Trawa rośnie na Przetakówce

Z radością informuję, że na tworzonym terenie rekreacyjnym w części gdzie będzie boisko zostały zakończone prace porządkowe, zniwelowano teren i posiano trawę. Przy tym terenie  przygotowano również miejsce pod boisko do piłki plażowej co w sąsiedztwie kaskady przy Łubince zwiększy walor rekreacyjny tego terenu. Całej inwestycji patronują Prezydent Ryszard Nowak i jego zastępca Jerzy Gwiżdż. Część techniczną nadzorują: pani dyrektor Dorota Goławska i pani Bogumiła Kałużna. Cieszy mnie fakt, że zdążyliśmy jeszcze z siewem trawy na obecny okres wegetacyjne. Taki stan rzeczy powinien pozwolić, aby pierwsza kolejka rozgrywek piłkarskich mogła odbyć się w przyszłym roku.

Grzegorz Fecko

Foto autor.