenia XI Sesji Rady Miasta Nowego Sącza odbytej w dniu
19 maja 2015 r.

Radny G. Fecko stwierdził, że to co podnosi radny J. Hojnor na temat Skawiny to widać, że są ugrupowania i są ludzie, którzy stosują co najmniej relatywizm w stosunku do rzeczywistości,
w stosunku do oceny moralnej, oceny etycznej i warunków pracy. Zwracając się do
Z-cy Prezydenta Miasta oznajmił, iż obruszył się on, że przedstawicielka grupy nauczycieli miała wątpliwości, co do Pana Dyrektora, co do urzędników i jak to jest, że Z-ca Prezydenta Miasta w ciągu kilkudziesięciu minut jest w stanie zweryfikować ewentualne zarzuty, przecież nikt nie jest prorokiem
i nie wiadomo jak tam mogło być, ale przedstawicielka ZNP w sposób grzeczny i stanowczy przedstawiła profesjonalnie problemy, a Z-ca Prezydenta Miasta od razu wie, że to co ona mówiła to nie jest tak. Oznajmił, że wydaje się słusznym i do tego zachęca Z-cę Prezydenta Miasta,
aby skontrolował tą sytuację i nic więcej. Dodał, że radny P. Lachowicz w imieniu Klubu Radnych PO zawnioskował o zdjęcie z porządku obrad Sesji RM projektu uchwały dotyczącego „pensum”
nie tylko, dlatego co jest oczywiście bardzo ważne, że jest grupa osób, które są skrzywdzone,
które tygodniowo muszą więcej pracować o cztery godziny za te same pieniądze, czyli w miesiącu wychodzi tak naprawdę tydzień i to nie jest bagatela gdyż jest to dodatkowe obciążenie.
Następnie, zwrócił się z prośbą, aby spojrzeć na uzasadnienie projektu uchwały do druku nr 93, gdzie można odnieść wrażenie, że mogłoby ono wprowadzać w błąd czytelnika gdyż nie łatwo jest w nim dostrzec, że ta grupa zawodowa będzie miała zwiększoną ilość pracy za te same pieniądze w ciągu tygodnia o cztery godziny. Oznajmił, iż posiadają przytoczoną przez radnego J. Hojnora uchwałę
z miasta Skawina, którą chętnie udostępni Z-cy Prezydenta Miasta, aby zobaczył jak wygląda jej uzasadnienie. Stwierdził, że nie można obrażać się na obywateli, których warto słuchać i bardzo się cieszą, że w tak ważnym tygodniu dla ojczyzny, Prezydent Miasta poszedł po rozum do głowy
i zreflektował się w tej sprawie. Wyraził nadzieję, że uchwała ze Skawiny będzie wzorem, aby poważnie traktować Radę Miasta i po przeczytaniu uzasadnienia każdy radny będzie mógł świadomie podnosić rękę „za”, „przeciw” lub też „wstrzymać się” od głosu.

(Oświadczenia radnych i Prezydenta).

v   

Wyciąg z protokołu Nr XIII/2015 z posiedzenia XIII Sesji Rady Miasta Nowego Sącza odbytej w dniu
23 czerwca 2015 r.

Radny G. Fecko przypomniał, że kiedy w poprzednim miesiącu dyskutowano na temat tekstu
i zawartości przedmiotowego projektu uchwały to był jedną z osób, które sugerowały, że jest to tydzień wyborczy i dlatego radni tak skwapliwie zgodzili się na zdjęcie tego projektu uchwały
z porządku obrad Sesji RM i też wspominał, że po wyborach będzie do niego powrót i niestety tak się stało. Stwierdził, iż szkoda, że jeżeli już nastąpił powrót do przedmiotowego projektu uchwały to Prezydent Miasta nie wsłuchiwał się w ich uwagi odnośnie tego projektu uchwały. Dodał, że zwracali uwagę na staranność uzasadnienia w kwestii informacji w nim zapisanych na temat tego, nad czym głosują i niestety nadal w nim nie widzi poprawy. Stwierdził też, że nadal wnioskodawca
projektu tj. Prezydent Miasta informuje w uzasadnieniu, że sześć etatów punktu 10 w tabeli, będzie zmniejszona z 26 do 22 godzin, natomiast nie widać informacji ilu nauczycieli współorganizujących będzie dotyczyła zmiana, nie napisano analogicznie jak w stosunku do pedagogów będzie to wyglądało, że będzie to zwiększenie ilości godzin z 18 do 22 i w związku z tym dziwi się, że
autorzy projektu nie wykorzystali miesiąca na dokonanie tych zmian, a jego zdaniem dla uczciwości
i rzetelności powinno tak się stać. Stwierdził również, że nie można porównać zaangażowania czy wyczerpywania energii pracy, bo inaczej wygląda praca wspomagająca, gdzie tak naprawdę jest nauczyciel i rozróżnianie na nauczyciela i nauczyciela współorganizującego jest niepotrzebne.
Dodał, że zupełnie inaczej wygląda praca tej pierwszej grupy, której zmniejsza się godziny.
Zwrócił się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie ilu etatów dotyczy zwiększenie ilości godzin z 18 na 22, a dokładnie chodzi mu o nauczyciela współorganizującego.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XLVIII/472/2013 Rady Miasta
Nowego Sącza z dnia 28 maja 2013 r., w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela,
nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych – druk nr 93).

