Wywiad w Radiu Kraków 28 X 2014

Pytamy sądeckich kandydatów. G. Fecko najbardziej konserwatywny?

Choć startuje pod szyldem partii popierającej ideologię gender czy związki partnerskie, to jednak nazywa samego siebie najbardziej konserwatywnym spośród wszystkich kandydatów na prezydenta Nowego Sącza. Grzegorz Fecko, kandydujący pod szyldem Platformy Obywatelskiej zapewnia, że nie utożsamia się ze wszystkim, co propagują koledzy z jego partii i wierzy, że sądeczanie poprą go za to, co reprezentuje i robi w Nowym Sączu na co dzień.
fot: Sławomir Wrona

– Mogę spokojnie i śmiało stwierdzić, że jestem najbardziej konserwatywnym przedstawicielem sądeczan – uważa G. Fecko. – Tutaj szyldy nie będą miały wielkiego znaczenia. Cóż z tego, że obecny prezydent Ryszard Nowak startuje pod szyldem PiS, skoro tak naprawdę nie wiele realizuje z idei tej partii.

W przeciwieństwie do dwóch innych kandydatów – Ludomira Handzla (Koalicja Nowosądecka) i Kazimierza Fałowskiego (Nowa Prawica), Grzegorz Fecko nie chce likwidacji straży miejskiej w Nowym Sączu. Opowiada się raczej za jej reorganizacją. Przyznaje przy tym, że myśląc o przyszłości formacji nie skupia się wyłącznie na jej przydatności. Mówi wprost, że nie poprze decyzji, które oznaczają zwolnienia.

– Głowa miasta powinna myśleć o bezpieczeństwie wszystkich – mówi kandydat PO. – Więc jeśli mówimy przede wszystkim o tworzeniu miejsc pracy, to nie możemy zacząć od tego, że zlikwidujemy te miejsca pracy.


(Sławomir Wrona/ko)