Lista spraw:

 

 

Propozycje inwestycji do budżetu Miasta Nowy Sącz na 2019r.

Grzegorz Fecko ,  Nowy Sącz, dnia 21.09.2018r. Rada Miasta Nowego Sącza,

 Prezydent Miasta Nowego Sącza,    Pan Ryszard Nowak

 (Na wniosek Osiedla Przetakówka oraz innych inicjatyw)

 Remont chodnika i nawierzchni drogi ulicy Tarnowskiej od posesji nr. 85A w stronę nowego ronda im. św. Jana Pawła II przy górze Zabełeckiej.,

 • Budowa chodnika od CPN Orlen przy ulicy Witosa110 w kierunku góry Zabełeckiej do drogi wjazdowej prowadzącej na wysypisko śmieci Spółki NOVA (brak bezpiecznego dojścia do posesji Nr. 88, 90 rodziny Zięcina i Matyjaszek. Rozwiązanie od kilkunastu lat problemu budowy chodnika wzdłuż ulicy Tarnowskiej od nr. posesji 32 do nr.66.
 • Remont chodnika przy ulicy Tarnowskiej począwszy od marketu Media Markt do nowo wybudowanego chodnika obwodnicy północnej (przed nowym rondem) zniszczenia chodnika jeszcze popowodziowe.
 • Remont nawierzchni i budowa chodnika na ulicy Ogińskiego (brak chodnika po obu stronach).
 • Remont nawierzchni drogi i chodnika ulicy Głowackiego od ulic Paderewskiego do ulicy Kraszewskiego oraz budowa chodnika po prawej stronie tego odcinka gdyż jest to dojście do Agencji Restruktyzacji i Modernizacji Rolnictwa (droga i chodnik tego odcinka jest w opłakanym stanie).
 • Remont – modernizacja ulicy zdrojowe na odcinku osiedla Zabełcze,
 • Dokończenie budowy chodnika ulicy Warzywnej wzdłuż posesji nr. 12 ( około 40mb)
 • Remont nawierzchni ulicy Głowackiego począwszy od ulicy Zdrojowej w kierunku bazaru nad Łubinką oraz od bazaru do ulicy Tarnowskiej.
 • Remont chodnika ulicy Głowackiego począwszy od ulicy Dojazdowej do ulicy Zdrojowej oraz budowa nowego chodnika po drugiej stronie ulicy.
 • Budowa chodnika ulicy Głowackiego począwszy od ulicy Tarnowskiej w kierunku bazaru nad Łubinką.
 • Remont krótkiego odcinka drogi dojazdowej do firmy Farbol i Kier ulicy Głowackiego.
 • Remont nawierzchni ulicy Flisaków od Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w stronę wałów Dunajca.
 • Remont nawierzchni drogi i budowa chodnika ulicy Stefana Jarosza.
 • Remont nawierzchni drogi i budowa chodnika ulicy Bogdana Zaleskiego od ulicy Romera do ulicy Moniuszki.
 • Remont nawierzchni drogi i budowa chodnika ulicy Inwalidów Wojennych od ulicy Stefana Jarosza do ulicy Michała Ogińskiego.
 • Budowa chodnika ulicy Racławickiej od ulicy Na Rurach do bloków mieszkalnych (brak chodnika po obu stronach drogi).
 • Budowa chodnika przy ulicy Zdrojowej (Roszkowice),
 • Budowa chodnika na ulicy Dunajcowej (odcinek od pętli autobusowej w kierunku północnym),
 • Budowa chodnika (ścieżki pieszo-rowerowej ) na odcinku barskiej do granicy miasta,
 • Remont nawierzchni ulicy Tarnowskiej (stara Tarnowska- dojazd do posesji 108, 110, 114, 116, 118) oraz montaż lampy oświetleniowej na istniejącym słupie energetycznym.
 • Budowa chodnika ulicy Bandurskiego od ulicy Paderewskiego w kierunku piekarni Zdrój.
 • Remont nawierzchni drogi oraz budowa chodnika na ulicy Moniuszki od ulicy Paderewskiego do ulicy Zaleskiego(brak chodnika po obu stronach drogi).
 • Budowa chodnika ulicy Młodzieżowej gdyż po prawej stronie ulicy w kierunku ulicy Paderewskiego rośnie szpaler wysokich tui a po lewej stronie parkują samochody a mieszkańcy osiedla Hallera poruszają się bardzo wąską niebezpieczną ulicą.
 • Położenie masy bitumicznej na odcinku drogi ulicy Młodzieżowej łączącej się z ulicą Racławicką( naprzeciw garaży) gdyż ten odcinek drogi został zniszczony podczas remontu ulicy Paderewskiego ( był objazdem podczas remontu).
 • Remont ulicy Różanej oraz budowa chodnika(brak chodnika po obu stronach drogi).
 • Wykonanie zatoki autobusowej przy ulicy Tarnowskiej obok posesji nr.28.
 • Wykonanie oświetlenia obiektu sportowego przy ulicy Witosa ( obok PSP w Nowym Sączu) kosztem likwidacji trzech słupów oświetleniowych oświetlających chaszcze za bazarem nad Łubinką.
 • Budowa drogi dojazdowej oraz jej oświetlenia do obiektu sportowego Przetakówka (około 45 mb drogi dojazdowej) gdyż działka o nr. ewidencyjnym 20/7 w obrębie 8 będąca własnością miasta, na której to działce znajduje się obiekt sportowy, który nie posiada własnego dojazdu (istnieje wykonany zjazd z ulicy Witosa).
 • Montaż wiaty przystankowej na ulicy Paderewskiego na przystanku autobusowym Paderewskiego – Romera naprzeciw przedszkola.
 • Kapitalny remont pękniętego muru oporowego na rzece Kamienica poniżej mostu Sybiraków na rzece Kamienica.
 • Wdrożenie systemu dezodoryzacji odorów na składowisku odpadów komunalnych w Nowym Sączu przy ulicy Tarnowskiej 120.
 • Konserwacja urządzeń regulujących swobodny spływ wody potokiem Łubinka oraz koszenie brzegów potoku, co najmniej trzy razy w roku (w bieżącym roku wykonano jedno koszenie).
 • Dalsze monitorowanie i badanie osuwiska tzw. góry Aleksandrówki. Osuwiska zagrażają mieszkańcom oraz istnieje zagrożenie przeniknięcia wód z wysypiska w stronę posesji przy ulicy Witosa.
 • budowa nowego połączenia miast Nowy Sącz – Stary Sącz (tzw. Węgierska Bis),
 • drugi etap budowy połączenia ulicy Kusocińskiego z ulicą Nawojowską,
 • wykonanie nawierzchni na parkingu (ul. Śniadeckich przy cmentarzu) oraz na cmentarzu „Gołąbkowice”),
 • wykonanie parkingu pod lokalem „Panorama”,
 • wykonanie ciągu rowerowo – pieszego wzdłuż obwodnicy (ulice Pieczkowskiego, Jamnicka i Nowochruślicka z przedłużeniem do tzw. „Skałek” nad rzeką Kamienicą),
 • remont basenu nad rzeką Łubinką, w celu wykorzystania go zgodnie z przeznaczeniem,
 • przygotowanie alternatywnej drogi dla osiedla domów jednorodzinnych pomiędzy ulicami: Głowackiego a Zdrojową (za tzw. bazarem),
 • proponuje się wykonanie rozłożonych proporcjonalnie względem topografii i gęstości zamieszkania naszego miasta około pięciu profesjonalnych placów zabaw (takich jak na nadbrzeżnej) tak, aby wszystkie rodziny w mieście mogły mieć łatwą dostępność, przy tych miejscach proponuje się również organizację siłowni pod chmurką oraz proponuje się połączenie tych miejsc ścieżkami pieszo-rowerowymi,
 • budowa lekkoatletycznego kompleksu sportowego przy ul. Piramowicza (przy szkole),
 • Zaplanowanie budowy co najmniej czterech Orlików na terenie naszego miasta,
 • regulacja przepływu wód opadowych na ulicy Zdrojowej (Kwieciszowa),
 • budowa rekreacyjnego parku wodnego w okolicach „Skałek” nad rzeką Kamienicą,
 • zagospodarowanie brzegów rzek na cele rekreacyjne.

 

Interpelacje zgłoszone na sesji   RM NS  11 IX 2018r.

Interpelacje zgłoszone na sesji   RM NS  24 VII 2018r.