 

Radny G. Fecko zwrócił się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie, ile tak naprawdę Miasto zaoszczędzi na przedmiotowych czterech godzinach, a także skąd w Wydziale Edukacji jest taka rozbieżność, że są wychowawcy, którzy mają 22, 24 czy 26 godzin, kto to nadzoruje i czy dyrektor może pozwolić sobie, że jeżeli pensum jest 18 godzin to czy może wskazywać takie godziny, albo
czy to nie jest tak, że te godziny, które dyrektor wskazał to są godziny dodatkowo płatne. Dodał, że sprawa ta budzi wiele kontrowersji, ale tak naprawdę nie rozwiązuje żadnego poważnego problemu
w oświacie. Stwierdził, że ubolewa, iż dyrektor WED nie zajmuje się poważnymi problemami
w oświacie tylko zaczyna od najdrobniejszych spraw i czy nie lepiej w takim przypadku zostawić
18 godzin i zatrudnić kolejną osobę, która te zadania by realizowała. Stwierdził też, że dyrektor WED tak bardzo troszczy się wypowiadając się z mównicy o to, że jest bałagan, iż zastał bałagan
w Wydziale, który trwa już trzy lata, a nie słyszał w wypowiedzi dyrektora troski tak naprawdę tej docelowej, czyli troski o dzieci, które wymagają większego zaangażowania, większej pracy, gdzie trudniej przychodzą efekty i dlatego tym bardziej te etaty należy uszanować, bo to jest bardzo trudna praca. Dodał, że dyrektor WED powinien zacząć mówić o dzieciach, o ich potrzebach a nie o tym, że w Wydziale jest bałagan i być może kosztem tych dzieci dyrektor chce jednym pociągnięciem długopisu rozwiązać problem w tak prosty sposób.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XLVIII/472/2013 Rady Miasta
Nowego Sącza z dnia 28 maja 2013 r., w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela,
nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych – druk nr 93).

Radny G. Fecko stwierdził, że jest opóźniana procedura formalnej likwidacji schroniska, które
nie działa i w związku z tym zwrócił się z prośbą o wyliczenie, jakie zostaną poniesione w związku
z tym koszty. Dodał, że chciałby się odnieść do Sesji RM z miesiąca lutego, gdzie pamięta kiedy było mówione podczas dyskusji o potrzebie kontynuowania idei taniego schroniska młodzieżowego. Przypomniał, iż wówczas Prezydent Miasta mówił, że jest ono niepotrzebne, aby później,
za miesiąc lekką ręką większość radnych koalicyjnego klubu zadeklarowała się na wydatek
w wysokości 500 tys. zł., na wyścig kolarski. Stwierdził, że wówczas zmieniła się retoryka
Prezydenta Miasta i mówiono o potrzebie promocji Miasta, umożliwienia zarobienia Miastu,
kiedy nagle okazało się, że tego schroniska nie będzie. Oznajmił, iż przedstawił tą sytuację na przewrotność filozofii, ale także poinformował, że radni słuchają wnikliwie wypowiedzi
Prezydenta Miasta i również z chęcią gorąco je komentują.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
w Nowym Sączu – druk nr 110)
.

Radny G. Fecko stwierdził, że są konkretne pytania, mówi się o konkretnych kosztach i konkretnych zaniedbaniach gdzie, jeżeli chodzi o nauczycieli ciężko pracujących grzmi się z ambony, mówi się,
że chodzi o dzieci czy wręcz grozi się palcem, natomiast w przypadku, kiedy jest mowa o kosztach,

czego należy się spodziewać i tu chciałby usłyszeć, jakie straty zostaną poniesione przez Miasto,
to można zaobserwować jak Prezydent Miasta zakazał dyrektorowi WED wypowiadania się w tej sprawie. Następnie, zaapelował do dyrektora WED, aby udzielił odpowiedzi na to merytoryczne pytanie.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
w Nowym Sączu – druk nr 110)
.

Radny G. Fecko zwracając się do radnej M. Piprek stwierdził, że chyba nie słuchała wypowiedzi radnych, gdyż przecież to oni zwracali uwagę, że opóźnienie o pół roku formalnej likwidacji schroniska wynika z opieszałości i to oni właśnie zwracają uwagę na koszty, o które rzetelnie pytają. Dodał, że zgadzają się z radną, że nie powinna mieć miejsca taka sytuacja, a Miasto utraciło prawo
do tego lokalu już dawno. Przypomniał, że dopiero w lutym br. zajęto się formalną likwidacją, gdzie etat „idzie” i z tego jak dobrze pamiętają, etat menedżera dla tej lokalizacji, która nie funkcjonuje jest wysoce nieproporcjonalny do uzyskiwanych efektów. Dodał, że jeżeli manager jest już dobrze opłacany to przede wszystkim powinien znaleźć nową lokalizację, wspólnie z Prezydentem Miasta lub
jego służbami i takie schronisko miałoby prawo bytu. Zapytał jak to jest, że inne tego typu przedsięwzięcia radzą sobie a coś, co jest dotowane, dofinansowane nie potrafi sobie poradzić a tak jest, dlatego, że to nie funkcjonuje i uwagi w tej sprawie powinny być kierowane do Prezydenta.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
w Nowym Sączu – druk nr 110)
.

