Ulice Spokojna i Partyzantów jednokierunkowe?

Na wniosek mieszkańców ulicy Partyzantów wystąpiłem do Prezydenta Ryszarda Nowaka z następującymi interpelacjami:

Wpis  28 VII 2012   INTERPELACJE

1. Na wniosek mieszkańców bloków przy ulicach Partyzantów (16, 14 i 7) zwracam się z prośbą o ustanowienie ulic Samotnej i Partyzantów ulicami o ruch jednokierunkowym. Ulica Samotna kierunek z zachodu na wschód, zaś ulica Partyzantów kierunek od południa na północ. Konieczność takiego ukierunkowania ruchu wynika z częstych zatorów wymienionych ulic przez parkujące samochody w wyniku czego zdarzyło się już, że interweniująca straż pożarna utknęła pomiędzy zaparkowanymi samochodami a karetki pogotowia zatrzymują się na ulicy nie mogąc podjechać do bloków. Rozwiązanie takie zwiększy możliwości miejsc parkingowych i usprawni ruch oraz poprawi bezpieczeństwo mieszkańców osiedla .

2. Na wniosek mieszkańców bloków przy ulicach Partyzantów (16, 14 i 7) zwracam się z prośbą o rozwiązanie problemu związanego z funkcjonowaniem placówki pocztowej przy ulicy Samotnej . Pas zieleni oraz chodnik na wysokości wspomnianej poczty są całkowicie rozjeżdżone przez parkujące tam samochody. Sytuacja taka utrudnia bezpieczne przejście pieszym a rozjeżdżone błoto rozjeżdżane jest na całej ulicy. Nadmieniam, że w obydwu sprawach wymienieni wyżej mieszkańcy (oraz Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa) interweniowali już wcześniej na piśmie do urzędu Miasta – Miejski Zarządu Dróg w grudniu 2010 oraz w lutym 2011 r. !

Grzegorz Fecko