 

Interpelacje zgłoszone na sesji   RM NS  26 VI 2018r.

Interpelacje zgłoszone na sesji   RM NS  29 V 2018r.

Interpelacja zgłoszona w trybie międzysesyjnym  RM NS  26 IV 2018r. :
W imieniu wnioskujących mieszkańców, zwracam się z prośbą i apelem o ukończenie zakresu czynności związanych z oddaniem do użytku pod koniec 2017 r. ścieżki pieszo – rowerowej przy ulicy Witosa. Mieszkańcy słusznie zwracają uwagę, że nie dokończono pasa zieleni dzielącego jezdnię ulicy od trasy wybudowanej ścieżki. Brakuje nawiezienia żyznej ziemi, plantacji terenu oraz posiania trawy. Obecny okres wiosenny sprzyja takim czynnością więc nie ma na co czekać.

Interpelacje zgłoszone na sesji   RM NS  20 III 2018r. :

 

Interpelacje zgłoszone na sesji   RM NS  23 I 2018r. :

Interpelacje zgłoszone na sesji   RM NS  28 XII 2017r. :


Interpelacje zgłoszone na sesji   RM NS  21 i 29 XI 2017r. :

Interpelacje zgłoszone na sesji   RM NS  17 X 2017r. :

Klub Radnych Platformy Obywatelskiej w Radzie Miasta Nowego Sącza

 

 

Nowy Sącz, dnia 25 września 2017 r. Znak sprawy: KRPO -1/2017

 

w związku z prowadzeniem przez służby Pana Prezydenta prac związanych                                z przygotowaniem projektu Budżetu Miasta Nowego Sącza na 2018 r. działając w imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP w Radzie Miasta Nowego Sącza zwracam się z prośbą o ujęcie w projekcie budżetu następujących zadań:

(Inwestycje)

 • budowa nowego połączenia miast Nowy Sącz – Stary Sącz (tzw. Węgierska Bis),
 • budowa hali sportowej przy ZS Podstwowo – Gimnazjalnych nr 1 przy ul. 29 listopada i przy Zespole Szkół Ekonomicznych,
 • drugi etap budowy połączenia ulicy Kusocińskiego z ulicą Nawojowską,
 • wykonanie chodnika przy ulicach: Kamiennej, Zawiszy Czarnego, Grunwaldzkiej, Brzeziny,     1 Brygady (wzdłuż bloku 10-14), tzw. wylotowej części ulicy Lwowskiej i Barskiej,  Jarosza, Ogińskiego, Inwalidów Wojennych, Moniuszki, B. Prusa (kolejna część), Witosa (od stacji Orlen przez Górę Zabełecką do MMC Branville), Warzywnej (brakujący odcinek), Głowackiego (odcinek od Tarnowskiej do bazaru handlowego), Tarnowskiej (od nr 32 do 66), Bandurskiego (brakujący odcinek), Kusocińskiego, Młodzieżowej i brakujący odcinek Moniuszki,
 • wykonanie nawierzchni na parkingu (ul. Śniadeckich przy cmentarzu) oraz na cmentarzu „Gołąbkowice” (ciąg dalszy),
 • wykonanie parkingu pod lokalem „Panorama”,
 • wykonanie nawierzchni bitumicznej na ulicach Bielowickiej,Głowackiego (od u;. Dojazdowej do tzw. Nowego Bazaru) Tartacznej, Wypoczynkowej  oraz pozostałych 250 m na ulicy Łącznik (z nabyciem terenu),
 • wykonanie ciągu rowerowo – pieszego wzdłuż obwodnicy (ulice Pieczkowskiego, Jamnicka i Nowochruślicka z przesłużeniem do tzw. „Skałek” nad rzeką Kamienicą),
 • remont basenu nad rzeką Łubinką, w celu wykorzystania go zgodnie z przeznaczeniem,
 • przygotowanie alternatywnej drogi dla osiedla domów jednorodzinnych pomiędzy ulicami: Głowackiego a Zdrojową (za tzw. bazarem),
 • proponuje się wykonanie lub rozbudowę wielofunkcyjnych placów zabaw dla dzieci w następujących lokalizacjach przy ulicach: Kusocińskiego, Sienkiewicza, Batalionów Chłopskich, Al. Piłsudskiego (przy tzw. pumptracku) na Plantach Miejskich (rozbudowa),       1 Brygady (rozbudowa), Starowiejskiej, Flisaków,  oraz na osiedlach, Barskie, Kaduk i w okolicach  tzw. „Skałek” nad rzeką Kamienicą,
 • wykonanie skateparku przy pumptracku,
 • wykonanie tzw. „SOKOLIKA” na końcu ul. Głowackiego (pomiędzy potokiem Łubinka, bazarem a firmą Olma) oraz przy szkole podstawowej w Porębie Małej,
 • budowa lekkoatletycznego kompleksu sportowego przy ul. Piramowicza (przy szkole),
 • wykonanie siłowni na wolnym powietrzu na osiedlach, które ich nie posiadają,
 • odprowadzenie wód opadowych ze skarpy (osuwiska czynnego) pomiędzy Składowiskiem Odpadów Komunalnych a osadą Aleksandrówka,
 • regulacja przepływu wód opadowych na ulicy Zdrojowej (Kwieciszowa),
 • modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 8,
 • utworzenie świetlic środowiskowych na Osiedlach Przydworcowym, Przetakówka, Nawojowska, Barskie (w pełnym wymiarze godzin),
 • utworzenie Klubów Seniora przy osiedlach,
 • opracowanie projektu dostarczenia energii cieplnej na ulice „Starej Kolonii” – likwidacja niskiej emisji,
 • budowa boiska do piłki siatkowej przy boisku wielofunkcyjnym na Osiedlu Wojska Polskiego oraz odwodnienie terenu i stworzenie małej infrastruktury towarzyszącej,
 • wykonanie przyłącza energetycznego i oświetlenia obiektu Klubu Sportowego Przetekówka,
 • wykonanie prac inżynieryjnych związanych z poprawą płynności i bezpieczeństwa przejazdu na Rondzie Solidarności,
 • wykonanie ronda na ulicy Nawojowskiej (przy Al. Piłsudskiego) oraz przy ul. Kamiennej,
 • zlecenie opracowania projektu pomnika Adama Mickiewicza, wzorowanego na projekcie pomnika zniszczonego przez okupanta w czasie II wojny światowej,
 • budowa rekreacyjnego parku wodnego w okolicach  tzw. „Skałek” nad rzeką Kamienicą,
 • zagospodarowanie brzegów rzek na cele rekreacyjne,
 • budowa schroniska dla bezdomnych psów,
 • wykonanie kanalizacji opadowej i nawierzchni przy ul.Gurgacza.

(Wydatki remontowe)

 • wykonanie remontu elewacji Ratusza i jego otoczenia,
 • remont chodnika przy ulicach: Różanej, Podhalańskiej, Szujskiego (w tym wewnątrz osiedla), Sienkiewicza, 1 Maja, Kunegundy, Barbackiego, Wyspiańskiego,Grunwaldzkiej, Grota-Roweckiego, Śniadeckich, Broniewskiego (od nr 20 do nr 30), 29 Listopada, Tarnowskiej (od sklepu Media Markt do Ronda Jana Pawła II), Głowackiego (między Paderewskiego a Kraszewskiego oraz od Zdrojowej w kierunku tzw. bazaru nad rzeką Łubinką),
 • remont nawierzchni ulic „Starej Kolonii”, ul. Broniewskiego, Al. Sucharskiego oraz parkingów pomiędzy ul. Broniewskiego nr 20 -30, Kunegundy, Grodzkiej, Węgierskiej, Wiśniowieckiego, Głowackiego, Flisaków, 29 listopada, Tarnowską (tzw. stara Tarnowska od nr 108 do nr 118), Moniuszki (zniszczonego odcinka), Młodzieżowej, Nawojowskiej, Wieniawskiego, Jana Pawła II,
 • remont kładki pieszej przy ul. Nawojowskiej,
 • remont schodów łączących ul. Rokitniańczyków z ul. I Brygady (przy bloku nr 14).

Stosownie do wcześniejszych oświadczeń Pana Prezydenta wnioskujemy o zarezerwowanie                      w projekcie Budżetu Miasta Nowego Sącza na 2018 r. stosownych środków finansowych na tzw.  dopłaty do cen wody i ścieków (utrzymanie dotychczasowych cen).

