Jest reakcja w sprawie estetyki miasta i nowej Ustawy Krajobrazowej!

Po raz kolejny złożyłem interpelację w sprawie szpetnych reklam minowanych „gdzie popadnie” . 15 września br. na sesji RM NS złożyłem w tej sprawie interpelację nawiązując jednocześnie do nowej ustawy krajobrazowej , która weszła w życie 1 września br. Zapraszam do zapoznania się z treścią odpowiedzi Pana Prezydenta.   Grzegorz Fecko