Łubinka w Nowym Sączu powodzią straszy osiedla: Zabełcze, Kochanowskiego i Przetakówka

5 maja 2011 odbyło się spotkanie mieszkańców osiedli Kochanowskiego, Zabełcza i Przetakówka przyległych do potoku Łubianka. Ów potok począwszy (szczególnie) od wielkiej powodzi w 2001 po ostatnie lata daje się pobliskim mieszkańcom we znaki. Mieszkańcy zwracali uwagę na różnicę wysokości wałów (grobli) po przeciwnych stronach potoku. Taka sytuacja ma miejsce na wysokości ul. Kochanowskiego (dawnej przeprawy przez potok z cegielni w kierunku glinnika), powyżej mostu na ulicy Tarnowskiej oraz przy ulicach Warzywnej i po drugiej stronie potoku przy ulicy Leszczynowej. Zebrani ponadto zwrócili uwagę na naniesione nieposprzątane żwiry, piach i rumosz, które w razie „Wielkiej Wody” mogą doprowadzić do nieszczęścia. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz Urzędu Miasta Nowego Sącza oraz przedstawiciele ODGW. Na spotkanie przybył poseł Arkadiusz Mularczyk. Zarząd osiedla Przetakówka Reprezentowali przewodniczący Zelek Stanisław, wiceprzewodniczący Marian Kolczak, członek Stanisław Słaby oraz Radny Grzegorz Fecko (autor artykułu). Niestety, po spotkaniu można wyciągnąć wiele niechlubnych wniosków. Potrzeb jest wiele jednak brak jest na to niezbędnych środków. Aktywność mieszkańców i samowola budowlana dotycząca walów i grobli również nie jest mile widziana. Problem ochrony przeciwpowodziowej i gorąca atmosfera towarzysząca spotkaniu nad Łubinką pokazuje dużą potrzebę konsultacji z mieszkańcami, ale co gorsza pozbawia złudzeń. Na początek liczymy na usuniecie zatorów w korycie potoku, które mogą być powodem dużego nieszczęścia.
Protokół ze spotkania z mieszkańcami niezwłocznie po jego uzyskaniu autor zamieści na stronie.

Grzegorz Fecko