Wstępna listą przedsięwzięć rekomendowanych do objęcia kontraktem terytorialnym 2014-2020

Uwaga!!! Mamy wstępną listę przedsięwzięć rekomendowanych do objęcia kontraktem terytorialnym 2014-2020 , która stanowi podsumowanie pierwszego etapu prac zmierzających do przygotowania projektu mandatu negocjacyjnego Województwa Małopolskiego – w przygotowaniach do rozpoczęcia negocjacji kontraktu terytorialnego z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego.

Ważne, aby nie przespać okazji (tak jak nam się to kiedyś  już w Nowym Sączu zdarzało)!!!

Grzegorz Fecko

Źródło: Województwo Małopolskie  http://www.malopolskie.pl/Wydarzenia/?id=10610

KONTRAKT TERYTORIALNY DLA MAŁOPOLSKI (pdf):  Wstępna lista przedsięwzięć rekomendowanych do objęcia kontraktem terytorialnym 2014-2020