Interpelacje 22 kwietnia 2014

Poniżej przedstawiam interpelacje złożone na ostatniej sesji RM NS 22 kwietnia2014 r.

Grzegorz Fecko