Ulica Zapolskiej jak po nalocie! INTERPELACJA

W związku z interwencją mieszkańców ulicy Zapolskiej dotyczącej dramatycznego stanu chodnika zagrażającego bezpieczeństwu mieszkańców wystosowałem po oględzinach i rozmowie z mieszkańcami poniższą interpelację do prezydenta Nowego Sącza:

„Pan Ryszard Nowak, Prezydent Miasta Nowego Sącza;   W nawiązaniu do interwencji mieszkańców z ulicy Zapolskiej – osiedle Centrum proszę o remont chodnika dla pieszych. Stan owego chodnika jest katastrofalny i zagraża bezpieczeństwu pieszym. Długość chodnika wynosi około 150 metrów. W trakcie moich oględzin i rozmów z mieszkańcami byłem świadkiem (na załączonym zdjęciu) jak osoba o kulach zmuszona była poruszać się środkiem jezdni. Stan chodnika uniemożliwia na wielu odcinkach jakiekolwiek poruszanie się pieszych! W tej sprawie do władz miasta od wielu lat interweniowali już mieszkańcy osiedla Centrum. W przypadku gdyby nie starczało obecnie środków w budżecie na całkowitą wymianę chodnika na nowy, proszę o doraźne załatanie dziur i usunięcie sterczących elementów płytek z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców. W załączniku przesyłam zdjęcia z oględzin. Z poważaniem, Grzegorz Fecko; Radny Urząd Miasta Nowego Sącza

O sprawie dosadnie napisał portal WWW.SĄDECZANIN.PL w artykule:„Interwencja: Chodnik nie był remontowany od 40 lat!” – pragnę nadmienić w ramach uwagi, że ulica Zapolskiej jak raz, znajduje się na osiedlu Centrum w moim okręgu wyborczym, na jego granicy ale w moim okręgu. Oczywiście nie jest dla mnie istotne jako radnego, który to okręg, jeśli mieszkańcy zwracają do mnie z problemem, ja jestem od służenia Im  i tyle.

Grzegorz Fecko

Foto: autor.