Interpelacje zgłoszone na sesji   RM NS  12 IX 2017r. :

Interpelacje zgłoszone na sesji   RM NS  25 VII 2017r. :


Interpelacje zgłoszone na sesji   RM NS  23 V 2017r. :


Interpelacje zgłoszone na sesji   RM NS  25 IV 2017r. :


 

 

Interpelacje zgłoszone na sesji   RM NS  21  III 2017r. :

Interpelacje zgłoszone na sesji   RM NS  21  II 2017r. :

Interpelacje zgłoszone na sesji   RM NS  24  I 2017r. :


Interpelacje zgłoszone na sesji   RM NS  29  XII 2016r. :


Interpelacje zgłoszone na sesji   RM NS  6  XII 2016r. :


Klubu Radnych PO RP w Radzie Miasta Nowego Sącza zwracam się z prośbą o ujęcie w projekcie budżetu następujących zadań:

(Inwestycje)

 • budowa nowego połączenia miast Nowy Sącz – Stary Sącz (tzw. Węgierska Bis),
 • budowa hali sportowej przy ZS Podstwowo – Gimnazjalnych nr 1 przy ul. 29 listopada i przy Zespole Szkół Ekonomicznych,
 • drugi etap budowy połączenia ulicy Kusocińskiego z ulicą Nawojowską,
 • wykonanie chodnika przy ulicach: Kamiennej, Zawiszy Czarnego, Grunwaldzkiej (odcinek od sklepu Centrum do skrzyżowania z ul. Brzeziny), Brzeziny, 1 Brygady (wzdłuż bloku 10-14), Stolarskiej (była boczna), Fabrycznej, tzw. wylotowej części ulicy Lwowskiej i Barskiej,  Jarosza, Ogińskiego, Inwalidów Wojennych, Moniuszki, B. Prusa (kolejna część), Witosa (od stacji Orlen przez Górę Zabełecką do MMC Branville), Warzywnej (brakujący odcinek), Głowackiego (odcinek od Tarnowskiej do bazaru handlowego), Zaleskiego, Tarnowskiej (od nr 32 do 66), Bandurskiego (brakujący odcinek), Kusocińskiego, Młodzieżowej i brakujący odcinek Moniuszki.
 • wykonanie nawierzchni na parkingu (ul. Śniadeckich przy cmentarzu) oraz na cmentarzu „Gołąbkowice”,
 • wykonanie parkingu pod lokalem „Panorama”,
 • wykonanie nawierzchni bitumicznej na ulicach Bielowickiej, Tartacznej, Wypoczynkowej i Dąbrówka (w stronę Dunajca) oraz pozostałych 250 m na ulicy Łącznik (z nabyciem terenu),
 • wykonanie ciągu rowerowo – pieszego wzdłuż obwodnicy (ulice Witosa, Pieczkowskiego, Jamnicka i Nowochruślicka z przesłużeniem do tzw. „Skałek” nad rzeką Kamienicą),
 • remont basenu nad rzeką Łubinką, w celu wykorzystania go zgodnie z przeznaczeniem,
 • modernizacja nawierzchni ulicy Zdrojowej około 200 metrów przed pętlą i 200 metrów za pętlą linii 28 (w tym modernizacja pętli autobusowej),
 • przygotowanie alternatywnej drogi dla osiedla domów jednorodzinnych pomiędzy ulicami: Głowackiego a Zdrojową (za tzw. bazarem),
 • proponuje się wykonanie lub rozbudowę wielofunkcyjnych placów zabaw dla dzieci w następujących lokalizacjach przy ulicach: Kusocińskiego, Sienkiewicza, Batalionów Chłopskich, Al. Piłsudskiego (przy tzw. pumptracku) na Plantach Miejskich (rozbudowa),       1 Brygady (rozbudowa), Starowiejskiej, Orła Białego, Flisaków, Zabełeckiej,  oraz na osiedlach, Dąbrówka, Barskie, Kaduk i w okolicach  tzw. „Skałek” nad rzeką Kamienicą,
 • wykonanie skateparku przy pumptracku,
 • wykonanie tzw. „SOKOLIKA” na końcu ul. Głowackiego (pomiędzy potokiem Łubinka, bazarem a firmą Olma) oraz przy szkole podstawowej w Porębie Małej,
 • budowa lekkoatletycznego kompleksu sportowego przy ul. Piramowicza (przy szkole),
 • wykonanie na każdym osiedlu tzw. siłowni na wolnym powietrzu,
 • odprowadzenie wód opadowych ze skarpy (osuwiska czynnego) pomiędzy Składowiskiem Odpadów Komunalnych a osadą Aleksandrówka,
 • regulacja przepływu wód opadowych na ulicy Zdrojowej (Kwieciszowa),
 • modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 8,
 • utworzenie świetlic środowiskowych na Osiedlach Przydworcowym, Przetakówka, Nawojowka, Barskie (w pełnym wymiarze godzin),
 • utworzenie Klubów Seniora przy osiedlach,
 • opracowanie projektu dostarczenia energii cieplnej na ulice „Starej Kolonii” – likwidacja niskiej emisji,
 • poszerzenie zatoki parkingowej przy ul. Poniatowskiego,
 • budowa boiska do piłki siatkowej przy boisku wielofunkcyjnym na Osiedlu Wojska Polskiego,
 • wykonanie przyłącza energetycznego i oświetlenia obiektu Klubu Sportowego Przetekówka,
 • wykonanie prac inżynieryjnych związanych z poprawą płynności i bezpieczeństwa przejazdu na Rondzie Solidarności,
 • zlecenie opracowania projektu pomnika Adama Mickiewicza, wzorowanego na projekcie pomnika zniszczonego przez okupanta w czasie II wojny światowej.

 

(Wydatki remontowe)

 • wykonanie remontu elewacji Ratusza i jego otoczenia,
 • remont chodnika przy ulicach: Różanej, Podhalańskiej, Szujskiego (w tym wewnątrz osiedla), Sienkiewicza, 1 Maja, Kunegundy, Barbackiego, Wyspiańskiego, Grota-Roweckiego, Śniadeckich, Broniewskiego (od nr 20 do nr 30), 29 Listopada, Tarnowskiej (od sklepu Media Markt do Ronda Jana Pawła II), Głowackiego (między Paderewskiego a Kraszewskiego oraz od Zdrojowej w kierunku tzw. bazaru nad rzeką Łubinką),
 • remont nawierzchni ulic „Starej Kolonii”, ul. Broniewskiego, dojazdu do Komendy Miejskiej Policji od ul. Grottgera (w przypadku rezygnacji ze sprzedaży terenu) oraz parkingów pomiędzy ul. Broniewskiego nr 20 -30, Kunegundy, Grodzkiej, Węgierskiej, Dąbrówki, Wiśniowieckiego, Głowackiego, Flisaków, 29 listopada, Tarnowską ( tzw. stara Tarnowska od nr 108 do nr 118), Moniuszki (zniszczonego odcinka), Młodzieżowej, Nawojowskiej,
 • remont kładki pieszej przy ul. Nawojowskiej,
 • remont schodów łączących ul. Rokitniańczyków z ul. I Brygady (przy bloku nr 14).

 

Stosownie do wcześniejszych oświadczeń Pana Prezydenta wnioskujemy o zarezerwowanie                      w projekcie Budżetu Miasta Nowego Sącza na 2017 r. stosownych środków finansowych na tzw.  dopłaty do cen wody i ścieków (utrzymanie dotychczasowych cen).

Interpelacje zgłoszone na sesji   RM NS  13  IX 2016r. :


Interpelacje zgłoszone na sesji   RM NS    VII 2016r. :


Interpelacje zgłoszone na sesji   RM NS  21  VI 2016r. :


Interpelacje międzysesyjna  RM NS  17  V  2016r. :


Interpelacje międzysesyjna  RM NS  17  IV  2016r. :

Szanowny Pan Ryszard Nowak
Prezydent Miasta Nowego Sącza

Szanowny Panie Prezydencie,

Już wcześniej  do Pana interweniowałem w sprawie muru oporowego na Kamienicy. Niestety, póki co otrzymuje w tej sprawie niekoniecznie jasną korespondencję pomiędzy instytucjami.  I tak, po niedawnej kolejnej interwencji mieszkańców ulicy Rybackiej zjawiłem się na miejscu gdzie bez urządzeń pomiarowych widać, że szczelina powiększa się w oczach. Wybrzuszenie muru narasta a ziemia po jego stronie wewnętrznej  zapada się na skutek ustępującej zapory betonowej. Wniosek nasuwa się taki, że skoro mimo relatywnie suchej aury degradacja konstrukcji betonowej  postępuje tak szybko, to przy nieprzewidywalnych letnich wezbraniach rzeki sytuacja może być tragiczna. Mam nadzieję, że tym razem Pan bardziej zdecydowanie podejmie działania zabezpieczające byt obywateli oraz ich mienia.

