Bezpieczeństwo i estetyka -interpelacje

Wpis  31 V 2012   INTERPELACJE  I WNIOSKI RADNEGO MIASTA NOWEGO SĄCZA – GRZEGORZ FECKO:

1. W związku z wieloma dyskusjami na posiedzeniach komisji Kultury, Edukacji i Sportu o „atrakcyjności” szkół gimnazjalnych i liceów dla sądeckiej młodzieży i rodziców nasuwa się pytanie czy brak zainteresowania niektórymi placówkami mimo znacznej demografii w ich okolicach nie spowodowana jest poczuciem bezpieczeństwa lub jego brakiem. Taka sytuacja prowadzi do niewykorzystania potencjału często b. dużych placówek oświatowych. Zatem proponuję i proszę Pana Prezydenta o przygotowanie anonimowego badania sądeckich uczniów, rodziców i nauczycieli. Istnieje możliwość, że brak atrakcyjności poszczególnych placówek jest konsekwencją poczucia zagrożenia. Warto by (jeśli takie zagrożenie istnieje) zdiagnozować je i jemu zapobiec. Jestem przekonany, że takie badanie będzie doskonałym narzędziem, które odpowie nam na wiele pytań i rozwieje wszelkie wątpliwości.

2. W związku z pracami porządkowymi w najbliższym otoczeniu budowanej strażnicy straży pożarnej przy ulicy Witosa proszę o wykorzystanie tej okoliczności i kontynuację działań poprawiających estetykę. Proponuję , aby usunąć wszelkie dzikie zarośla i wikliny oraz wyplantować teren. Pod szczególna uwagę polecam teren na zachód, na południe i na wschód od wymienionej lokalizacji. Obecne prace pokazały, że może być estetycznie mimo wcześniejszych zaniedbań w tej części miasta. Ważne jest to, że większość podróżujących turystów do Krynicy z całej Polski(a zbliżają się wakacje) będzie mogła pozytywnie kojarzyć nasze miasto!

Grzegorz Fecko, więcej interpelacji:  Interpelacje