Bezpieczne Wakacje 2011 dla Przetakówki

O G Ł O S Z E N I E: Propozycje bezpłatnych imprez dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 15 lat w okresie „Bezpieczne Wakacje 2011” czerwiec – lipiec 2011

 

Lp.

 

Data

 

Godzina

 

Rodzaj zajęć

Ilość 

miejsc

 

Uwagi

1 28  VI 14.30 Ścianka wspinaczkowa 15 Hala Nadbrzeżna, dodatkowe obuwie
2 29  VI 11.00 Ufoland 15 ul. Radziecka
3 30  VI 10.30 Basen kryty 22 W tym 2 opiekunów, Nadbrzeżna
4 5   VII 13.00 Kręgielnia ATOM 15 ul. Grodzka
5 6   VII 12.30 Basen kryty 22 W tym 2 opiekunów, Nadbrzeżna
6 7   VII 10.00 Kino Krokus 15 Al. Wolności
7 11  VII 12.30 Basen kryty 22 W tym 2 opiekunów, Nadbrzeżna
8 14  VII 12.30 Basen kryty 22 W tym 2 opiekunów, Nadbrzeżna
9 18  VII 8.45 Wycieczka do Bochni 20 W tym 1 opiekun, zbiórka obok  LOK – Tarnowska 32
10 19  VI 12.30 Basen kryty 22 W tym 2 opiekunów, Nadbrzeżna
11 21 VII 9.00 Ścianka wspinaczkowa 15 Hala Nadbrzeżna, dodatkowe obuwie
12 22 VII 11.00 Bajkoland 15 ul. Krakowska
13 29 VII 13.00 Miasteczko Galicyjskie 20 W tym 1 opiekun,   ul. Lwowska

 

Uwaga: Zapisy na wyżej wymienione imprezy przyjmuje Przewodniczący Zarządu Osiedla PRZETAKÓWKA , pan Stanisław Zelek najpóźniej 2 dni przed imprezą bezpośrednio w godzinach od 18.00 do 20.00 w Nowym Sączu przy ulicy Tarnowskiej 61 a. Udzielane są również informacje telefoniczne pod numerem 18  441 45 75.

Zbiórka przed każdą imprezą  15 minut wcześniej oraz odbiór dzieci i młodzieży po imprezie  na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów potwierdzona na piśmie.

Zgłoszenia na wycieczki po odebraniu druku dotyczącego zgody rodziców lub prawnych opiekunów na wyjazd i jego zwrot jako potwierdzenia.

źródło. Urząd Miasta Nowego Sącza, Zarząd Osiedla Przetakówka

Wzór oświadczenia:

Nowy Sącz   . . . . . . . . 2011 r.

Oświadczenie

 

My niżej podpisani rodzice i prawni opiekunowie zamieszkujący : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

oświadczamy, że wyrażamy zgodę na samodzielne dotarcie naszego dziecka : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., PESEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na miejsce zbiórek i imprez oraz samodzielne odejście lub opuszczenie miejsca zbiórek i imprez organizowanych w ramach „Bezpieczne Wakacje 2011” przeznaczonych bezpłatnie dla osiedla PRZETAKÓWKA na koniec czerwca oraz lipiec i sierpień 2011 r.

.1.  Nazwisko i imię . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , PESEL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Podpis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.2.  Nazwisko i imię . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , PESEL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Podpis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .