Naprawiono przejazd

W ostatnim czasie zrealizowano remont wspierany za moim pośrednictwem przejazdu i cześć zniszczonego chodnika (w tym zapadnięta studzienka telekomunikacyjna) na ulicy Zdrojowej na przeciw „Boconia”. W imieniu interweniujących w tej sprawie  mieszkańców  Dojazdowej i Zdrojowej oraz w swoim własnym  dziękujemy Zarządowi Dróg za rychłą i sprawną reakcję. W tym miejscu nawierzchnia chodnika i wspomnianego przejazdu była tak zniszczona, że była ona przyczyną wielu upadków i obrażeń przechodniów – szczególnie w podeszłym wieku.

Przygotował Grzegorz Fecko

Foto autor.