Bezpieczna Łubinka ?

Na ostatniej sesji Rady Miasta w Nowym Sączu jako radni poruszaliśmy między innymi sprawy bezpieczeństwa cieków wodnych. Poniżej odpowiedzi na owe interpelacje.

Grzegorz Fecko

Interpelacja: W związku z tym, że zbliża się okres letni, zwłaszcza miesiące czerwiec i lipiec, proszę o podjęcie interwencji i przyczynienie się do oczyszczenia zatorów w korycie potoku Łubinka na odcinku od mostu na ulicy Lwowskiej do mostu na ulicy Tarnowskie. W zeszłym roku Urząd Miasta podjął działania i górna cześć Łubinki została oczyszczona. liczymy na to, że podobnie w dolnej części zrealizuje się oczyszczenie koryta tak, aby mieszkańcy osiedli Kochanowskiego i Przetakówki nie byli ponownie doświadczani przez wylewy wody.

Odpowiedź na interpelację powyższą i interpelację kolegi radnego Patryka: