Komentarz na posta p. Adama

Do Adam M.
Szanowny panie, oczywiście przy okazji chętnie porozmawiam z panem o projekcie, jednak wpierw proszę wskazać mi w statucie PO (poniżej fragment + link do całego dokumentu) owe „ideały” liberalne, których by mi miło brakować?
Otóż, ja oświadczam panu, że nie jestem liberałem i nie byłem nim również wcześniej. Jestem starym sądeckim konserwatystą (w rozumieniu terminu bez ideologi) a w rozumieniu szerszym mam poglądy konserwatywno-liberalne w odniesieniu do naszych zasad i wolnego rynku. Zatem serdecznie pana proszę o nierozliczanie mnie z idei , których ja nie reprezentuję!
Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do lektury statutu PO RP.

Grzegorz Fecko

PS. W ekonomi jak pan zapewne wie, występuje termin „G” – wydatki państwa (jako świadoma alokacja środków), które są przeznaczane w różny sposób, np. rozwój terenów wschodnich, tworzenie miejsc pracy etc. To do czego pan ma pretensje też jest takim mikro wydatkiem. Powtórzę jeszcze raz, wydatkiem, który poprzez wolne miejsce parkingowe zwróci się miastu w dwójnasób z opłat i korzyści w postaci oszczędności czasu naszych mieszkańców – czysty kapitalizm!

Oto fragment:
„Celami Platformy są:
1) cywilizacyjny i gospodarczy rozwój Rzeczypospolitej Polskiej jako demokratycznego państwa prawnego,
2) udział w życiu publicznym Rzeczypospolitej Polskiej,
3) wywieranie metodami demokratycznymi wpływu na działalność państwa,
4) wysuwanie kandydatów na stanowiska w organach państwowych i samorządowych”

Cały dokument w pdf: http://www.platforma.org/dokumenty/statut-po/