Kostka brukowa się „sypie”

Na ostatniej sesji RM NS złożyłem interpelacje w imieniu mieszkańców, którzy zgłosili mi swoje problemy. Między innymi poruszyłem temat sypiącej się nawierzchni kostkowej z granitu, która była w Starym Mieście na nowo układana pięć lat temu….

Grzegorz Fecko