Radny G. Fecko stwierdził, że oczywiście, kto pracuje ten się myli i popełnia błędy, ale w tym przypadku można zobaczyć jakąś serię błędów. Dodał, że chce skierować uwagę w stronę
dyrektora Wydział Edukacji, że wolałby, aby dyrektor pilnował staranności podległego mu Wydziału, co będą rozliczać, ale oczywiście nie oczekują kar, gdyż nie o to chodzi. Następnie oznajmił, iż chciałby, aby zaangażowanie dyrektora Wydziału Edukacji szło w tym kierunku, aby Wydział właściwie pracował, natomiast aby było mniej takiej negatywnej energii jeżeli chodzi o relacje
z nauczycielami chociażby w kontekście uchwały, która przed chwilą byłą podejmowana. Zwrócił się z prośbą o udzielenie wyjaśnień jak to się dzieje, że w Wydziale Edukacji seryjnie popełniane
są błędy.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 12 wchodzącej
w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej, mającego siedzibę w Nowym Sączu przy ul. Broniewskiego 1
– druk nr 111).

Radny G. Fecko oznajmił, iż w dalszym ciągu będzie kontynuował przedmiotowy wątek, a także dodał, że ten temat był już przedyskutowany z dyrektor WGK podczas posiedzenia Komisji Infrastruktury i Środowiska jak również Komisji Finansów Publicznych, ale żałuje, że zarówno
Pani dyrektor jak i radni nie dali się przekonać do składanych przez niego propozycji. Stwierdził, że jeżeli przedmiotowy projekt uchwały zostanie przyjęty, który z założenia nie jest zły, ponieważ chodzi
w nim nie tylko o ten wycinek, który jest wadliwy i niesprawiedliwy, to jeżeli jest tak, że np. mieszkaniec bloku płaci już podatek od ilości mieszkańców mieszkających w gospodarstwie domowym to dlaczego jeżeli ma działkę, która jest nieduża i wygeneruje na niej odpady będzie musiał jeszcze raz zapłacić ekstra podczas gdy już raz zapłacił podatek. Następnie, podał przykład, że bardzo dużo mieszkańców zamieszkuje w prywatnych domach, gdzie działki są większe i tam również są generowane odpady w tym również zielone i w tym przypadku nikt nie pyta czy ta działka ma mniej czy więcej arów, tylko dane gospodarstwo domowe płaci podatek od ilości mieszkańców i nikt nie żąda osobnej umowy za to, że generuje tam dodatkowe odpady. Oznajmił, że jeżeli przedmiotowa uchwała zostanie podjęta, to należy przyjąć do wiadomości, że mieszkańcy szczególnie bloków, którzy posiadają jakieś działki, jedyne enklawy zieleni zostaną w ten sposób opodatkowani po raz drugi w porównaniu z mieszkańcami domów jednorodzinnych i wówczas będzie można powiedzieć, że dopuszcza się niesprawiedliwości społecznej. Dodał, że sprawa szczególnie dotyczy ludzi mieszkających w blokach i tak naprawdę firmy, które podpisały z Miastem umowę mają o wiele niższy koszt odwozu i obróbki odpadów w ramach recyklingu czy sortowania, gdyż jest to skala masy a samochód nie jeździ od domu do domu, tylko jest to prosta sprawa gdyż setki osób gromadzą odpady w jednym miejscu. Następnie, zwrócił się z prośbą aby nie patrzeć na to kto jest w opozycji tylko patrzeć na sprawiedliwość społeczną, która w tym przypadku będzie złamana.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowego Sącza – druk nr 114).

 

Radny G. Fecko oznajmił, iż Z-ca Prezydenta Miasta mówił o działkach rekreacyjnych, ale z tego,
co tłumaczy, to jeżeli działka rekreacyjna jest w oddaleniu od domostwa w którym mieszka podatnik to według jego wypowiedzi powinien być objęty tym przepisem, że musi na podstawie umowy cywilno – prawnej pozbywać się śmieci w porozumieniu z daną firmą, natomiast jeżeli jest nieruchomość i do niej przylega działka również rekreacyjna i w takim przypadku, że jest jedna obok drugiej to będzie jeden podatek a jeżeli będzie w oddaleniu niezależnie od jej wielkości to wówczas właściciel musi dodatkowo zapłacić. Odnośnie swojej tezy dotyczącej sprawiedliwości społecznej stwierdził, że takie rozwiązanie ma się od tego daleko, czego przykładem jest to, że jeżeli działka jest przy domu wówczas jest jeden podatek natomiast, jeżeli jest w oddaleniu od domu wówczas są
dwa podatki.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowego Sącza – druk nr 114).

