INTERPELACJE – Wasze interwencje

W dniu dzisiejszym przesłałem na Panu Prezydentowi interpelacje, z których cztery są efektem Waszych interwencji. Zaprasza do poniższej treści.      Grzegorz Fecko

Od: Grzegorz Fecko, Rada Miasta w Nowym Sączu
24 sierpnia 2014 r. Nowy Sącz
Do: Szanowny Pan Ryszard Nowak, Prezydent Miasta Nowego Sącza,
Interpelacje (pisemne w trybie międzysesyjnym):

1.    Na wniosek mieszkańców osiedli Przetakówka i Kochanowskiego proszę o
montaż dodatkowego oznakowania przejścia dla pieszych na ulicy Witosa przy
skrzyżowaniu z ulicą Zdrojową. Proszę dodatkowo o oznakowanie świetlne
tego miejsca oraz proszę również o instalację na owym przejściu
sygnalizacji świetlnej na żądanie dla pieszych na czas budowy
„obwodnicy północnej”. Obecnie ulicą Witosa przebiegają dwa
główne ciągi komunikacyjne, dotychczasowy oraz ten z zamkniętej ulicy
Tarnowskiej. Wymienione skrzyżowanie stało się jednym z ruchliwszych w
naszym mieście. Rodzice dwóch dzielnic martwią się zbliżającym się nowym
rokiem szkolonym, od tego czasu ich dzieci będą musiały pieszo pokonywać
to newralgiczne i niebezpieczne miejsce. Proszę o pilną reakcję.
2.    Mieszkańcy osiedla Wólki zgłosili się z prośbą o utworzenie
niewielkiego placu zabaw przy filii szkoły podstawowej na ulicy
Barbackiego. Pomiędzy budynkiem szkoły a chodnikiem ulicy Barbackiego
znajduje się ogrodzony ogródek należący do owej szkoły. Wstępny wywiad
wśród pracowników szkoły potwierdza wolę takiej inicjatywy. Plac zabaw
służyłby dzieciom szkolnym a także wszystkim dzieciom osiedla. Atutem jest
ogrodzenie oraz bezpieczna lokalizacja. Proszę o realizacje tej mało
kosztownej i pożytecznej inwestycji.
3.    Na osiedlu Przetakówka 15 sierpnia 2014 roku razem z mieszkańcami
uczciliśmy miejsce przy skale gdzie odrestaurowany i zabezpieczony został
orzeł w koronie wykuty w skale. Na trzy moje prośby do Pani rzecznik Pana
Prezydenta o umieszczenie tych informacji na portalu www.mowysacz.pl
uzyskałem odpowiedź negatywną. Po pierwszym razie dostałem warunek
przesłania materiałów e-mailem – co uczyniłem. Po tym Pani rzecznik
odmówiła mi mówiąc, zasłaniając się to rusz innymi wymówkami. Po pierwsze,
proszę o zamieszczenie tych informacji i traktowanie wszystkich inicjatyw
społecznych, patriotycznych i historycznych oraz wszystkich radnych
przewodniczących osiedli i społeczników w ten sam sposób! Po drugie,
proszę o wyjaśnienie dlaczego dochodzi do takich sytuacji, które mają
wybitne cechy relatywizmu!
4.    Na pisemny wniosek mieszkanki naszego miasta proszę o ustalenie i
odpowiedź w ilu obecnie obiektach (punktach) w mieście swoją siedzibę
mają różne Wydziały Urzędu Miejskiego i innych - pokrewnych urzędów i ile
kosztują roczne czynsze (+ koszty towarzyszące!) od tych najmowanych
obiektów/lokali (chodzi o lokale nie będące własnością UM). Wnioskująca
mieszkanka uzasadniała: „kilka dni wstecz miałam w spotkanie z
młodymi ludźmi. Podczas spotkania jeden z młodych mężczyzn sformułował
taką myśl, że być może dla miasta korzystne byłoby zakupienie obiektu
(budynek A) oferowanego do sprzedaży przez WSB-NLU i w tym obiekcie
skoncentrowanie różnych administracyjnych organów aby zwykły śmiertelnik
nie musiał latać po mieście od jednego do drugiego "biurka" tylko
przynajmniej od drzwi-do drzwi w jednym obiekcie, (a do prezydenta n. na
najwyższym piętrze) Poza tym uzasadnieniem dla Jego wniosku
było...odkorkowanie centrum z urzędniczych samochodów. (przy obiekcie
WSB-NLU parking jest!).”  Proszę o odpowiedz na powyższe pytania
oraz o analizę efektów ekonomicznych ewentualnej zamiany.
5.    Na wniosek Przewodniczącego Osiedla Szujskie proszę o naprawę chodnika
osiedlowego będącego na terenie miejskim, który się zapadł. Ów chodnik
jest przy ulicy Pierwszego Pułku Strzelców Podhalańskich 4. Obecny stan
techniczny – zapadająca się dziura zagraża bezpieczeństwu pieszych.
Dotychczasowe interwencje Przewodniczącego Osiedla nie znalazły reakcji
UM. Proszę o niezwłoczną interwencję w tej sprawie.

Z poważaniem,

Grzegorz Fecko
Radny
Urząd Miasta Nowego Sącza