W załączniku ślę materiał zdjęciowy,

Interpelacje z Sesji RM NS  III 2016r. :

 

Interpelacje z Sesji RM NS  II 2016r. :

Interpelacje z Sesji RM NS  XII 2015 r. :

Interpelacje z Sesji RM NS  I7 X 2015 r. :

Interpelacja z Sesji RM NS  27 X 2015 r. :

28 IX 2015 r. Klub Radnych PO RP w Radzie Miasta Nowego Sącza

Prośba o ujęcie w projekcie budżetu miasta Nowego Sącza na 2016 r.

 

 

 

 

Do:   Pan, Ryszard Nowak, Prezydent Miasta Nowego Sącza

 

w związku z prowadzeniem przez służby Pana Prezydenta prac związanych                                z przygotowaniem projektu Budżetu Miasta Nowego Sącza na 2016 r. działając w imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP w Radzie Miasta Nowego Sącza zwracam się z prośbą o ujęcie w projekcie budżetu następujących zadań:

 • budowa nowego połączenia miast Nowy Sącz – Stary Sącz (tzw. Węgierska Bis),
 • budowa hali sportowej przy ZS Podstwowo – Gimnazjalnych nr 1 przy ul. 29 listopada i przy Zespole Szkół Ekonomicznych,
 • drugi etap budowy połączenia ulicy Kusocińskiego z ulicą Nawojowską,
 • wykonanie chodnika przy ulicach Kamiennej, Zawiszy Czarnego, Grunwaldzkiej (odcinek od sklepu Centrum do skrzyżowania z ul. Brzeziny), Brzeziny, 1 Brygady (wzdłuż bloku 10-14), Stolarskiej (była boczna), Fabrycznej,  wylotowej części ulicy Lwowskiej i Barskiej,  Jarosza, Ogińskiego, Inwalidów Wojennych i Moniuszki,
 • wykonanie nawierzchni na parkingu (ul. Śniadeckich przy cmentarzu) oraz na cmentarzu „Gołąbkowice”,
 • wykonanie pozostałych 250 m nawierzchni bitumicznej na ulicy Łącznik (z nabyciem terenu),
 • wykonanie parkingu pod lokalem „Panorama”,
 • wykonanie nawierzchni bitumicznej na ulicach Hasiora, Bielowickiej i Tartacznej,
 • wykonanie ciągu rowerowo-pieszego wzdłuż obwodnicy (ulice Witosa, Pieczkowskiego i Nowochruślicka z przesłużeniem do tzw. „Skałek” nad rzeką Kamienicą),
 • remont basenu nad rzeką Łubinką, w celu wykorzystania go zgodnie z przeznaczeniem,
 • modernizacja nawierzchni ulicy Zdrojowej około 200 metrów przed pętlą i 200 metrów za pętlą linii 28 (w tym modernizacja pętli autobusowej),
 • przygotowanie alternatywnej drogi dla osiedla domów jednorodzinnych pomiędzy ulicami: Głowackiego a Zdrojową (za bazarem),
 • proponuje się wykonanie lub rozbudowę wielofunkcyjnych placów zabaw dla dzieci w następujących lokalizacjach: przy ulicach Kusocińskiego, Sienkiewicza, Batalionów Chłopskich, Al. Piłsudskiego (przy tzw. pumptracku) na Plantach Miejskich (rozbudowa), 1 Brygady (rozbudowa), Starowiejskiej, Orła Białego, Flisaków, Zabełeckiej,  oraz na osiedlach Poręba Mała, Dąbrówka, Kaduk i w okolicach  tzw. „Skałek” nad rzeką Kamienicą,
 • wykonanie skateparku przy pumptracku,
 • wykonanie tzw. „SOKOLIKA” na końcu ul. Głowackiego (pomiędzy potokiem Łubinka, bazarem a firmą Olma) oraz przy szkole podstawowej w Porębie Małej,
 • budowa lekkoatletycznego kompleksu sportowego przy ul. Piramowicza (przy szkole),
 • wykonanie na każdym osiedlu tzw. siłowni na wolnym powietrzu,
 • odprowadzenie wód opadowych ze skarpy (osuwiska czynnego) pomiędzy Składowiskiem Odpadów Komunalnych a osadą Aleksandrówka,
 • regulacja przepływu wód opadowych na ulicy Zdrojowej (Kwieciszowa),
 • modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 8 i na Os. Wojska Polskiego,
 • utworzenie świetlicy środowiskowej na Osiedlu Przydworcowym,
 • wykonanie kanalizacji deszczowej od budynku przy ul. Jagiellońskiej 50a,
 • opracowanie projektu dostarczenie energii cieplnej na ulice „Starej Kolonii” – likwidacja niskiej emisji,
 • zlecenie opracowania projektu pomnika Adama Mickiewicza, wzorowanego na projekcie pomnika zniszczonego przez okupanta w czasie II wojny światowej.
 • wykonanie remontu elewacji Ratusza,
 • remont chodnika przy ulicach Kochanowskiego, Różanej, Podhalańskiej, Szujskiego (w tym wewnątrz osiedla), Sienkiewicza, 1 Maja, Kunegundy, Barbackiego, Wyspiańskiego, Grota-Roweckiego, Śniadeckich, Broniewskiego (od nr 20 do nr 30),
 • remont nawierzchni ulic „Starej Kolonii”, ul. Kolejowej, ul. Broniewskiego, dojazdu do Komendy Miejskiej Policji od ul. Grottgera oraz parkingów pomiędzy ul. Broniewskiego nr 20 -30,
 • remont mostu na ulicy Zdrojowej nad Łubinką.
 • remont schodów łączących ul. Rokitniańczyków z ul. I Brygady (przy bloku nr 14).

Stosownie do możliwości ustawowych wnioskujemy o zarezerwowanie w projekcie Budżetu Miasta Nowego Sącza na 2016 r. środków finansowych w wysokości 3 milionów złotych na tzw.  dopłaty do cen wody i ścieków.

Interpelacje w trybie międzysesyjnym 15 IX 2015 r. :


Interpelacje w trybie międzysesyjnym 16 VIII 2015 r. :

