Interwencja do Spółki Nova

Wpis  20 VII2012   Interwencja do Spółki Nova

Szanowny Pan Piotr Leszek Piotrowski, Prezes Zarządu Spółki Nova w Nowym Sączu.

W nawiązaniu do naszej rozmowy zwracam się z prośbo o podjęcie czynności opieki technicznej nad cmentarzem żołnierzy poległych w I Wojny Światowej.Ów cmentarz znajduje się na granicy państwa terenu (przy wjeździe), na którym znajduje się miejskie składowisko odpadów komunalnych. Zważywszy na fakt, że cmentarz jest na terenie skarbu państwa i jego obiekty niszczeją z roku na rok a  elementy stalowych okuć zostały zgrabione, to proszę aby Wasza spółka, która prowadzi działalność w tej części miasta podjęła się opieki i zabezpieczenia technicznego tego miejsca. Jestem przekonany,że w ramach sąsiedztwa jesteście państwo w stanie poczynić takie starania dla dobra ogółu. Z poważaniem,

Grzegorz Fecko