Przydział mieszkań komunalnych, remont mostu i współpraca

Zapraszam serdecznie do zapoznania się z interpelacjami, które zgłosiłem na ostatniej Sesji RM NS 19 maja 2015 r. Tematy: Przydział mieszkań komunalnych, remont mostu i współpraca.

Grzegorz Fecko