 

Radny G. Fecko odnosząc się do radnej M. Piprek stwierdził, że jest takie powiedzenie „zły to ptak, który we własne gniazdo…”, bo wie, że Pani radna wywodzi się z bloków. Oznajmił, że oni są od tego żeby mieszkańców bronić a nie postponować ich, donosić być może na nich, co nie ma sensu. Zwracając się do Pana Prezydenta stwierdził, że mówi się o dzikich wysypiskach, przypomniał, że przerobili ten temat z Panią dyrektor na Komisji i dobrze wiedzą, że dzikie wysypiska to kwestia mentalności. Oznajmił, że jako jeden z nielicznych w tej Radzie dość głośno broni Straży Miejskiej, więc czas najwyższy, aby Straż Miejska, a ma do tego narzędzia takich rzeczy pilnowała i jest to realne. Zwracając się do radnego G. Mądrego oznajmił, że nie zdążył mu pogratulować wielkiego powrotu do Rady Miasta i stwierdził, że cieszy się, bo jak widać z dzisiejszym dniem dyskusja zaczyna być barwna na Sesjach RM, co sobie bardzo ceni w przypadku dyskusji z Panem radnym. Natomiast mówi Pan radny, że jeśli obniżymy stawkę za odbiór śmieci o 50 groszy od jednej osoby
to trzeba znaleźć gdzieś pieniądze i zapewnił, że bardzo chętnie pomoże wskazać te pieniądze.
I tak, przy wstępnym wyliczeniu, przy założeniu, że 80 tysięcy opłacałoby tzw. podatek śmieciowy
i jeszcze trochę trzeba by obniżyć, bo ta spłacalność nie jest stuprocentowa to rocznie wyjdzie około 360 tysięcy, a dwa miesiące temu pół miliona wydano lekką ręką na imprezę, która rozpłynie się
w ciągu dwóch dni. Stwierdził, że przed chwilą, jeszcze dzisiaj rozmawiali o zaniechaniach, o błędach, które skutkują w tysiącach. Przypomniał, że podobnie w tamtym roku musieli zwrócić pieniądze idące w miliony przez błędy w oświacie i teraz pochyla się Pan radny nad tymi w zaokrągleniu
360 tysiącami, a to nie są duże pieniądze natomiast należy pochylić się nad gospodarstwami domowymi, pochylić się nad mieszkańcami, dla których 5 zł., miesięcznie to nie jest mało.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności – druk nr 116).

Radny G. Fecko zwracając się do radnego G. Mądrego stwierdził, że mówi Pan, iż Prezydent, miasto, gmina, powiat nie ma możliwości wpływu na przetarg, a po Panu radnym spodziewał się bardziej precyzyjnej wypowiedzi. Stwierdził, że owszem ma wpływ gdyż jest coś takiego jak specyfikacja istotnych warunków zamówienia i poprzez to, co już było przerabiane wtedy w „Sokole” na czas remontu sali ratuszowej i on o tym mówił, że właśnie przy tych warunkach specyficznych można określić a tak naprawdę zdeterminować maksymalną cenę, oczywiście wiadomo ona jest wynikiem przetargu, czyli złożenia w tym przypadku właściwej najniższej oferty i wcale wyniku organu, który orzekł o tym, kto wygrał nie podważa. Natomiast miasto ma bardzo duży wpływ, bo to nie jest tak jak za każdym razem, kiedy jest coś niewygodnego, bo jak jest przykładowo otwarcie ulicy to każdy łopatę podpisuje i wtedy warto sobie fotkę strzelić i oczywiście to jest przyjemna cześć bycia
w samorządzie natomiast trzeba przyjąć też ten trudny element, czyli, że radni poprzez to jak funkcjonują, jak określają warunki wpływają na zachowanie się oferentów. Ponadto stwierdził, że nie przypomina sobie żeby w grudniu 2012 r., a wtedy właściwie wszystko się decydowało, wyraził nadzieję, że daty nie pomylił, ale chodzi o fakt, który był i jest historycznym faktem, że Pan Prezydent swoja decyzją podniósł opłaty za przyjmowane odpady na składowisku odpadów komunalnych,
na własności mieszkańców, bo to nie Prezydent jest właścicielem składowiska, przed przetargiem podniósł kwotę o ponad 50% czy 60% o ile dobrze pamięta, bo mówi z głowy, ale to nie zmienia sytuacji i kontekstu a jedynie zmienia to, że Pan Prezydent jednym pociągnięciem długopisu podniósł warunki tak naprawdę i przez to dzisiaj te śmieci są tak kosztowne. Oznajmił odnosząc się do radnego G. Mądrego, że pamięta jak „ryczał” z ambony, iż to ustawa nie radni powoduje, że będzie drożej, a to Pan Prezydent się do tego przyczynił będąc jak on to obserwuje, jako radny tak naprawdę szefem połączonego klubu, którym „trzęsie”.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności – druk nr 116).