 1. Przejście dla pieszych na nowym rondzie na moście im. Masiora – na wniosek mieszkańców bardzo proszę o pilne przywrócenie przejścia dla pieszych na rondzie (u zbiegu ulic Tarnowskiej i Witosa) na drugą stronę jezdni ulicy Witosa! Dotychczas przez lata takie przejście było! Obecnie piesi którzy mieszkają po drugiej stronie nie mają możliwości bezpiecznego przejścia na drugą stronę! Przypominam, że po otwarciu obwodnicy ulica Witosa przejmie ruch dwóch Dróg Krajowych 75 oraz 28. Mając na uwadze bezpieczeństwo naszych mieszkańców proszę o pilne przywrócenie tegoż przejścia.
 2. Chodnik / ścieżka dla pieszych po północnej stronie ronda na moście Masiora –  na wniosek mieszkańców bardzo proszę o przywrócenie możliwości pieszego przejścia po północnej stronie ronda na moście im. Masiora i północnowschodniej stronie ulicy Tarnowskiej w kierunku osiedla Zabełcze i budowę chodnika od ronda  do oś. Zabełcze. Obecnie po przebudowie skrzyżowania radykalnie zwężono pobocze (nawet 50 cm) tak nasypując ziemię, że pomiędzy murem oporowym a barierami energochłonnymi nie da się przejść bezpiecznie, lub nawet wcale! Przypominam, że tym przejściem – ścieżką mogli dostać się z centrum do domów mieszkańcy bliskich domostw mieszkający przed G. Zabełecką! Obecnie po inwestycji mieszkańcy Ci praktycznie pieszo są odcięci od otoczenia! Taka sytuacja może doprowadzić do nieszczęścia! Niestety, przy nowej inwestycji zapomniano o ludziach.
 3. Chodnik i przejście dla pieszych przy ulicy Witosa do osady Aleksandrówka – na wniosek mieszkańców przyjęty w trakcie zebrania osiedlowego proszę o utworzenie przejścia dla pieszych na ulicy Witosa na wysokości jednostki Straży Pożarnej i Aleksandrówki. Obecnie kilkadziesiąt rodzin nie ma dostępnego bezpiecznego do przejścia przez DK 75 (docelowo przybędzie ruch z  DK 28). Owa osada nie ma również wzdłuż tej ulicy chodnika. Proponuję zatem, aby albo wybudować chodnik po stronie północnej przy stacji paliwowej i dalej na rondo gdzie konieczne jest utworzenie przejścia dla pieszych (inna interpelacja), albo utworzyć wspomniane na początku przejście dla pieszych przy Straży Pożarnej i dalej dobudować około 100 m chodnika w kierunku ulicy Tarnowskiej. Obecna sytuacja może doprowadzić do nieszczęścia, proszę o rychłą decyzję i wykonanie niezbędnej infrastruktury dla tych mieszkańców.
 4. Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż ulicy Witosa (składam w tym temacie interpelację po raz kolejny od kilku lat!) – w związku z tym, że obwodnica północna jest już na ukończeniu proszę o budowę wzdłuż ulicy Witosa ścieżki pieszo – rowerowej po południowej stronie. Ta inwestycja pozwoli nie tylko poprawić znacznie bezpieczeństwo mieszkańców osiedla ale również co też jest ważne, wpiszę się w ostatnio demonstrowaną przez Pana Prezydenta czułość do rowerzystów. Otóż, dzięki tej inwestycji pozwoli rowerzystom, piechurom i biegaczom pokonać bezpiecznie całe miasto od Heleny przez Przetakówkę, Kochanowskiego , Gołąbkowice, Westerplatte, Wojska Polskiego, Gorzków aż po Zawadę! Panie Prezydencie, myślę że ta inwestycja pozwoli spiąć komunikację rowerową w mieście i pozwoli nam się zacząć chwalić, że jesteśmy miastem przyjaznym (przynajmniej trochę) dla jednośladów – a to jest tak ważne w promocji naszego miasta.
 5. Obiecana inspekcja zgłoszonej do pilnego remontu (odbudowy) ulicy Dąbrówka –odcinek na zachód od wiaduktu na ul. Węgierskiej –  w związku z kolejną skargą  i okazywanym uzasadnionym niepokojem mieszkańców bytujących przy owej ulicy proszę o niezwłoczne wyznaczenie terminu obiecanej inspekcji w terenie i o poinformowanie nas o tym tak, abyśmy z zainteresowanymi mieszkańcami mogli w tym uczestniczyć. Zważywszy na fakt, że sprawa ciągnie się już lata, proszę o  poważne potraktowanie sprawy.
 6. Dotyczy obiecanej wizji lokalnej w sprawie ewentualnego wykupu i wysiedlenia z domu przy ulicy Tarnowskiej – w związku z deklaracją jaka padła na spotkaniu u Pana Prezydenta z zainteresowanymi oraz przedstawicielem samorządu o wykonaniu wizji lokalnej w czerwcu (mamy połowę sierpnia) proszę o realizację tego zamierzenia. Zainteresowani mieszkają w domu usytuowanym 1 m od jezdni ulicy Tarnowskiej jednej z najruchliwszych w mieście dróg wylotowych. Sprawa dotyczy budynku na działce numer 391. Obecnie po pracach budowlanych przy skrzyżowaniu na Witosa i Tarnowskiej według mieszkańców pogorszyła się sytuacja z wyjazdem z działki i jest bardzo niebezpieczna.
 7. Zgłoszenie potrzeby umieszczenia znaku drogowego ograniczającego prędkość do 30 km /godz. i znaku ograniczającego tonaż do 3,5 tony. – mieszkańcy proszą o umieszczenie znaku ograniczającego dopuszczalny tonaż do 3,5 tony oraz ograniczenia prędkości do 30 km na godzinę na ulicy Warzywnej na  odcinku od ulicy Ariańskiej do przejazdu i parkingu znanej marki marketu z AGD i elektroniką . Obecnie, w sytuacji kiedy pojawiają się często korki na ulicy Tarnowskiej samochody ciężarowe traktują tą osiedlową wąską uliczkę jako objazd co doprowadza do zagrożenia bezpieczeństwa oraz dewastacji nieprzygotowanej pod takie obciążenia jezdni.
 8. Prośba o interwencję służb mundurowych i o aktywność policjanta „dzielnicowego” na Przetakówce – mieszkańcy Przetakówki zwrócili uwagę na fakt, że obecny Pan „Dzielnicowy” – funkcjonariusz policji nie jest częstym gościem i według zgłaszających w porównaniu z jego poprzednikiem nie angażuje się w sprawy osiedla. Mieszkańcy proszą również o dodatkową aktywność służb mundurowych wieczorami (piątek, sobota, niedziela) w godzinach od 21 do 24 na parkingu przy znanej marki markecie z AGD i elektroniką przy ulicy Tarnowskiej, o tych porach szczególnie dają się we znaki hałaśliwe i rozrabiające grupki osób.  Panie Prezydencie, proszę o wystąpienie z tymi problemami do Sądeckiej Policji, reakcję na zgłoszone problemy i o odpowiedź.
 9. Prośba o utworzenie przejścia dla pieszych na ulicy Tarnowskiej przy skrzyżowaniu z ulicą Keeberga – w imieniu mieszkańców proszę o utworzenie przejścia dla pieszych na ulicy Tarnowskiej po południowej stronie z przecięciem się z ulicą Kleeberga. Po jednej stronie ulicy jest sklep spożywczy a większość mieszkańców tego terenu zamieszkuje na osiedlu po drugiej stronie tejże ulicy. Niemal 100 metrów w kierunku północnym jest przejście dla pieszych na przystanek autobusowy jednak po tej stronie brakuje chodnika dla pieszych. W związku z obiektywnymi argumentami obywateli proszę o realizacje przejścia dla pieszych w tym miejscu a docelowo dla poprawienia bezpieczeństwa  i komfortu mieszkańców wybudować chodnik po drugiej stronie jedni.

10.  Dotyczy braku odpowiedzi w odpowiedzi na złożoną przez mnie interpelację BPM.0003.1.151.2015 – Panie Prezydencie dziękuję za odpowiedź, w której nie odpowiada mi Pan na złożoną przeze mnie interpelację tylko tłumaczy mi Pan do czego służą materiały marketingowe jakimi są gadżety, – informuję, że to ja wiemy i o to nie zawracałbym Panu głowy. Zatem powtórzę jeszcze raz tą interpelację z prośbą o udzielenie mi odpowiedzi:

Na czerwcowej Sesji RM NS jeden z radnych zachwalając marketingowy kunszt Urzędu Miasta pochwalił się publicznie, że Radni korzystają na imprezach z różnych gadżetów promocyjnych otrzymanych z Urzędu Miasta. W związku z tą wypowiedzą serdecznie proszę o wskazanie listy wydanych gadżetów radnym  i radnych, którzy otrzymywali owe gadżety przez ostatnie dwie kadencję oraz niecały rok obecnej kadencji. Raz jeszcze proszę o odpowiedź na temat związany z treścią niniejszej  interpelacji.

Interpelacje zgłoszone na sesji RM NS  , 21 VII 2015

Interpelacje zgłoszone na sesji RM NS  , 23 VI 2015

Interpelacje zgłoszone na sesji RM NS  , 19 V 2015

Interpelacja zgłoszona na piśmie – tryb międzysesyjny   29 III 2015

W imieniu interweniujących mieszkańców naszego miasta, proszę o informację co jest powodem zatrzymania prac budowlanych na budowanym moście na rzece Dunajec na obwodnicy północnej? Zatroskani mieszkańcy o zaplanowany termin oddania tak dużej inwestycji zwracają uwagę na to, że od około trzech tygodni zatrzymano główne w tym miejscu!   Proszę o szczegółową  odpowiedź w tej sprawie co jest powodem takiej sytuacji.

