Debata w okół oczyszczalni sądeckiej mleczarni

 

Foto autor

W dniu dzisiejszym, zgodnie ze wcześniejszymi ustaleniami odbyło się spotkanie  mieszkańców (sąsiadów oczyszczalni) Przetakówki z panią prezes Spółdzielni Mleczarskiej w Nowym  Sączu  Bożeną Załubską, w którym miałem zaszczyt uczestniczyć. Na spotkaniu widoczna była atmosfera nieufności wynikająca z dużego rozczarowania tychże mieszkańców sąsiadujących z mleczarnią po obietnicach z przed czterech lat. W sierpniu 2007 roku odbyło się podobne spotkanie gdzie zapadło wiele deklaracji, które nie zostały niestety zrealizowane przez sądecką mleczarnie. W tej okoliczności wylała się żółć niezadowolenia i widoczny był brak zaufania mieszkańców do pani prezes.

Na spotkaniu podniesiono dwie kwestie:

  1. Rozwiązanie kompleksowe (zaproponowane we wczorajszym moim artykule) w postaci instalacji podczyszczalni i dalszym odprowadzeniu podczyszczonych ścieków do miejskiej sieci sanitarnej,
  2. Rozwiązanie doraźne obecnego problemu występującego fetoru w okolicy mleczarni, zwłaszcza w weekendy.

Ad. 1.  Po przedstawionych naszych argumentach, pani prezes Bożena Załubska zgodziła się z potrzebą inwestycyjną w postaci podczyszczalni ścieków. Zobowiązała się przy zgromadzonych mieszkańcach osiedla, że nazajutrz wystapi do sądeckich wodociągów o warunki przyłącza do kanału sanitarnego. Zobowiązała się nawiązać niezwłocznie kontakt z firmą zajmującą się instalacjami w formie podczyszczalni, która zagwarantuje eliminacje fetoru. Przybliżony termin wdrożenia projektu przyjęto na koniec jesieni – grudzień 2011. Zgromadzeni mieszkańcy naszego osiedla zobowiązali mnie do  bieżącego monitorowania uzgodnionych procesów inwestycyjnych. Pani prezes przyjęła ową propozycję i  zaakceptowała ją.

Ad. 2.  W odniesieniu do trwającego fetoru zapewniono nas, że do najbliższego weekendu uciążliwość powinna ustąpić.   Jak przedstawiła pani prezes, głównym powodem nieznośnej woni była awaria jednego z rowów oczyszczalni, w której  efekcie zaburzenia procesu musiano wymienić osad a proces tejże wymiany  wpłyną na tak dotkliwy nieznośny zapach w naszej dzielnicy. Znaleziono  również powód w procesie oczyszczania ścieków , w wyniku którego nasilał się intensywny fetor w weekendy – w tej sprawie też (jak zapewniła nas pani prezes) podjęto niezwłoczne kroki.

 

Fot Autor

W tej sprawie ponownie skontaktowałem się  przed chwilą  z przedstawicielem sądeckich wodociągów. Zapewniono mnie, że oczekuje się na wniosek władz mleczarni o przyłącz i potwierdzono wolę przyjmowania ścieków (oczywiście po spełnieniu wspomnianych przez nas warunków).

Serdecznie dziękuje mieszkańcom Przetakówki (którzy cierpią dyskomfort), władzą mleczarni oraz przedstawicielom sądeckich wodociągów za wykazaną wolę współpracy i chęć rozwiązania problemu. Liczę , że w tej atmosferze zaplanowany harmonogram działań uda nam się zrealizować. Dziękuję również wszystkim mieszkańcom, którzy jeszcze dzisiaj na moją pocztę radnego przekazali mi swoje uwagi w tej sprawie.

Na koniec spotkania pani prezes zaprezentowała funkcjonujące urządzenia oczyszczalni. Zadeklarował mi również, że wyda dyspozycję dla ochrony abym jako radny mógł w każdej chwili przeprowadzić oględziny stanu procesu oczyszczania jako dowód dobrej woli ze strony władz mleczarni. Jeśli zajdzie taka konieczność proszę mieszkańców o interwencję, aby można było na bieżąco skorzystać z takiej możliwości.

Przygotował Grzegorz Fecko