Platforma samorządowa – „Na dobrą niedzielę 16 XI 2014”

Dzisiaj (piątek 14 XI 2014) w sądeckim Sokole na zakończeniu regionalnej kampanii wyborczej PO z udziałem komisarz UE Elżbiety Bieńkowskiej  otrzymałem od liderów PO ulotkę z poparciem mojej kandydatury na Prezydenta Miasta Nowego Sącza  🙂 Serdecznie dziękuję  Pani komisarz Elżbiecie Bieńkowskiej, Posłom na Sejm RP Marianowi Cyconiowi i Andrzejowi Czerwińskiemu, Marszałkowi Markowi Sowie oraz Radnemu Sejmiku Małopolskiego Leszkowi Zegzda. Myślę, że owa ulotka po 16 XI nabierze szczególnej wartości 🙂

Przy okazji serdecznie dziękuję  wszystkim  naszym działaczom i sympatykom PO w Nowym Sączu za wytężoną pracę w pierwszym etapie obecnej kampanii!

Grzegorz Fecko