Sprawy obywatelskie – interpelacje

Zapraszam do zapoznania się z interpelacjami, które złożyłem na Sesji RM NS 21 lipca br.

Informuję, że treść odpowiedzi  otrzymana z Biura Prezydenta (inaczej niż zwykle) jest bardzo zdawkowa.      W protokole nie zamieszczono również uzasadnienia…   Ufam, że przyczyną tego jest okres urlopowy.

Grzegorz Fecko