Interpelacje zgłoszone na sesji RM NS  , 17 III 2015

Interpelacje zgłoszone na sesji RM NS  , 24 II 2015

Interpelacje zgłoszone na sesji RM NS  , 20 I 2015


Interpelacje zgłoszone na sesji RM NS  , 21 X 2014

Interpelacje zgłoszone na sesji RM NS  , 22 IX 2014

Interpelacje zgłoszone na sesji RM NS  , 8 IX 2014

Interpelacje zgłoszone pisemnie – międzysesyjnie  , 24 VIII 2014

1.    Na wniosek mieszkańców osiedli Przetakówka i Kochanowskiego proszę o
montaż dodatkowego oznakowania przejścia dla pieszych na ulicy Witosa przy
skrzyżowaniu z ulicą Zdrojową. Proszę dodatkowo o oznakowanie świetlne
tego miejsca oraz proszę również o instalację na owym przejściu
sygnalizacji świetlnej na żądanie dla pieszych na czas budowy
„obwodnicy północnej”. Obecnie ulicą Witosa przebiegają dwa
główne ciągi komunikacyjne, dotychczasowy oraz ten z zamkniętej ulicy
Tarnowskiej. Wymienione skrzyżowanie stało się jednym z ruchliwszych w
naszym mieście. Rodzice dwóch dzielnic martwią się zbliżającym się nowym
rokiem szkolonym, od tego czasu ich dzieci będą musiały pieszo pokonywać
to newralgiczne i niebezpieczne miejsce. Proszę o pilną reakcję.
2.    Mieszkańcy osiedla Wólki zgłosili się z prośbą o utworzenie
niewielkiego placu zabaw przy filii szkoły podstawowej na ulicy
Barbackiego. Pomiędzy budynkiem szkoły a chodnikiem ulicy Barbackiego
znajduje się ogrodzony ogródek należący do owej szkoły. Wstępny wywiad
wśród pracowników szkoły potwierdza wolę takiej inicjatywy. Plac zabaw
służyłby dzieciom szkolnym a także wszystkim dzieciom osiedla. Atutem jest
ogrodzenie oraz bezpieczna lokalizacja. Proszę o realizacje tej mało
kosztownej i pożytecznej inwestycji.
3.    Na osiedlu Przetakówka 15 sierpnia 2014 roku razem z mieszkańcami
uczciliśmy miejsce przy skale gdzie odrestaurowany i zabezpieczony został
orzeł w koronie wykuty w skale. Na trzy moje prośby do Pani rzecznik Pana
Prezydenta o umieszczenie tych informacji na portalu www.mowysacz.pl
uzyskałem odpowiedź negatywną. Po pierwszym razie dostałem warunek
przesłania materiałów e-mailem – co uczyniłem. Po tym Pani rzecznik
odmówiła mi mówiąc, zasłaniając się to rusz innymi wymówkami. Po pierwsze,
proszę o zamieszczenie tych informacji i traktowanie wszystkich inicjatyw
społecznych, patriotycznych i historycznych oraz wszystkich radnych
przewodniczących osiedli i społeczników w ten sam sposób! Po drugie,
proszę o wyjaśnienie dlaczego dochodzi do takich sytuacji, które mają
wybitne cechy relatywizmu!
4.    Na pisemny wniosek mieszkanki naszego miasta proszę o ustalenie i
odpowiedź w ilu obecnie obiektach (punktach) w mieście swoją siedzibę
mają różne Wydziały Urzędu Miejskiego i innych - pokrewnych urzędów i ile
kosztują roczne czynsze (+ koszty towarzyszące!) od tych najmowanych
obiektów/lokali (chodzi o lokale nie będące własnością UM). Wnioskująca
mieszkanka uzasadniała: „kilka dni wstecz miałam w spotkanie z
młodymi ludźmi. Podczas spotkania jeden z młodych mężczyzn sformułował
taką myśl, że być może dla miasta korzystne byłoby zakupienie obiektu
(budynek A) oferowanego do sprzedaży przez WSB-NLU i w tym obiekcie
skoncentrowanie różnych administracyjnych organów aby zwykły śmiertelnik
nie musiał latać po mieście od jednego do drugiego "biurka" tylko
przynajmniej od drzwi-do drzwi w jednym obiekcie, (a do prezydenta n. na
najwyższym piętrze) Poza tym uzasadnieniem dla Jego wniosku
było...odkorkowanie centrum z urzędniczych samochodów. (przy obiekcie
WSB-NLU parking jest!).”  Proszę o odpowiedz na powyższe pytania
oraz o analizę efektów ekonomicznych ewentualnej zamiany.
5.    Na wniosek Przewodniczącego Osiedla Szujskie proszę o naprawę chodnika
osiedlowego będącego na terenie miejskim, który się zapadł. Ów chodnik
jest przy ulicy Pierwszego Pułku Strzelców Podhalańskich 4. Obecny stan
techniczny – zapadająca się dziura zagraża bezpieczeństwu pieszych.
Dotychczasowe interwencje Przewodniczącego Osiedla nie znalazły reakcji
UM. Proszę o niezwłoczną interwencję w tej sprawie.

Interpelacje zgłoszone na sesji RM NS  , 21 VII 2014


Interpelacje zgłoszone na sesji RM NS  , 24 VI 2014

Interpelacje zgłoszone na sesji RM NS  , 20 V 2014

Interpelacje zgłoszone na sesji RM NS  , 22 IV 2014


Interpelacje zgłoszone na sesji RM NS  , 18 III 2014

Interpelacje zgłoszone na sesji RM NS  , 18 II 2014

Interpelacje zgłoszone na sesji RM NS  , 21 I 2014

Interpelacje zgłoszone na sesji RM NS  , 30 XII 2013

2 XII 2013 r. INTERPELACJA  GRUPY RADNYCH w/s

 

nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej za lata 2010 – 2011 w szkołach, dla których Miasto Nowy Sącz jest organem prowadzącym i konieczności zwrotu do budżetu państwa kwoty 4,8 mln zł.

 

Z kontroli przeprowadzonych przez Urząd Kontroli Skarbowej w Krakowie w 2013 r. wynika, że nieprawidłowości dotyczyły placówek oświatowych, które zajmowały się kształceniem specjalnym dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy na podstawie orzeczeń wydawanych przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne. Kształcenie specjalne w Nowym Sączu odbywało się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul. Broniewskiego, Zespole Szkół Nr 5 Specjalnych przy ul. Magazynowej oraz Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Nr 3 przy ul. Lwowskiej. W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości ustalono, iż część oświatowej subwencji ogólnej na 2010 rok została zawyżona o kwotę ok. 3,6 mln złotych, natomiast na rok 2011 zawyżona o kwotę ok. 1,2 mln złotych. Do zwrotu kwoty 4,8 mln zł do Ministerstwa Finansów Miasto Nowy Sącz będzie zobowiązane w okresie najbliższych lat. W związku z powyższym wyrażamy obawę, czy skutki zwrotu tak znacznej kwoty, nie wpłyną na obniżenie jakości kształcenia w sądeckich szkołach.

Mając na uwadze powyższe zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Kto w imieniu Prezydenta Miasta odpowiadał za nadzór nad w/w jednostkami w Nowym Sączu ?

2. Na czym polegał i w jaki sposób był wykonywany nadzór przez Zastępcę Prezydenta  nad w/w szkołami ?

3. Kto ponosi odpowiedzialność za uchybienia w kwestii nadzoru ?

4. Czy Prezydent przewiduje jakiekolwiek konsekwencje dla odpowiedzialnych za nadzór nad przedmiotowymi jednostkami ze strony Urzędzie Miasta ?

5. Czy w którejś z wymienionych placówek, a w szczególności w ZSP-G nr. 3 pracowały osoby związane więzami rodzinnym lub powinowactwa z osobami nadzorującymi wskazane placówki w imieniu Prezydenta  ?

6. Czy wszyscy uczniowie w czasie podjętej nauki w latach 2009 i wcześniejszych posiadali wymaganych orzeczenia niezbędne dla uczniów szkoły specjalnej ?

Stosownie do postanowień § 34 Statutu Miasta Nowego Sącza oraz art. 2, art. 4 ust. 1 pkt 1, art.6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia  6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej                       ( Dz. U. Nr 112, poz. 119 z późn. zm.) prosimy o przekazanie odpowiedzi na pytania zadane                   w treści niniejszej interpelacji.

