Zrealizowaliśmy wiele! -nie jedno zostało jeszcze do zrobienia!

Jedne z ważniejszych celów wspieranych bądź inicjowanych przeze mnie w okresie ostatnich czterech lat na terenie okręgu pierwszego (Zabełcze, Helena, Kochanowskiego, Przetakówka, Stare Miasto , Centrum).

Wszystkie inicjatywy indywidualne i grupowe są pod linkiem: Ratusz / lista spraw

*Zielonym kolorem oznaczono pozytywne bądź częściowe rozwiązania

 • Budowa do pomnika orła na skale ścieżki tak zwanej Sądeckiej Orlej Perci”, TAK!
 • Wykonanie ciągu rowerowo pieszego wzdłuż  obwodnicy/ulicy Witosa (przy Łubince) na odcinku Tarnowska – Barska, – TAK!
 • Modernizacja ulicy Zdrojowej około 200 metrów przed pętlą i 200 metrów za pętlą linii 28 (obecnie linia 18) w tym  modernizacja owej pętli autobusowej, – TAK!
 • Remont mostu na ulicy Zdrojowej nad Łubinką, – TAK!
 • Wykonanie chodników na ulicach: Jarosza, Ogińskiego, Inwalidów Wojennych (Częściowo przy przedszkolu) i Moniuszki oraz  remont chodnika na ulicy i Paderewskiego TAK,
 • Udrożnienie  i utwardzenie nawierzchni przy ulicy Galicy, – TAK!
 • Remont nawierzchni ulicy Krańcowej,
 • Przygotowanie alternatywnej drogi dla osiedla domów jednorodzinnych pomiędzy ulicami: Głowackiego a Zdrojową (za bazarem),
 • Remont ulicy Paderewskiego, TAK!
 • Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicach: Hasiora, -TAK!
 • Kontynuacja działań przy budowie boiska dla KS Przetakówka (ogrodzenie – TAK!, boisko plażowe),
 • Doprowadzenie do udostępnienia hal, boisk i urządzeń rekreacyjno-sportowych przy szkołach (częściowo udostępnione są boiska TAK!) dla potrzeb dzieci, młodzieży i wszystkich mieszkańców,
 • Dopilnowanie w RZGW  ciągłego  oczyszczania  koryt rzecznych z zatorów, rumoszu, zarośli i namulisk z potoku Łubinka na odcinku ulica barska do ujścia do Dunajca, -TAK!
 • Po przeprowadzeniu badania geologicznego na skarpie pod Składowiskiem Odpadów Komunalnych a nad osadą Aleksandrówka zabezpieczyć  tą skarpę z regulacją systemu odprowadzania wód opadowych,
 • Uregulowanie przepływu wód burzowych na ulicy Zdrojowej (Kwieciszowa)- nad i poniżej feralnego osuwiska oraz w dalszej części Zdrojowej gdzie ponad kilometrowy odcinek jezdni (niszczony jest rwącymi potokami) służy jako rynsztok.
 • W ramach przywrócenia i udostępnienia rzek i potoków w naszym mieście proponuje się oczyszczenie z chaszczy, dzikich zarośli oraz śmieci. Tereny zalewowe Dunajca, Kamienicy i Łubinki mogą i powinny być  naturalnym i dostępnym miejscem rekreacji., częściowo TAK!, jednak jeszcze w zbyt małym zakresie!
 • Zagospodarowanie  akwenów wodnych (takie jak stawy) pod rekreację letnią.
 • Współdziałanie i pomoc (na odcinku na terenie miasta) z organizacjami, których celem jest budowa ścieżek rowerowych wzdłuż brzegu Dunajca  z Nowego Sącza do Gołkowic, TAK!
 • Chodnik n ulicy Dunajcowej w kierunku Jagodowej,
 • Uruchomienie basenu letniego,
 • Zabezpieczenie i odbudowa muru  przeciwpowodziowego oporowego na rzece Kamienica poniżej mostu na Tarnowskiej od strony ul. Rybackiej, (częściowo TAK!, dotychczas mur oporowy u podstawy został zabezpieczony, czekamy na odnowę zniszczonej części),
 • Rozwiązanie problemu z częstym przykrym zapachem unoszącym się ze składowiska odpadów komunalnych,
 • Interwencja w sprawie podmytego przeciwpowodziowego muru oporowego na rzece Kamienicy od strony Bulwaru Narviku, – TAK!
 • Inicjatywa uruchomienia „budżetu obywatelskiego” – TAK!
 •  Rozpisanie budżetu obywatelskiego z przydzielonymi kwotami na poszczególne osiedla w mieście (25 osiedli) plus jeden lub dwa ogólnomiejskie,
 • Wykonanie na każdym osiedlu siłowni pod chmurką,
 • Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy bocznej (Zdrojowej 44) TAK!
 • Remont ulicy Zabełeckiej obecnie razem  z ulicą Zdrojową jest nieformalną obwodnicą dla korków na ulicy Tarnowskiej, TAK! (zadanie uchwalone obecnie poprawką budżetową na wrześniowej sesji RM NS), TAK!
 • Nadbudowa piłkochwytu na boisku szkolnym przy ulicy Na Rurach / Szkolnej,
 • Powstrzymanie przed sprzedażą przez miasto istotnych działek rekreacyjnych przy Tarnowskiej i Głowackiego, TAK!
 • Zintegrowana komunikacja miejska,
 • Wparcie inicjatywy budowy masztu niepodległości na górze nad rondem JP II (w trakcie uzgodnień warunków),
 • Nadanie stadionowi na Przetakówce imienia Stanisława Zelka
 • Przejście dla pieszych na Witosa przy rondzie JP II,
 • Uruchomienie darmowej „łaźni” dla potrzebujących,

Powyżej wymieniłem niektóre z inicjatyw z minionych czterech lat na pierwszym okręgu naszego miasta.

Oczywiście, jest jeszcze wiele do zrobienia w naszym Mieście, wszystko przed nami!

Wszystkim serdecznie dziękuję za zaangażowanie. Między  innym kolegom i koleżankom Radnym, Przewodniczącym naszych Osiedli oraz władzom Ratusza i pracownikom Urzędu!

Grzegorz Fecko

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *