1 XII 2011 Wniosek Radnego

Wpis  1 XII  2011   Wniosek Radnego Grzegorza Fecko

Szanowny Pan Ryszard Nowak Prezydent Miasta Nowego Sącza, 33-300 Nowy Sącz ,  Rynek 1

Zawracam się z prośbą w imieniu swoim oraz mieszkańców, którzy mnie zaalarmowali o to, aby Pan przeznaczył środki na zabezpieczenie i konserwację płaskorzeźby wykutej w skale. Owa płaskorzeźba z wizerunkiem orła, datą „1920” oraz z nazwiskami inicjatorów: Jelenia i Wilczyńskiego (nazwiska obecnie niemalże nieczytelne) była upamiętnieniem  zwycięskiej wojny z bolszewikami i „Cudu nad Wisłą”. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że Panowie Jeleń i Wilczyński w odruchu serca uczcili obronę Polski, która po dwóch latach odzyskania wolności i o tak jeszcze kruchych strukturach potrafiła ofiarnie stawić czoła nawałnicy ze wschodu. Pomimo, że pamiątka oparła się w ukryciu okupantowi hitlerowskim i epoce PRL’u obecnie największym zagrożeniem dla memoriału jest czas, woda i zmiany temperatury, które powodują stałą erozje podatnego na zniszczenia piaskowca. Zatem, bardzo proszę o objęcie przez Urząd Miasta Nowego Sącza konserwatorską opieką skały z wizerunkiem orła oraz o zlecenie podjęcia działań ku uporządkowaniu otoczenia, oznakowaniu i opisaniu tego miejsca oraz o budowę prostej ścieżki (progów kamiennych) poprzez skarpę od ulicy Tarnowskiej do owego swoistego miejsca pamięci. Mając na uwadze historię naszej ojczyzny jaki i naszego miasta proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.

Grzegorz Fecko