Nowy Zarząd w KS Przetakówka

W Nowym Sączu w lokalu Level przy ulicy Zdrojowej, 24 lipca 2011 odbyło się walne wyborcze posiedzenie KS Przetakówka. W posiedzeniu udział wzięło trzydzieści jeden osób uprawnionych do głosowania. Posiedzenie było prawomocne. W pierwszej części prezes Stanisław Słaby (spontanicznie obdarowany przez zawodników pucharem w dowód wdzięczności i uznania) rozliczył się i zaprezentowała dwuletnie osiągnięcia naszego klubu (pełny tekst poniżej). W dalszej części prezes przedstawił plan działania, który zgromadzeni przyjęli z akceptacją i zobowiązali nowy zarząd do jego realizacji. Posiedzenie prowadził członek założyciel klubu Józef Kaczmarczyk. Komisja Rewizyjna jaki zgromadzeni pozytywnie ocenili miniony okres.

W wyborach niejawnych wybrano następujący skład Zarządu klubu KS Przetakówka (funkcje podane po ukonstytuowaniu się Zarządu): Piotr Rydwański – prezes, Stanisław Słaby wiceprezes (sekcja strzelecka), Miłosz Michalik wiceprezes (sekcja piłki nożnej), Marek Mika – skarbnik, Grzegorz Fecko – sekretarz, Czesław Kapuśniak – członek i Mirosław Kwolek – członek. Ustępujący prezes Stanisław Słaby na posiedzeniu (w trakcie ukonstytuowania) nowo wybranego Zarządu zarekomendował na nowego prezesa kolegę Piotra Rydwańskiego deklarując jednocześnie stałe wsparcie i pomoc dla Piotra. Również pozostali członkowie Zarządu zadeklarowali dużą wolę wsparcia i pomocy nowemu prezesowi.

W wyborach niejawnych wybrano również następujący skład Komisji Rewizyjnej klubu KS Przetakówka (funkcje podane po ukonstytuowaniu się Zarządu): Jacek Durlak – przewodniczący, Grzegorz Cisoń – zastępca przewodniczącego, Tomasz Cisoń – członek.

Grzegorz Fecko

Foto autor i uczestnicy.

„Nowy Sącz dnia, 15-06-2011r  Sprawozdanie z działalności Zarządu (przedstawił prezes Stanisław Słaby)

Klubu Sportowego „Przetakówka” Nowy Sącz za okres pierwszej kadencji

tj. 30 kwiecień 2009r do czerwiec 2011r.

W dniu 30 kwietnia 2009r na zebraniu założycielskim powołano Stowarzyszenie o nazwie: Klub Sportowy „Przetakówka” Nowy Sącz. Z grona 22 osób będących założycielami Stowarzyszenia, które nazwano Klubem Sportowym „Przetakówka” Nowy Sącz podjęto jednogłośnie uchwałę o wyborze Zarządu Klubu oraz Komisji Rewizyjnej, następnie podjęto uchwałę o uchwaleniu Statutu Stowarzyszenia zwanego Klubem Sportowym. Nowo wybrany Zarząd Klubu sporządził wymagająca dokumentacje do zarejestrowania Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym w Krakowie gdzie w dniu 2 maja 2009r. komplet właściwych dokumentów dotyczących rejestracji Stowarzyszenia został przesłany do KRS Kraków. Krajowy Rejestr Sądowy w Krakowie w dniu 29 lipca 2009r. wydał postanowienie wpisu do rejestru Stowarzyszeń Klub Sportowy „Przetakówka” Nowy Sącz.

W nowopowstałym Klubie Sportowym powstała sekcja piłki nożnej seniorów oraz sekcja strzelectwa sportowego. W statucie Klubu ujęto ze pierwsza kadencja Zarządu Klubu trwa dwa lata natomiast następne cztery lata.

Zarząd Klubu zgłosił rejestrując drużynę piłkarską seniorów w Okręgowym Związku Piłki Nożnej w Nowym Sączu gdzie drużyna piłkarska została zakwalifikowana do klasy „B” okręg Nowy Sącz rozpoczynając od 23 sierpnia 2009r. rozgrywki pierwszej rundy „jesień” sezonu 2009/2010 o mistrzostwo klasy „B”.

Zarząd Klubu Sportowego złożył wymagane dokumenty do OZPN w Nowym Sączu celem przyznania licencji do uczestnictwa w rozgrywkach klasy „B”. Komisja do spraw Licencji Klubowych Małopolskiego Związku Piłki Nożnej przyznała Klubowi Sportowemu „Przetakówka” Nowy Sącz licencje uprawniającą do uczestniczenia w rozgrywkach klasy „B” w sezonie 2009/2010 i 2010/2011r.

