Ciąg pieszorowerowy dla ulicy Witosa – INTERPELACJA PISEMNA

Ciąg pieszorowerowy dla ulicy Witosa –

INTERPELACJA PISEMNA

Prezydent Miasta Nowego Sącza.

Szanowny Panie Prezydencie,
W związku z ogłoszeniem przetargu na wykonanie „obwodnicy północnej” na odcinku od  skrzyżowania ulic Tarnowskiej i Witosa do ulicy Marcinkowickiej wraz z  budową chodników i ciągów pieszo-rowerowych zwracam się z prośbą o budowę w ramach kontynuacji i połączenia szlaku nowej obwodnicy ze szlakiem chodników i ciągów pieszorowerowych, wzdłuż ulicy Pieczkowskiego a dalej Nowochruślickiej i Piłsudskiego. Brakujący wówczas odcinek to około 1,1 km na ulicy Witosa (ruchliwa obwodnica). Budowa takiego szlaku chodników i ciągów pieszorowerowych pozwoli skomunikować rowerowo i pieszo Chełmiec, osiedlę Helenę z osiedlami Barskie, Kochanowskiego, Przetakówka, Zabełcze, Westerplatte , Gołąbkowice aż po Millenium, Wojska Polskiego i Zawadę. Budowa takiego szlaku pozwoli też bezpiecznie poruszać się pieszym , którzy dotychczas nie mają chodnika i codziennie na tym odcinku ulicy Witosa narażają swe zdrowie i życie!
Panie Prezydencie, proszę o pozytywne podejście do tak ważkiej sprawy.
Z poważaniem

Grzegorz Fecko