24 IV 2012 INTERPELACJE I WNIOSKI RADNEGO

INTERPELACJA: W związku z tym, że zbliża się okres letni, zwłaszcza miesiące czerwiec i lipiec, proszę o podjęcie interwencji i przyczynienie się do oczyszczenia zatorów w korycie potoku Łubinka na odcinku od mostu na ulicy Lwowskiej do mostu na ulicy Tarnowskie. W zeszłym roku Urząd Miasta podjął działania i górna cześć Łubinki została oczyszczona. liczymy na to, że podobnie w dolnej części zrealizuje się oczyszczenie koryta tak, aby mieszkańcy osiedli Kochanowskiego i Przetakówki nie byli ponownie doświadczani przez wylewy wody.

WNIOSEK: Odnosząc się do wielu dzisiejszych interpelacji kolegów radnych dotyczących bezpieczeństwa w Nowym Sączu, widać wyraźnie, że taki problem występuje i nie należy go bagatelizować. W związku z tym zwracam się do kolegi radnego Przemysława Gawłowskiego Przewodniczącego Komisji Porządku Publicznego o zwołanie komisji poświęconej bezpieczeństwu naszego miasta. Na taką komisję proszę zaprosić szczególnie przedstawicieli policji, abyśmy mogli z nimi poza kamerami omówić ważne słabe punkty bezpieczeństwa w naszym mieście, zapoznać się z ich opiniami i przedstawić nasze oczekiwania.