Na ulicy Warzywnej śmierdzi ?

Warzywana, źródło: Google Earth, http://www.google.com/intl/pl/earth/index.html

Wczoraj otrzymałem e-maila na kontakt radnego na mojej stronie w sprawie interwencji z powodu roznoszącego się fetoru na ulicy Warzywnej w sąsiedztwie „mleczarni”. W owej  mleczarni jak informują skarżący się  mieszkańcy funkcjonuje oczyszczalnia ścieków, której praca wydaje się głównym źródłem uciążliwości w jej okolicy. Oczywiście niezwłocznie zajmę się tą śmierdzącą sprawą. Niestety w naszej części miasta nie jest to jedyne źródło smrodu…

"Treść wiadomości:
Proszę o podjęcie interwencji w sprawie oczyszczalni ścieków w mleczarni,
bowiem na przestrzeni  ostatnich tygodni codziennie w godzinach
południowo-wieczornych, na terenie całej ulicy Warzywnej rozprzestrzenia się
fetor trudny o wytrzymania,zwłaszcza teraz w okresie letnim.Problem ten nasila
się szczególnie w weekendy."

Przygotował Grzegorz Fecko

PS. Proszę o komentarze na mój KONTAKT w tej sprawie czytelników z okolic mleczarni.