Sport, Kultura i Oświata

SPORT, KULTURA, OŚWIATA

 • Sprawiedliwie podzielimy środki na wszystkie kluby sportowe
 • Wybudujemy obiekt z kompletnym zapleczem lekkoatletycznym
 • Wybudujemy dostępne osiedlowe boiska typu ORLIK
 • Udostępnimy obiekty sportowe szkół miejskich dla młodzieży
 • Wesprzemy inicjatywę wykorzystania bazy sportowej PWSZ
 • Udostępnimy dla szerszej społeczności imprezy kulturalne
 • Wesprzemy odtworzenie szkolnictwa zawodowego i technicznego
 • W edukacji  celem głównym będzie uczeń i jego przyszłość
 • Wesprzemy sport i rekreację dla dzieci i młodzieży
 • Utworzymy letni park wodno-rekreacyjny
 • Umożliwimy szerszej publiczności dostęp do kultury i spektakli teatralnych

Grzegorz Fecko