Propozycja lini MZK przy bazarze i szkołach przy Szkolnej

Trasę przedstawioną (rozwiązanie do dyskusji) na obrazku przesyłam jako podtrzymanie propozycji w dyskusji nad układem linii miejskiej komunikacji w Nowym Sączu. Owa propozycja ma na celu utworzenie (przekształcenie) linii autobusowej tak , aby obsługiwała bazar przy Głowackiego (przeniesiony z „tandety” przy skrzyżowaniu Lwowska Krańcowa) oraz przebiegała blisko szkół: podstawowej i gimnazjum przy ulicy Szkolnej. Przedstawione rozwiązanie pozwoli młodzieży z Przetakówki i częściowo z Zabełcza bezpiecznie docierać do szkół zwłaszcza z ulicy Tarnowskiej , Warzywnej i przyległych doń.

Grzegorz Fecko

Trasę opracowano na podstawie mapy ze źródła: www.mapa.szukacz.pl Kliknij , aby powiększyć!