Grzegorz Fecko

Bliżej ludzi!

Program kandydata na Prezydenta Miasta

foto: Sławomir Wrona

Infrastruktura

 • Współpraca z Urzędem Marszałkowskim w sprawie dokończenia obwodnicy (północnej – II etap) Nowego Sącza:  Marcinkowicka- DK 28,
 • Węgierska Bis – dla udrożnienia komunikacji oraz dla potrzeb dostępu do terenów inwestycyjnych. Owa inwestycja pozwoli uwolnić teren pod strefę ekonomiczną,
 • Obwodnica południowa, przejście od Węgierskiej do Nawojowskiej – współpraca z Urzędem Marszałkowskim,
 • Wykorzystanie linii kolejowej do komunikacji podmiejskiej, zintegrowanie jej z komunikacją miejską oraz z parkingami,
 • Budowa zintegrowanego systemu ścieżek rowerowych dla miasta dopasowanego do planowanej przez Urząd Marszałkowski  osi , która powstanie wzdłuż Dunajca,
 • Sukcesywna przebudowa skrzyżowań na ronda,
 • Inwentaryzacja stanu jakości dróg oraz stopnia nasycenia chodników dla pieszych według poszczególnych dzielnic, transparentna alokacja działań remontowych oraz budowy nowych chodników a dotychczasowe przejście, tam gdzie trzeba dostosować dla poruszających się wózkiem,
 • Analiza koncepcji projektu połączenia ulicy Pieczkowskiego z ulicą I Brygady z mostem na Kamienicy.

Komunikacja Społeczna

 • Utworzenie stałej komórki komunikacji z mieszkańcami na zasadzie biuro obsługi klienta, na portalu udostepnienie stałej możliwości komentowania przez mieszkańców bieżących informacji, utworzenie możliwości na portalu miejskim Web 2 0 – „ja korzystam ja tworzę” (mieszkańcy będą mogli sami wpływać na treść materiałów i przedmiotów dyskusji, będą mogli również zamieszczać swoje projekty, portal jest własnością mieszkańców a nie urzędu! ), dialog w e-przestrzeni, rozwój e-administracji, utworzenie banku pomysłów i propozycji (skrzynka w urzędzie z pomysłami, poczta, internet),
 • Ważne inwestycje dla miasta będą odbywały się na zasadzie ogłaszanych konkursów architektonicznych, gdzie konkretna propozycja będzie publicznie dyskutowana i nad jej wyborem w dużej części będą decydowali mieszkańcy,
 • Budżet Obywatelski, większa część obywatelski projektów poprzez Zarządy Osiedli. Po inwentaryzacji stopnia rozwoju infrastrukturalnego poszczególnych osiedli przyznanie im rocznego budżetu, który po konsultacjach z mieszkańcami mogą przeznaczyć na rozwój.

 

Sport

 • Rozwinięcie do co najmniej czterech ośrodków sportowych w mieście typu ORLIK, gdzie młodzież mogłaby bezpiecznie uprawiać sport,
 • Sprawiedliwa alokacja środków na sport, szczególnie uwzględniając małe kluby sportowe, które krzewią kulturę fizyczną wśród młodzieży i najmłodszych,
 • Zdecydowane wsparcie budżetowe sportu amatorskiego,
 • Powrócenie do odtworzenia obiektu z kompletnym zapleczem lekkoatletycznym, oraz profesjonalną infrastrukturą,
 • Sandecja – do kiedy utrzymywana będzie ze środków budżetu miasta, powinna skoncentrować się nie tylko na ambicjach osiągnięć ligowych ale przede wszystkim na tym, aby pełnił funkcję (tak jak dawniej) możliwości rozwoju kariery sportowej i promocji dla lokalnych piłkarzy z Nowego Sącza i całej Sądecczyzny,
 • Budowa kompleksu letniego parku wodnego.

Rekreacja  –    Plan co do  projektu „Sądecka Wenecja”

Teren rekreacyjny nad Dunajcem (jaka by to nie była jego nazwa) wyobrażam sobie zdecydowanie  inaczej, niż zakłada obecny projekt „Sądeckiej Wenecji”.

 • Najważniejsze jest uporządkowanie międzywala Dunajca, Kamienicy i Łubinki, które pozwoliłoby otworzyć mieszkańcom nowe tereny pod wypoczynek i rodzinną rekreację,
  • Tor kajakowy to ważna sprawa dla kwalifikowanego sportu Sądecczyzny. Jest to jedna z nielicznych dziedzin sportu, która ma szansę na rozwój, za nią liczne sukcesy światowe. W tym zakresie należy walczyć o środki zewnętrzne z Ministerstwa Sportu,
  • Co do amfiteatru, obecny należy zmodernizować i organizować nadal tam mniejsze imprezy. Na większe imprezy na Wólkach nie pozwala brak miejsc parkingowych,

Miejsce pod większe masowe imprezy rozrywkowe – kulturalne powinno być zlokalizowane w pobliżu stadionu Sandecji, tam jest największe skupisko dużych osiedli mieszkaniowych naszego miasta i większość z przybyłych gości mogłaby dojść pieszo. Za tym przemawia logistyka.

Sądecczyzna

 • Deklaracja strategicznej potrzeby ścisłej współpracy z ościennymi gminami naszego miasta: Stary Sącz, Nawojowa, Podegrodzie, Chełmiec i Kamionka Wielka. Potrzeba współpracy winna obejmować koalicję międzygminną w sprawach takich jak: infrastruktura, komunikacja zbiorowa, transport, sport, rekreacja i turystyka,
 • Dotychczasowa polityka miasta, a raczej jej brak co do możliwości powiększenia się granic miasta uczyniła, że nie da się połączyć z  gminą  Chełmiec (tak jak obecnie stało się to w Zielonej Górze). Zatem musimy czynić starania, aby tak współpracować z sąsiednią gminą, by niektóre inwestycje były tworzone w ten sposób, aby bardziej łączyć te dwa organizmy niż sztucznie je dzielić (komunikacja miejska, infrastruktura drogowa, ścieżki rowerowe itp.). Korzyści współpracy muszą być obopólne,
 • Współpraca ponad powiatowa w sprawach ważnych dla regionu, w szczególności z powiatami naszego subregionu.

 

Turystyka

 • Wytyczenie w mieście ścieżek historycznych i krajoznawczych,
 • Oznakowanie ważnych miejsc historycznych (czytelne tablice informacyjne) z opisem oraz wizualizacją dawnych archiwalnych obrazów,
 • Przedstawienie przy tych miejscach makiet mosiężnych dla niewidomych, tak aby mogli poprzez dotyk wyobrazić sobie dany obiekt. Takie metalowe makiety są również dużą atrakcją i ciekawostką dla najmłodszych,
 • Wyraziste eksponowanie związku z kulturą Lachów Sądeckich – promowanie korzystania ze strojów regionalnych przez naszych mieszkańców,
 • Instalacja tablic kierunkowych do ważnych miejsc.

Wiedza

 • Utworzenie nowoczesnego kompleksu bibliotek,
 • Utworzenie parku naukowo – technologicznego.

Grzegorz Fecko,  Kandydat na Prezydenta Miasta Nowego Sącza