Radny G. Fecko zwrócił się z prośbą o przekazanie Prezydentowi Miasta harmonogramu Sesji RM, gdyż można zauważyć, że Prezydentowi Miasta nie tyle, że nie chce się przeczytać Informacji o pracy Prezydenta w okresie od poprzedniej Sesji, która jest stałym punktem porządku obrad, ale chodzi
o rozwinięcie wątków, gdyż tyle rzeczy dzieje się w Mieście w chwili obecnej. Stwierdził, że na początku Sesji RM, Prezydent Miasta nie jest aktywny, natomiast później radni składają interpelacje do kamer i w związku z tym wydaje się mu, że taki haromonogram przydałby się Prezydentowi Miasta, aby mógł spokojnie i rzetelnie pracować. Dodał, że kolejno wnioskuje, apeluje, ale też jednocześnie oczekuje, że odpowiedzi na interpelacje będą uczciwe i jeżeli ktoś odpowiada, że
„jeżeli będą zabezpieczone środki” to niech odpisze, że na chwilę obecną zadanie nie będzie wykonane. Oznajmił, iż kolejna odpowiedź na interpelację, na którą zwrócił uwagę, była wymijająca, gdyż nie udzielono odpowiedzi na konkretnie sprecyzowane pytania, przyznał, że dyrektor WGK
D. Goławska zadzwoniła do niego i potwierdził, o co mu chodziło, ale z zapisu Biura Prezydenta Miasta wynikało, iż wszystko było jasne i czytelne. Zwrócił się do Wiceprzewodniczącego
Rady Miasta czy jako grupa radnych nie powinni zaapelować do Prezydenta Miasta z wnioskiem, aby odpowiedzi na interpelacje były uczciwe, przecież wszyscy są radnymi i rozliczają się w ramach
art. 23 Ustawy o samorządzie gminnym zgodnie, z którym radni muszą komunikować się
z mieszkańcami i rozliczać ze swojej pracy. Dodał, że nie chce cytować komentarzy, jeżeli chodzi
o udzielone odpowiedzi, które większość z radnych przedstawia na spotkaniach z mieszkańcami
i publikuje, i nie chodzi mu o niecenzuralność tylko o to, że przede wszystkim uderzają one w dobre imię Prezydenta Miasta. Stwierdził, że takie lakoniczne odpowiedzi obniżają prestiż i w związku
z tym po co wydawać pieniądze na marketing skoro w ten sposób poniża się własną funkcję.
Wracając do przedstawionego projektu uchwały – druk nr 110 oznajmił, iż Prezydent Miasta nie był łaskaw poinformować jak również zabronił dyrektorowi Wydziału Edukacji wypowiadać się w tej sprawie i w związku z tym zawnioskował, aby Prezydent Miasta przedstawił precyzyjne ile przez cztery miesiące, poprzez błąd, że dopiero te cztery miesiące później formalnie likwiduje się Schronisko Młodzieżowe, ile to opóźnienie kosztuje budżet Miasta. Stwierdził, że kiedy odbywała się dyskusja, aby o 50 groszy obniżyć ludziom stawki za odbiór odpadów, którzy ciężko pracują albo
w ogóle nie mają pracy to wówczas wszyscy troszczyli się o budżet jak zostanie on dopięty,
a w kontekście projektu uchwały – druk nr 110 nie wyrażano troski o budżet miasta.

(Wolne wnioski radnych).

v   

Wyciąg z protokołu Nr XIV/2015 z posiedzenia XIV Sesji Rady Miasta Nowego Sącza odbytej w dniu
21 lipca 2015 r.

Radny G. Fecko stwierdzając, iż dyrektor Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej przygotował przedstawiony projekt uchwały na okres 2015 – 2018, zapytał, co się działo przez siedem miesięcy 2015 r., gdyż Program również obejmuje 2015 r. Zwrócił się także z prośbą o udzielenie odpowiedzi, co dyrektor WZO czynił w tak ważnej sprawie jak dopalacze, gdyż jak wiadomo tematyka dopalaczy wchodzi również w zakres narkotyków i na takim przykładzie wiadomo, iż okres sześciu miesięcy to jest bardzo dużo czasu. Oznajmił, iż przygotowany projekt uchwały obejmuje działania na cztery lata, natomiast powoływane są w nim dane i badania m.in. z 2010 r., czy 2009 r. Dodał, iż w chwili obecnej jest dyskusja, co będzie się działo w 2015 r., który i tak jest już spóźniony o pół roku, w 2016 r.,
2017 r., oraz w 2018 r., a dyrektor w dniu dzisiejszym zadecyduje o działalności na podstawie badań, które będą miały ważność dziesięć lat. Stwierdził, że na przykładzie dopalaczy wiadomo, że sytuacja zmienia się z dnia na dzień. Zwrócił się z prośbą o udzielenie odpowiedzi jak sprawa wyglądała przez sześć miesięcy bieżącego roku a także, jaki sens ma korzystanie z badań, które mają cztery, pięć czy nawet sześć lat.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowego Sącza na lata 2015 – 2018 – druk nr 136).

Radny G. Fecko stwierdził, że dyrektor zarzucił mu, iż mówił inaczej niż jest to przedstawione
w Programie, natomiast mówiąc dziewięć czy dziesięć lat nie twierdził, że Program jest na tyle lat tylko chodziło mu, że na przykładzie badań dostępnych tak to wygląda. Stwierdził, że jeżeli korzysta się z danych przykładowo z 2009 r., to znaczy, że jeżeli działania robione są do 2018 r., to oznacza, że takie badania skutkują swoją działalnością za dziewięć lat i właśnie o to mu chodziło. Dodał, że przykładowo badania, które mają pięć lat, i jeżeli pod ich kątem była badana młodzież w gimnazjum czy liceum to dzisiaj jest już ona dorosła i jak gdyby, jeżeli chodzi o problemy z narkomanią to można powiedzieć, że jest ona w innej sferze. Stwierdził, że jeżeli jest mowa o młodzieży to jest to już nowa generacja i nie można powiedzieć, że okres pięciu lat na badania jest aktualny, gdyż jeżeli chodzi
o badania młodzieży to są one wybitnie nieaktualne.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowego Sącza na lata 2015 – 2018 – druk nr 136).