 

Interpelacje zgłoszone na sesji RM NS  , 26 XI 2013


Interpelacje zgłoszone na sesji RM NS  , 29 X 2013

 

 

Propozycje do projektu budżetu Miasta Nowego Sącza na rok 2014

 • Wykonanie chodnika wzdłuż ulicy Kamiennej,
 • Wykonanie ciągu rowerowo pieszego wzdłuż  obwodnicy/ulicy Witosa (przy Łubince) na odcinku Tarnowska – Barska,
 • Modernizacja ulicy Zdrojowej około 200 metrów przed pętlą i 200150 metrów za pętlą linii 28 w tym owej modernizacja pętli autobusowej,
 • Wykonać przebicie pomiędzy ulicami Kusocińskiego a Nawojowską,
 • Remont mosty na ulicy Zdrojowej nad Łubinką,
 • Wykonanie chodników na ulicach: Jarosza, Ogińskiego, Inwalidów Wojennych i Moniuszki oraz  remont chodnika na ulicy Zapolskiej i Paderewskiego,
 • Udrożnienie  i utwardzenie nawierzchni przy ulicy Galicy,
 • Remont nawierzchni ulicy Krańcowej,
 • Przygotowanie alternatywnej drogi dla osiedla domów jednorodzinnych pomiędzy ulicami: Głowackiego a Zdrojową (za bazarem),
 • Remont ulicy Paderewskiego,
 • Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicach: Hasiora ,    Wykonanie Chodnika przy ulicy Fabrycznej i stolarskiej
 • Utworzenie parku w Zabełczu w tym  placu zabaw,
 • Kontynuacja działań przy budowie boiska dla KS Przetakówka (ogrodzenie, boisko plażowe),
 • Proponuje się wyznaczyć  i zabezpieczyć  teren (strefę), na którym użytkownicy quadów i motocykli terenowych będą mogli  uprawiać swój sport ekstremalny, jednocześnie wprowadzając restrykcje za brawurę w miejscach do tego nie wyznaczonych,
 • Doprowadzenie do udostępnienia hal, boisk i urządzeń rekreacyjno-sportowych przy szkołach dla potrzeb dzieci, młodzieży i wszystkich mieszkańców,
 • Proponuje się , aby w każdym okręgu wyborczym (cztery okręgi) wykonać modelowy wszechstronny plac zabaw. Lokalizacja owych placów zabaw winna być wskazana jako kompromis i wynik konsultacji radnych , Zarządów Osiedli oraz mieszkańców danego okręgu,
 • Istnieje potrzeba zinwentaryzowania potencjalnych miejsc pod parkingi i ich budowa jako „zielone parkingi” tak, aby rozładować problem braku miejsc parkingowych unikając przy tym zmniejszania przestrzeni zielonej oraz utrzymanie waloru retencji wód opadowych, np. Ulica Korzeniowskiego i Ulica Lwowska, nad Dunajcem pod zamkiem i restauracją.
 • Dopilnowanie w RZGW  ciągłego  oczyszczania  koryt rzecznych z zatorów, rumoszu, zarośli i namulisk z potoku Łubinka na odcinku ulica barska do ujścia do Dunajca,
 • Po przeprowadzeniu badania geologicznego na skarpie pod Składowiskiem Odpadów Komunalnych a nad osadą Aleksandrówka zabezpieczyć  tą skarpę z regulacją systemu odprowadzania wód opadowych,
 • Uregulowanie przepływu wód burzowych na ulicy Zdrojowej (Kwieciszowa)- nad i poniżej feralnego osuwiska oraz w dalszej części Zdrojowej gdzie ponad kilometrowy odcinek jezdni (niszczony jest rwącymi potokami) służy jako rynsztok.
 • W ramach przywrócenia i udostępnienia rzek i potoków w naszym mieście proponuje się oczyszczenie z chaszczy, dzikich zarośli oraz śmieci. Tereny zalewowe Dunajca, Kamienicy i Łubinki mogą i powinny być  naturalnym i dostępnym miejscem rekreacji.,
 • Zagospodarowanie  akwenów wodnych (takie jak stawy) pod rekreację letnią.
 • Współdziałanie i pomoc (na odcinku na terenie miasta) z organizacjami, których celem jest budowa ścieżek rowerowych wzdłuż lewego brzegu Dunajca  z Nowego Sącza do Gołkowic.

Proszę, aby przedstawione  problemy znalazły  poparcie Pana Prezydenta oraz Rady Miasta w kształtującymi się projekcie Budżetu Miasta na rok 2014.

Interpelacja pisemna , 11 IX 2013

Szanowny Panie Prezydencie,
W związku z ogłoszeniem przetargu na wykonanie „obwodnicy północnej” na odcinku od  skrzyżowania ulic Tarnowskiej i Witosa do ulicy Marcinkowickiej wraz z  budową chodników i ciągów pieszo-rowerowych zwracam się z prośbą o budowę w ramach kontynuacji i połączenia szlaku nowej obwodnicy ze szlakiem chodników i ciągów pieszorowerowych, wzdłuż ulicy Pieczkowskiego a dalej Nowochruślickiej i Piłsudskiego. Brakujący wówczas odcinek to około 1,1 km na ulicy Witosa (ruchliwa obwodnica). Budowa takiego szlaku chodników i ciągów pieszorowerowych pozwoli skomunikować rowerowo i pieszo Chełmiec, osiedlę Helenę z osiedlami Barskie, Kochanowskiego, Przetakówka, Zabełcze, Westerplatte , Gołąbkowice aż po Millenium, Wojska Polskiego i Zawadę. Budowa takiego szlaku pozwoli też bezpiecznie poruszać się pieszym , którzy dotychczas nie mają chodnika i codziennie na tym odcinku ulicy Witosa narażają swe zdrowie i życie!
Panie Prezydencie, proszę o pozytywne podejście do tak ważkiej sprawy.
Z poważaniem

Interpelacje  , 10 IX 2013


Interpelacja, 17 VIII 2013
Szanowny Panie Prezydencie
W imieniu jednego z mieszkańców Nowego Sącza (jego prośba poniżej) proszę o interwencję na ulicy Jagiellońskiej na wysokości nr 64 o pilne załatanie niebezpiecznej dziury w jezdni. Jednocześnie proszę o wzięcie pod uwagę propozycji mieszkańca (imię i nazwisko do mojej wiadomości) jak monitorować miejskie drogi. Jeszcze raz proszę o rychłą interwencję. Z poważaniem, Grzegorz Fecko , Radny  Urząd Miasta Nowego Sącza

Materiał foto w załączniku.
Treść listu od mieszkańca:
„Panie Grzegorzu,  Jak rozmawialiśmy  przesyłam kolejny obrazek z naszych ulic . Tym razem  dotyczy to  miejsca  szczególnie niebezpiecznego  bo na samym zakręcie  jagiellońskiej ( nr 64). Przy okazji  widoczna jest  nieskuteczność napraw punktowych wykonanych parę miesięcy temu. Odnosi się to także  do załatania   sygnalizowanej wcześniej  dziury na ul Strzelców Podhalańskich  – pojawiła się następna  ok 1 m  od załatanej. Może zamiast  czekać na  sygnały  taniej byłoby  zatrudnić dróżnika  który  spacerował by po mieście i wskazywał  co trzeba zrobić . A może  wzorem „dnia wewnętrznego” – nie przyjmowania  petentów ,  urzędnicy  mieliby  jeden „dzień zewnętrzny”  na kontakty z mieszkańcami i  na spacer po swoim rewirze Pozdrawiam …….”

Interpelacje, 4 VIII 2013

Szanowny Panie Prezydenci, Minął niemal rok od próśb, które skierowałem do Pana w interpelacji w imieniu mieszkańców ulicy Zapolskiej. Stan chodnika na owej ulicy jest nie tyle niesatysfakcjonujący i nie estetyczny, z tym można by żyć, jednak jest o wiele gorzej, chodnik w tym stanie technicznym zagraża bezpośrednio pieszym , którzy z niego korzystają.   Panie Prezydencie, raz jeszcze proszę wziąć pod uwagę bezpieczeństwo mieszkańców i zlecić niezbędne prace, które pozwolą wyeliminować stałe ryzyko wypadku.