Podczas sezonu 2009/2010r drużyna piłkarska odbyła 20 spotkań, z czego 10 w roli gospodarza oraz 10 spotkań na wyjeździe. Z uwagi ze Klub Sportowy „Przetakówka” Nowy Sącz nie posiada własnego obiektu sportowego wiec Zarząd Klubu podpisał umowę wynajęcia boiska do rozgrywek, jako gospodarze od Klubu Sportowego Zabełcze na sezon 2009/2010 a następnie przedłużył umowę na kolejny sezon 2010/2011r. Wyniki pierwszego sezonu piłkarskiego 2009/2010 są dodrze znane wszystkim członkom Klubu. Zgłoszenie drużyny piłkarskiej seniorów i zespół młodzieżowy „Orlików” do nowego sezonu piłkarskiego sezon, 2011\2012 jaki jest obowiązek zgłoszenia do OZPN do 30 czerwca br. będzie należał do kompetencji nowego Zarządu Klubu.

Zarząd Klubu pozyskał 28 zawodników, z czego 8- miu w formie transferu natomiast, 20 – tu, jako nowo zgłoszonych. Zarząd Klubu podjął jednogłośnie uchwałę o skierowanie członka Klubu Mirosława Kwolka na kurs instruktora sportu, który został dofinansowany przez Klub w 70% gdzie po ukończeniu kursu podjęto uchwałę o powołaniu Mirosława Kwolka na trenera sekcji piłki nożnej seniorów.

W dniu 7 maja 2010r Zarząd Klubu podjął uchwałę jednogłośnie o powołaniu sekcji sportów siłowych „Wilhelm”, która jest jednostką organizacyjną Klubu Sportowego „Przetakówka” Nowy Sącz. Na kierownika sekcji powołano kol. Czesława Kapuśniak natomiast na trenera sekcji powołano kol. Marcina Łacnego. Niedługo od chwili powstania nowej sekcji zwanej sekcją sportów siłowych członkowie zdobyli znaczące tytuły i tak kol. Marcin Łacny zdobył tytuł mistrza Świata federacji WUAP w wyciskaniu sztangi leżąc, kol Czesław Kapuśniak zdobył tytuł mistrza Polski weteranów w swojej kategorii wiekowej natomiast kol. Janusz Bajdel zdobył tytuł mistrza Polski juniorów w wyciskaniu sztangi leżąc. Pozostali członkowie sekcji startowali w licznych zawodach zdobywając czołowe miejsca organizowanych imprez sportowych.

Sekcja strzelectwa sportowego corocznie organizowała dla wszystkich członków Klubu zawody strzeleckie z broni sportowej zapraszając Zarząd Osiedla Przetakówka, z którym Zarząd Klubu ściśle współpracuje. Tradycją stało się organizowanie przez sekcje strzelectwa sportowego zawodów strzeleckich dla Klubów Sportowych klasy „B” okręgu Nowego Sącza. Obecne zawody, jakie odbyły się 11 czerwca br. były trzecimi zawodami.

Zarząd Klubu zorganizował uroczysty opłatek świąt BN dla członków wszystkich sekcji Klubu w grudniu 2009 i 2010r. Zgłoszono dwie drużyny piłkarskie PrzetakówkaI i PrzetakówkaII do turnieju halowego o puchar Wójta gminy Chełmiec gdzie rozgrywano turniej od końca listopada 2010r do marca 2011r na hali sportowej w Świniarsku.

Wyłoniono z sekcji seniorów drużynę zawodników, którzy nie mieli ukończone 18 lat i zgłoszono do turnieju halowego o puchar prezesa OZPN.

Zarząd Klubu w dniu 9 marca 2011r jednogłośnie podjął uchwałę o powołaniu nowej sekcji „Orlików” rocznik 2001-2002 która zostanie zgłoszona do rozgrywek i turniejów nowego sezonu 2011/2012. Rekrutacją, która zakończyła się 25 maja br. zajmował się prezes Zarządu Klubu natomiast na trenera powołano członka drużyny seniorów kol. Miłosza Michalika, który posiada uprawnienia instruktora sportu a obecnie kończy kurs trenerski II kategorii, który wyraził chęć tworzenia i trenowania zespół młodzieżowy. Przy pomocy sekretarza Klubu i za razem radnego Rady Miasta Nowego Sącza p. Grzegorza Fecko załatwiono ze nowo powstająca sekcja „Orlików” będzie bezpłatnie trenować na boisku międzyszkolnym dwa razy w tygodniu.

Zarząd Klubu wspólnie z radnym rady miasta Nowego Sącz p. Grzegorzem Fecko oraz z przewodniczącym Osiedla Przetakówka podczas trwania pierwszej kadencji podjął działania pozyskania terenu pod boisko sportowe służące do treningu i do rozgrywek ligowych. Na chwilę obecną znaleziono taki teren i uzyskano zgodę właściciela obecnie władającym tym terenem natomiast v-ce prezydent Miasta pan Jerzy Gwiżdż zapewnił ze po uzyskaniu zgody na korzystanie z tego terenu miasto uporządkuje wspomniany teren w postaci wyrównania i zasiania trawy.

Zarząd Klubu podczas dwu letniej kadencji odbył 8 zebrań Zarządu Klubu w tym Walne Zgromadzenie Klubu po upływie roku działalności Klubu. Na zebraniach Zarządu Klubu były podejmowane uchwały dotyczące działalności Klubu oraz rozwiązywane sprawy bieżące wynikające z działalności Klubu.

Za Zarząd Stanisław Słaby