Radny G. Fecko oznajmił, iż chce skierować swoje słowa do wszystkich radnych, ponieważ spółdzielnia to jest taka dość duża wspólnota i jak to wygląda, kiedy wyciąga się rzeczy tego typu,
że np. ktoś się na kogoś krzywo popatrzy. Dodał, aby dać możliwość rozwoju młodym radnym,
a wystąpienie radnego J. Gryźlaka było w jego odczuciu próbą wręcz zahukania. Stwierdził, że jeżeli jest tak, iż sprawę można rozwiązać prawnie to radny na pewno, jako emerytowany, doświadczony funkcjonariusz wie dobrze jak się je rozwiązuje i tak niech zrobi a nie zajmuje Radę Miasta swoimi problemami. Oznajmił, iż szanuje radnego, ale jego wystąpienie było niepotrzebne tak samo jak
i mieszanie do sprawy szyldu Platformy Obywatelskiej. Dodał, że radny zrobił politykę na oświadczeniach, czego już dawno nie było, natomiast przypomniał, że w poprzedniej kadencji był przewodniczący, który rozkręcał początek Sesji a później było już tylko gorzej. Stwierdził, że każdy ma jakiś sąsiadów, z którymi może mieć problemy, ale nie wyobraża sobie, aby przychodzić na Sesję
i żalić się z tego powodu.

(Oświadczenia radnych i Prezydenta).

v   

Wyciąg z protokołu Nr XV/2015 z posiedzenia XV Sesji Rady Miasta Nowego Sącza odbytej w dniu
15 września 2015 r.

Radny G. Fecko stwierdził, że skoro Schwerte nie posiada odpowiednika proponowanego wyróżnienia to wówczas mogą nie zrozumieć dobrej sądeckiej intencji. Następnie, zwrócił się
z zapytaniem, jak Z-ca Prezydenta Miasta wyobraża sobie formułę uroczystości, czyli jak i gdzie się ona odbędzie.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta
Nowego Sącza” Panu Ernestowi D. Schmerbeckowi ze Schwerte”- druk nr 155).

Radny G. Fecko stwierdził, że wygląda na to, iż jeszcze nie jest przegłosowany przedmiotowy
projekt uchwały, a już w Niemczech przygotowywana jest ta uroczystość. Zaproponował, aby możliwość delegacji była otwarta tzn., aby nawet pojechała cała Rada Miasta, goście i dyrektorzy
pod warunkiem samo sfinansowania wyjazdu.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta
Nowego Sącza” Panu Ernestowi D. Schmerbeckowi ze Schwerte”- druk nr 155).

Radny G. Fecko w imieniu Klubu Radnych PO oznajmił, iż nie potrzebnie w toku dyskusji radni odnoszą wrażenie jakoby Klub Radnych PO był przeciwny nadaniu tak zaszczytnego tytułu osobie zza Odry. Dodał, że nic nie stało na przeszkodzie, aby to co przytoczyła Przewodnicząca Rady Miasta, zostało zawarte w uzasadnieniu do przedstawionego projektu uchwały. Stwierdził też, że jeżeli dana organizacja przekazała środki to jeżeli miałby to być argument, to wówczas taka organizacja mogłaby się poszczycić dominacją do otrzymania Tarczy Herbowej. Następnie zwrócił się z prośbą, aby
nie odbierać ich zapytań i troski o to nad czym pochylają się podczas głosowania, jako sprzeciwu. Poprosił również, aby Przewodnicząca Rady Miasta nie budowała takiej narracji, gdyż takie właśnie odniósł wrażenia a ma zamiar głosować za podjęciem przedmiotowego projektu uchwały.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta
Nowego Sącza” Panu Ernestowi D. Schmerbeckowi ze Schwerte”- druk nr 155).

Radny G. Fecko złożył propozycję w celu uniknięcia zgłaszania poprawki, aby rozważyć zmianę zapisu tzn., aby Tarczę Herbową nie nadawać instytucji tylko „braciom Popielom” lub
„rodzinie Popielów”. Stwierdził, że całe uzasadnienie odnosi się nie do instytucji takiej przykładowo, jaką jest muzeum, które jest ponadczasowe, gdzie dyrektorzy się zmieniają a muzeum pozostaje. Dodał, że wszystkie przymioty rodziny Państwa Popielów, które zostały wymienione odnoszą się do zachowań ludzi, którzy stworzyli tą firmę. Oznajmił, że już nowe pokolenia angażują się w to jak wygląda Nowy Sącz i dlatego proponuje, aby rozważyć możliwość nie nadawania firmie CENTRUM tego odznaczenia, a zacnym mieszkańcom Nowego Sącza, jakimi są Państwo Popielowie.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta
Nowego Sącza” Przedsiębiorstwu Produkcyjno Handlowo Usługowemu „CENTRUM”
w Nowym Sączu – druk nr 156).

