Informacje obywatelskie

Poniżej przedstawiam odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na sesji na koniec listopada.

Grzegorz Fecko