„Piłkarska kadra czeka” – OGŁOSZENIE

 OGŁOSZENIE

Zarząd Klubu Sportowego „PRZETAKÓWKA” Nowy Sącz ogłasza nabór chłopców rocznik 2001-2002 do tworzonego zespołu młodzieżowego piłki nożnej „ORLIKÓW”.

Zapisy do składu drużyny młodzieżowej „ORLIKÓW” przyjmuje osobiście lub telefonicznie Prezes Zarządu Klubu Sportowego „PRZETAKÓWKA” Nowy Sącz Pan Stanisław Słaby zam. Nowy Sącz ul. Warzywna 14, nr tel. 606114824 do dnia 25 maja 2011r.Trenerem będzie zawodnik piłki nożnej z dużym doświadczeniem posiadający uprawnienia trenerskie.

Szczegółowe informacje przy zgłoszeniach i zapisach. Adres strony internetowej Klubu: www.ksprzetakowka.cba.pl

Za Zarząd KS „PRZETAKÓWKA” Nowy Sącz

Prezes Zarządu Stanisław Słaby

Dane Klubu

Nazwa: KS „Przetakówka” Nowy Sącz

Herb:

Data założenia: 2009r.

Barwy: czerwono-niebieskie

Adres: ul. Warzywna 14, 33-300 Nowy Sącz

Telefon:

606-114-824 (Prezes Stanisław Słaby)
601-479-902 (Skarbnik Marek Mika)

Stadion: KS Zabełcze, ul. Tarnowska, Nowy Sącz

E-mail: ksprzetakowka@wp.pl

KRS: 0000333937

Regon: 120997724

Numer konta bankowego:
92-2490-0005-0000-4500-4117-7647 (Alior Bank)


Historia Klubu

W dniu 30.04.2009 w sali kominkowej LOK w Nowym Sączu, odbyło się spotkanie założycielskie stowarzyszenia sportowego. Podczas zebrania powołano do życia Stowarzyszenie Sportowe, które przyjęło nazwę KLUB SPORTOWY „PRZETAKÓWKA” NOWY SĄCZ. Ustanowiono dwie sekcje sportowe: piłki nożnej oraz sekcja strzelectwa sportowego.

Spośród 22 osób, które stanowią organ założycielski w drodze wyboru powołano zarząd. W skład zarządu stowarzyszenia weszli: Prezes Zarządu Stanisław Słaby, Wiceprezes Zarządu ds. piłki nożnej Tomasz Cisoń, Wiceprezes Zarządu ds. sekcji strzelectwa Krzysztof Gozdecki, Sekretarz Grzegorz Fecko, Skarbnik Marek Mika. Członkami Zarządu zostali Leszek Machaj i Grzegorz Cisoń. Powołano również trzyosobową komisję rewizyjną.

Oficjalnymi barwami klubu został wybrany kolor niebieski i czerwony.

Klub od 30.08.2009 przystąpił do rozgrywek piłkarskich klasy „B”.

Pierwszym trenerem klubu został Adam Kowalczyk.

7 maja 2010 powołano sekcję sportów siłowych, której kierownikiem został Czesław Kapuśniak.

Cele Klubu

1. Upowszechnianie i rozwijanie rekreacji ruchowej, sportu i turystyki oraz innych form aktywnego wypoczynku ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

2. Rozwój różnych dyscyplin sportu oraz stałe podnoszenie jego poziomu.

3. Współudział w sportowym wychowaniu swych członków, mieszkańców środowiska oraz młodzieży szkolnej.

4. Czynny udział w życiu kulturalnym, gospodarczym i społecznym Osiedla i Miasta.

Źródło:  http://www.ksprzetakowka.cba.pl/viewpage.php?page_id=1

  Sponsorzy klubu KS PRZETAKÓWKA  
Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym                      Prezydenta Miasta Nowego Sącza