Radny G. Fecko wyraził nadzieję, że Prezydent Miasta celowo spłycił zagadnienie, gdyż nie tak dawno nazwano Bulwar nad Kamienicą imieniem rodzeństwa Rysiów, a w obecnej dyskusji była mowa nie o poszczególnych braciach, tylko o rodzinie Popielów, którzy już wpisują się
w historię miasta Nowego Sącza i co jest miłe to już następne pokolenie bardzo dobrze realizuje misję człowieka, który jest świadomy, który tworzy i kreuje rzeczywistość w Nowym Sączu. Dodał, że
w czasie dyskusji nad tym się pochylają a nie nad tym ile osób odznaczyć.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta
Nowego Sącza” Przedsiębiorstwu Produkcyjno Handlowo Usługowemu „CENTRUM”
w Nowym Sączu – druk nr 156).

 

Radny G. Fecko oznajmił, iż ma wątpliwości odnośnie działu 600 „Transport i łączność”,
a mianowicie czy w obecnej sytuacji jest zasadne, aby wydawać 500 tys. zł na modernizację parkingu przy Pumptracku, ponieważ jeżeli on już jest to można byłoby go uporządkować, a te środki wydać na infrastrukturę w miejscach gdzie jej nie ma. Zapytał czy nie lepiej i bardziej gospodarczo można byłoby wykorzystać te środki, gdyż należy pamiętać, że są dzielnice gdzie takich rzeczy jak chodniki czy ścieżki pieszo-rowerowe po prostu nie ma.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2015

– druk nr 159).

Radny G. Fecko stwierdził, że czym innym jest wydawanie pieniędzy na remont parkingu, który istnieje i może służyć nadal, jako parking, natomiast czym innym jest kwestia bezpieczeństwa, usprawnienia dojścia czy przejścia przez skrzyżowanie i są to zupełnie inne środki i z tym zupełnie
nie chce dyskutować tylko rozważa taką możliwość. Dodał, że jeżeli Prezydent Miasta nie zmieni decyzji to nie jest to zły projekt, za którym również będzie głosował, tylko chodzi o to, aby inwestycje przeprowadzać w ten sposób, aby miasto rozwijało się po kolei, a nie żeby ściągać kostkę w miejscach gdzie ona już jest po to aby kłaść nową. Przypomniał, że w Nowym Sączu są nadal ulice, gdzie nigdy jeszcze nie było chodnika czy bezpiecznego przejścia dla pieszych.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2015

– druk nr 159).

 

Radny G. Fecko oznajmił, iż chciałby nieco polemizować z panią Pełnomocnik Miasta, gdyż program Nowosądecka Karta Rodziny powstał z inicjatywy Prezydenta, ale nie Nowego Sącza tylko Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Ponadto przypomniał, że jeżeli chodzi o samorząd
Nowego Sącza, to ponad rok temu z inicjatywą wystąpił w imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej radny T. Basta. Dodał, że rok temu Klub Radnych PO też już mówił, iż kalkuluje się
i że warto stawiać na rodzinę, a co za tym idzie, aby wprowadzono model Karty Rodziny 3+.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVIII/470/2013 Rady Miasta
Nowego Sącza z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia w życie programu
Nowosądecka Karta Rodziny – druk nr 144).

Radny G. Fecko stwierdził, iż bardzo dobrze, że Prezydent Miasta nie jest skory do rozdawnictwa, aczkolwiek świadome alokowanie środków jest bardzo dobre i przykład, który przedstawił
Prezydent Miasta, jeżeli tylko będzie miał zastosowanie i będzie w postaci projektu uchwały to tylko będzie należało głosować „za” i będzie bardzo dobrym rozwiązaniem. Zwrócił uwagę, odnosząc się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta T. Cisonia, jak to dobrze jest nie przerywać rozmowy, gdyż wiele ciekawych rzeczy można przez to wnieść, także ze strony radnych „prezydenckich”. Zwrócił się z prośbą, aby na przyszłość powstrzymać się od swoich komentarzy czy coś jest polityką czy nie jest, gdyż teoretycznie wszystko podczas obrad jest polityką i jeżeli Wiceprzewodniczący chce już zdejmować dyskusję z porządku obrad to niech to robi pod każdym innym pozorem, wyzbywając się opiniowania radnych.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/313/2012 Rady Miasta
Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r., w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów
oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym
na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych
z miastem Nowy Sącz – druk nr 157).

 

Radny G. Fecko zwrócił się z prośbą o udzielenie odpowiedzi, co takiego stało się podczas Sesji
Rady Miasta w lipcu, że Prezydent Miasta z dużą dozą dramaturgii zdjął z porządku obrad przedmiotowy projekt uchwały.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 29 Śródmieście” – druk nr 134).

Radny G. Fecko stwierdził, że wielkie cuda dzieją się przy przedmiotowym projekcie uchwały. Przypomniał, że podczas Sesji Rady Miasta w lipcu Prezydent Miasta powiedział, iż zdejmuje przedmiotowy projektu uchwały, nie uzasadniając tego sensownie a jedynie twierdząc, aby nie był posądzany, że coś próbuje przepychać. Zwrócił uwagę, aby zobaczyć jak zachowały się w tej sytuacji poszczególne Komisje Rady Miasta, w których większość stanowią radni grupy prezydenckiej
i tak, w lipcu Komisja Infrastruktury i Środowiska odesłała przedmiotowy projekt uchwały natomiast Komisja Finansów Publicznych głosami większości była „przeciw” przy jednej osobie „wstrzymującej się”. Oznajmił, iż osobiście będzie głosował za przedmiotowym projektem uchwały. Zwrócił się
z zapytaniem czy coś uległo zmianie od lipca w projekcie uchwały, czy uzasadnienie zostało uzupełnione.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – druk nr 132).

