Interpelacje złożone na sesji RM NS 15 IX 2015

Na ostatniej sesji RM NS złożyłem interpelacje dotyczącą: Przejście dla pieszych na Witosa, przywrócenie parkingu na Piotra Skargi, pielęgnacji brzegów Dunajca, Kamienicy i Łubinki, zaplanowania nowego mostu heleńskiego na Dunajcu w starym przedwojennym miejscu i sprawy reklam w mieście w kontekście nowej  ustawy  krajobrazowej.  Szczegóły poniżej.            Grzegorz Fecko