Grzegorz Fecko odpowiada na pytania internautów

Grzegorz Fecko odpowiada na pytania internautów

Kategoria: Wiadomości 09-11-2014, opublikowane w sadeczanin.info

Kampania wyborcza jest już na ostatniej prostej. Największe emocje budzą pretendenci do prezydenckiego fotela Nowego Sącza. To oni rozpalają na naszych forach internetowych najbardziej gorące spory i dyskusje. Na bieżąco komentowane są ich poczynania i pomysły. Nie brak także konkretnych pytań skierowanych do potencjalnych gospodarzy naszego miasta. Spośród nich wybraliśmy te najczęściej powtarzające się i przesłaliśmy je kandydatom. Na pytania internautów odpowiada Grzegorz Fecko, kandydat na prezydenta Nowego Sącza Platformy Obywatelskiej.

Czy jest Pan za darmową komunikacją miejską?

– To pytanie o zabarwieniu truizmu, pewnie, każdy by chciał jeździć darmową komunikacją. Jednak obecnie nie pozwalają na to środki budżetu miasta. W moim programie przewidziana jest obniżka biletów w godzinach szczytu, kiedy są największe korki: od 6.00 do 9.00 i od 15.00 do 18.00. Taka obniżka powinna spowodować, że mieszkańcy przesiądą się z samochodów do autobusów, a co za tym idzie zmniejszą się korki, powietrze będzie czystsze, a w centrum będzie więcej wolnych miejsc do parkowania. Co więcej, szacuję, że większa ilość podróżnych w autobusach zmniejszy koszty wprowadzenia obniżki. Takie rozwiązanie jest realne i kalkuluje się się ekonomicznie!

Czy jest Pan za likwidacją Straży Miejskiej i utworzeniem w największych osiedlach (blokowiskach) stacjonarnych posterunków policji?

– Każdy z nas chciałby, aby posterunki policji były w wielu miejscach miasta, jednak takie zadanie jest kosztowne i likwidacja Straży Miejskiej w zamian nie pomoże nam w tej sprawie. To czysty populizm!

Oczywiście, prezydent winien podjąć działania dla utworzenia takich posterunków niezależnie od tego czy Straż Miejska jest czy też jej nie ma. Inicjatywę w tej sprawię deklaruję i popieram.

Uważam, że dobrze funkcjonująca Straż Miejska jest nam potrzebna. Powinna ona dbać o bezpieczeństwo mieszkańców naszego miasta. Za złe działanie tej instytucji winny jest obecnie urzędujący prezydent. W czasie kampanii wyborczej nieetycznym jest granie hasłami, które niosą za sobą zagrożenie utraty pracy dla pracowników tej instytucji. Wybory nie powinny kojarzyć się ludziom z tym, że za chwilę nie będą mieli za co żyć. Prezydent winien sprzyjać tworzeniu nowych miejsc pracy, a nie zwalniać ludzi by później zlecać ich obowiązki prywatnym firmom zewnętrznym.

Jak zamierza Pan rozwiązać problem romski w mieście?

– Dwa tygodnie temu spotkałem się z przedstawicielem społeczności romskiej. Poruszyliśmy wszystkie problemy związane z funkcjonowaniem tej grupy w mieście. Cieszy mnie fakt, że to właśnie sami Romowie mają już zdiagnozowane problemy i chcą je rozwiązać. Zgodnie z tymi diagnozami, zobowiązałem się, że podejmę działania w sprawie tzw. „gett” oraz pomocy w podjęciu przez Romów pracy. Mam na to rozwiązanie i je zrealizuję. Jednak będzie ono wymagać zaangażowania wszystkich stron.

Jakie podejmie Pan działania w celu powstrzymania „ucieczki” młodych ludzi z Nowego Sącza?

– O tym mówię już od wielu lat. Przede wszystkim na terenie dzielnicy Biegonice stworzę „strefę ekonomiczną”. Pojawią się tam inwestycje gospodarze, które dadzą nowe miejsca pracy. Przywrócę znaczenie nauczania zawodowego i technicznego w naszych szkołach. Absolwentom tych szkół najłatwiej będzie pozyskać pracę. Ponadto będę sprzyjał i inicjował współpracę naszych sądeckich uczelni: WSB-NLU i PWSZ na płaszczyźnie działań innowacyjnych badań i rozwoju. Potencjał sądeckich uczelni musimy ukierunkować dla rozwoju naszej młodzieży i całej Sądecczyzny. Na koniec gwarantuję, że rekrutacja na stanowiska urzędnicze w urzędzie miasta oraz jednostkach mu podległych, będzie opierała się o posiadane przez kandydatów kompetencje, a nie w oparciu o układy koleżeńskie czy rodzinne.

Jakie inwestycje zrealizuje Pan w Mieście po wygraniu wyborów?

– Po pierwsze – dokończenie 2 etapu budowy obwodnicy północnej Nowego Sącza. Po drugie – Węgierska BIS – to dla udrożnienia komunikacji w tej części miasta oraz lepszego dostępu do terenów inwestycyjnych. Ta inwestycja pozwoli „uwolnić teren” pod strefę ekonomiczną! Kolejne to: budowa obwodnicy południowej, przejście od ul. Węgierskiej do Nawojowskiej, a także wykorzystanie linii kolejowej do komunikacji podmiejskiej.

Ponadto gwarantuję budowę zintegrowanego systemu ścieżek rowerowych dla miasta dopasowanego do planowanej przez Urząd Marszałkowski osi, która powstanie wzdłuż Dunajca, sukcesywne przebudowywanie skrzyżowań na ronda.

Inwentaryzacja stanu jakości dróg oraz stopnia nasycenia chodników dla pieszych według poszczególnych dzielnic, transparentna alokacja działań remontowych oraz budowy nowych chodników a dotychczasowe przejście, tam gdzie trzeba dostosować dla poruszających się wózkiem.

Przeniesienie koryta potoku Łubinka na odcinku pomiędzy ulicami Lwowską a Chruślicką, Budowa kilku boisk typu Orliki kompleksu lekkoatletycznego,

Uporządkuję i przystosuję międzywale Dunajca, Kamienicy i Łubinki, które pozwoliłoby otworzyć mieszkańcom nowe tereny pod wypoczynek i rodzinną rekreację.

Red.
Fot. Rob, JB