Radny G. Fecko zwracając się do Prezydenta Miasta oznajmił, że jeżeli chodzi o meritum sprawy
to pogląd mają ten sam. Wyraził radość, że Prezydent Miasta zauważa potrzebę przywileju radnego
tj. „radny ma prawo zmieniać zdanie”, „radny ma prawo pytać”, ale dziwnym trafem denerwuje się, kiedy opozycja pyta, docieka czy jak głosuje nie tak jak chce Prezydent Miasta, bo jego radni głosują przecież inaczej. Przypomniał, że kiedy podczas obecnej Sesji dociekali i zadawali pytania debatując nad projektem uchwały dotyczącym PFRONU-u to wówczas Wiceprzewodniczący Rady Miasta
T. Cisoń doszedł do wniosku, że on już zakończy dyskusję i zgłosił wniosek o jej zamknięcie. Zaproponował, aby Prezydent Miasta symetrycznie stosował swoje poglądy, bo skoro radni mają prawo dociekać, zmieniać zdanie i pytać to wyraził nadzieję, że chodzi również o radnych opozycyjnych.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – druk nr 132).

 

Radny G. Fecko oświadczył, iż w swojej wypowiedzi zaproponuje coś zupełnie innego. Dodał, że dobrze się stało, iż Prezydent Miasta podczas dyskusji o parkingu znajdującym się pod restauracją Panorama oznajmił, że parking będzie powiększony. Stwierdził, że ta sytuacja pokazuje, iż
w Nowym Sączu w centrum miasta brakuje miejsc parkingowych i po co kombinować skoro samemu można utworzyć parking, z którego będzie można czerpać korzyści zwłaszcza, kiedy już system jest jasny, czytelny, sprawdzony i jego zdaniem działania powinny iść właśnie w tym kierunku.
Zapytał alternatywnie czy jest przygotowana inwentaryzacja, czyli jak na dzień dzisiejszy wygląda ten teren. Zaapelował, aby zaniechać przedmiotowego projektu uchwały i tym samym żeby miasto samo przygotowało parking, z którego na bieżąco będzie mogło czerpać korzyści do budżetu miasta.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 10 lat
– druk nr 139).

Radny G. Fecko stwierdził, że Prezydent Miasta żali się, iż żyją w dziwnym kraju, natomiast można pomyśleć, iż żyją w dziwnym mieście w związku z tym, co mówi Prezydent Miasta, gdyż został zmieniony plan zagospodarowania przestrzennego, poszerzony zostanie parking, natomiast
Prezydent Miasta chce powiedzieć, że lepiej jest zainwestować miejskie pieniądze w parking znajdujący się 100 m dalej od centrum, niż w ten znajdujące się 100 m bliżej od centrum miasta. Dodał, iż Prezydent Miasta utyskuje, że na przedmiotowej działce są chwasty, ale przecież jest on Prezydentem Miasta już 9 rok i już chyba najwyższy czas, aby wziąć odpowiedzialność za to, iż
w centrum miasta znajduje się pole z chwastami. Oznajmił, iż wsłuchuje się w to, co mówi
Prezydent Miasta i ma wrażenie, że nie jest to dość spójne, choć przyznaje, iż sam często zgadza się
z Prezydentem Miasta co do idei. Dodał, że argumenty Prezydenta Miasta rozchodzą się gdyż
po pierwsze chce on inwestować w parking, który znajduje się 100 m dalej od centrum, co jest istotną rzeczą, a po drugie narzeka na chwasty na terenie, o którym jest mowa, który jest 100 m bliżej od centrum, podczas gdy jest gospodarzem miasta.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 10 lat
– druk nr 139).

Radny G. Fecko stwierdził, iż często mówi się, aby skończyć dyskusję, ale należy też zauważyć, że podczas dyskusji radni dochodzą do wniosku, że lubią i kochają to miasto i chcą dobrze
dla jego mieszkańców. Dodał, że radny wspominał o abstrakcyjnym pomyśle i nie chodzi tutaj
o stawy, ale radny G. Mądry może nie wiedzieć, że są zarezerwowane miejsca na ten cel. Oznajmił, iż taki pomysł jest w dniu dzisiejszym abstrakcją, ale wszystko zaczyna się od marzeń. Poinformował, że miał kontakt z przedsiębiorcami z Nowego Sącza, którzy byliby chętni wyłożyć na taką inwestycję pieniądze i zapewne chętnie spotkają się w tej sprawie z Prezydentem Miasta i być może jedynym wkładem miasta będzie tylko teren. Zaproponował, aby nie negować pomysłów i aby dla każdego
z nich było zielone światło w Radzie Miasta. Dodał, iż cieszy się również z tego, że radny pośrednio popiera to, o co on prosi, interpeluje od kilku lat, czyli uporządkowanie terenów nad Dunajcem, Kamienicą i Łubinką, gdzie wówczas utworzą się tereny pod rekreację.