Przywrócić Lachów tradycje

Kliknij, aby odtworzyć

Kilka lat temu zdumiało mnie spotkanie w Miasteczku Galicyjskim, spotkanie ważnych sądeckich postaci ,  dumali oni jak przywrócić chęć sądeczan do noszenia strojów tradycyjnych z naszej ziemi oraz jak kultywować tradycję. Od razu rzuciło mi się w oczy jak owi dżentelmeni prawili w garniturach i krawatach. pomyślałem sobie, jak można innych przekonywać do strojów ludowych i do tradycji, kiedy samemu jest się pod krawatem…

Foto MF

I właśnie wówczas podjąłem decyzję o kompletowaniu własnego stroju ludowego Lachów Sądeckich. Myślę, że jestem na dobrej drodze. Parę lat i będzie komplet! Obok załączyłem mój skromny występ w kabaretowym projekcie Szopki Sądeckiej w Starym Sączu. Zapraszam do wysłuchania (obraz powyżej). Poniżej link z całym materiałem szopki z Bryjowa.

Myślę, że jako mieszkańcy Sądecczyzny musimy małymi krokami przywracać i podtrzymywać tradycję naszych przodków, bo możemy myć z niej dumni!

Grzegorz Fecko

Link z całą szopką:  http://www.ntvsadecka.pl/9,1255-w_obiektywie..html