Inwestycja śmieciowa – interpelacja

Wpis  6 wrzesień 2011   INTERPELACJE RADNEGO MIASTA NOWEGO SĄCZA – GRZEGORZ FECKO:

W związku z interwencją i zapytaniami mieszkańców (sąsiadów wysypiska) i  Zarządu Osiedla Przetakówka w sprawie inicjatywy Władz Miasta  i ich zaangażowania w uruchomienie „Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów” w Nowym Sączu przy ulicy Tarnowskiej  120 proszę o udzielenie informacji związanych z tą sprawą. Jaka to będzie skala przedsięwzięcia i jaka skala zagrożenia dla ludzi i środowiska. Czy inwestycja przewiduje przyjmowanie z zewnątrz (z poza Nowego Sącza) odpadów. Czy bierze się pod uwagę bezpośrednie sąsiedztwo powstającego Miasteczka Multimedialnego i czy nie będzie szkodziło takie sąsiedztwo jego wizerunkowi. Jeśli podobna inwestycja już funkcjonuje w kraju, proponuję, aby zorganizować wyjazd roboczy dla chętnych radnych z Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska oraz przewodniczącego Zarządu Osiedla Przetakówka.

Więcej interpelacji:  https://grzegorzfecko.pl/rada-miasta/