Radni na delegacjach

Na ostatniej Sesji Rady Miasta Nowego Sącza (21 X 2014) złożyłem do Pana Prezydenta interpelację o udostępnienie informacji o delegacjach krajowych i zagranicznych, w których udział wzięli Prezydenci i Radni. Z takim samym zapytaniem wystąpiłem do Przewodniczącego RM na piśmie. Na razie jako pierwszy raport przygotował Przewodniczący Rady Miasta. Czekamy na dalsze informacje o kosztach. Poniżej przedstawiam owe pismo przewodnie a w załączniku PDF z danymi o delegacjach.

Delegacje radnych

Grzegorz Fecko