Bajpas dla potoku Łubinka

Na sesji styczniowej RM NS złożyłem interpelację w sprawie przyspieszenia działań dotyczących budowy „bajpasa” dla potoku Łubinka na odcinku pomiędzy mostami na ulicy Lwowskiej i ulicy Nowochruślickiej. Dla bezpieczeństwa tej części miasta takie rozwiązanie jest niezbędne. Obecnie wody potoku wbijają się w ciasne gardło pomiędzy zabudowaniami. W czasie wezbrań potoku, to miejsce jest najczęściej narażone na nieszczęście. Poniżej zamieszczam odpowiedź Prezydenta w tej sprawie.

Grzegorz Fecko