Interpelacje z sesji w maju

Poniżej przedstawiam zmożone przeze mnie na ostatniej sesji interpelacje w imieniu mieszkańców.

Grzegorz Fecko