Interpelacje, 1 VIII 2013

W imieniu mieszkańców osiedla Szujskiego oraz w imieniu Zarządu Osiedla Szujskiego zwracam się z prośbą:
1.     O uporządkowanie terenu na tak zwanych „kocich plantach” w otoczeniu wyremontowanego przejścia skarpą w kierunku osiedla Wólki. Obecnie stan w terenie wymaga pilnego działania.
2.    Po spotkaniu mieszkańców osiedla Szujskiego z Miejskim Zarządem Dróg oraz z przedstawicielem Komendy Policji w Nowym Sączu w dniu 22 maja br. do tej pory mieszkańcy nie otrzymali (obiecanych) żadnych odpowiedzi na w sprawach, które zgłosili do rozpatrzenia. Prosimy o pilne ustosunkowanie się i informację zwrotną w w sprawach podjętych w trakcie owego spotkania.

Grzegorz Fecko

Interpelacja, 1 VIII 2013

Szanowny Panie Prezydencie, już nie raz interweniowałem u Pana w sprawie dotyczącej dziurawego mostu na Potoku Łubinka. Mosty w Nowym Sączu wydają się być „przekleństwem” tym bardziej, że miasto chce wybudować most i zapewne wybuduje jeszcze przed wyborami, bo przecież taki jest cel i byłoby bardzo dobrze gdyby tak się stało. Oczywiście cieszył bym się gdyby Panu Prezydentowi udało się to zadanie zrealizować. Dziś znów chodzi o most na potoku Łubinka na ulicy Zdrojowej,  przypominam, że kilka razy zwracałem uwagę na to, że są w nim dziury, a przecież chodzą po nim mieszkańcy. Po jednej z moich wcześniejszych interwencji było tam zabezpieczenie, którego w tej chwili nie ma. Przypominam, że opinia Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności była w tym temacie jednoznaczna, czyli że coś z tym trzeba zrobić i natychmiast działać. Obecny stan techniczny jest taki, pomijając już fakt, iż w tym momencie jest tam bardzo niebezpiecznie dla pieszych i rowerzystów. W  konstrukcji technicznej do łączeń elementów przepływa woda (zgodnie z opinią WZK), przez co most coraz bardziej niszczeje i zachowuje się tak jak skała na wolnej przestrzeni, czyli po prostu eroduje. Nie wie czy miasto Nowy Sącz stać na to żeby stracić kolejną przeprawę, tym bardziej, że nie jest łatwo i dobrze z mostami w Nowym Sączu. Mosty są słabą stroną komunikacyjną naszego miasta. Wnioskuję i apeluję, aby coś z tą sprawą zrobić tym bardziej, że jest tam bezpośredni dojazd do miejsc targowych, do potężnej bazy z tirami a także jest to alternatywa dla kierowców, kiedy ulica Tarnowska jest zakorkowana. Zwracam się zatem raz jeszcze do Pana Prezydenta i wnioskuję, aby podjąć działania, czyli na początku zabezpieczyć dziury i dokonać niezbędnego remontu. Na wspomnianym moście są rozległe dziury od ponad roku i jedyna reakcja miasta to jest zabezpieczenie na zasadzie „zakaz przejścia”, a przecież wiadomo, jak dzieci nie zawsze zwrócą na zakaz uwagę  i tak tamtędy pójdą, tym bardziej, że obok jest basen i mnóstwo rodzin tam przechodzi. Reasumując, nie wiem czy stać nasze miasto na takie ryzyko kosztem czyjegoś bezpieczeństwa…
Grzegorz Fecko

Interpelacje, Sesja – 30 VII 2013


Interpelacje, Sesja – 25 VI 2013

Interpelacje, Sesja – 28 V 2013


Interwencja   - 20 V 2013
Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu

Szanowny Panie Komendancie,
Dzisiaj odebrałem pisemne zgłoszenie mieszkańców Osiedla Helena z prośbą o
interwencję Policji na ulicy Widok. W dni robocze w godzinach
(szczególnie) pomiędzy 7 a 8 wiele samochodów chcąc ominąć korek na
zatłoczonej ulicy Krakowskiej decyduje się na niebezpieczny manewr pod
prąd mimo właściwego oznakowania ulicy. Taka sytuacja stwarza bardzo duże
niebezpieczeństwo w tym miejscu szczególnie dla pieszych. Ulica Widok jest
bardzo wąska i takie manewry codziennie doprowadzają do zagrażających
życia i zdrowia.
W imieniu mieszkańców Osiedla Helena proszę o kontrolę owego stanu
pomiędzy godzinami 7 a 8 przez patrol policyjny.
Z poważaniem

Grzegorz Fecko
Radny
Urząd Miasta Nowego Sącza

Interpelacja  – 23 IV 2013

Nowy Sącz 19 maj 2013 r.  Tomasz Basta, Grzegorz Fecko,  Rada Miasta, Nowy Sącz

Szanowany Pan Ryszard Nowak, Prezydent Miasta Nowego Sącza, Nowy Sącz,  Rynek 1

 

Nawiązując do wyniku przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów w Nowym Sączu oraz do faktu, że zadeklarowana cena za tę usługę będzie niższa o około 30% proponujemy, aby przygotował Pan na najbliższą sesję projekt uchwały  zmniejszającej opłatę na jedną osobę za śmieci segregowane. Proponujemy zmianę z 10 złotych na 6 złotych, ale jeśli uzna Pan że opłata może być jeszcze niższa jesteśmy otwarci na dyskusję.  Przy tym rozwiązaniu proponujemy utrzymać dotychczasową cenę za śmieci niesegregowane.

Jesteśmy przekonani że zaproponowana przez nas cena za odbiór śmieci segregowanych jest uczciwa i odpowiadająca wynikowi realnego przetargu na wolnym rynku a nie teoretycznej kalkulacji.      Nowa cena zwiększy wymaganą rozpiętość pomiędzy opłatą za odbiór śmieci segregowanych a śmieci niesegregowanych co stanie się konkretnym argumentem i oczekiwanym bodźcem do segregacji przez mieszkańców oraz do zachowania świadomości ekologicznej.    Zmiana tylko wariantu z segregacją zobowiąże do zmiany deklaracji tylko te osoby, które chcą segregować, ci zaś, którzy nie deklarują segregacji nie będą musieli ponownie przedkładać deklaracji.

Panie Prezydencie, mając na uwadze fakt, że dla mieszkańców każda złotówka jest ważna i nie ma powodu, aby niepotrzebnie na wyrost nie przeciążać budżetów domowych zbędnymi opłatami proponujemy raz jeszcze, aby podjął Pan inicjatywę uchwałodawczą zmniejszającą opłatę na jedną osobę za śmieci segregowane  z 10 złotych na 6 złotych. W związku z faktem, iż zgodnie ze statutem miasta podmiot inny niż Prezydent musi złożyć projekt uchwały na 11 dni przed sesją składając gotowy projekt nie zdążylibyśmy dochować terminu i uchwała mogłaby nie być wprowadzona do porządku obrad. Taki stan rzeczy znacznie wpłynąłby na zasadność podjęcia uchwały w kontekście krótkiego czasu do wejścia w życie nowego systemu.

Z wyrazami szacunku

Tomasz Basta                         Grzegorz Fecko

Interwencja   – 9 V 2013

Urząd Miasta Nowy Sącz

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI
Nowy Sącz
Rynek 21,
33-300 Nowy Sącz

Po interwencji mieszkańców przy potoku Łubinka dotyczącej wykonywania prac
ziemnych przy grobli owego potoku zgłaszam potrzebę pilnej inspekcji w
terenie. Przy grobli południowej na potoku Łubinka w połowie odległości
pomiędzy mostami na ulicy Zdrojowej i Tarnowskiej prowadzone są prace
ziemne, które mogą naruszyć konstrukcję zabezpieczeń przeciwpowodziowych.
Materiał foto w załączniku. Proszę o niezwłoczną wizję lokalną i ocenę
bezpieczeństwa technicznego umocnień oraz sprawdzenie bezpieczeństwa
zamieszkujących tam obywateli.

Interpelacja  – 8 V 2013

Interpelacja złożona na piśmie, 8 maj 2013
Szanowny Pan Ryszard Nowak,
Prezydent Miasta Nowego Sącza

W związku z pisemną interwencją mieszkańców z w pełni uzasadnionymi
argumentami zwracam się do Pana Prezydenta o pilną modernizację placu
zabaw na płycie Rynku pod ratuszem.
Dla poprawy bezpieczeństwa proponuje się zastosowanie pod mostkiem
bezpiecznej maty na wypadek upadku dziecka.
W związku z tym, że plac zabaw jest w bezpośrednim kontakcie z ruchliwą
jezdnią proszę o montaż płotku z jednym wejściem od strony północnej,
takie rozwiązanie ograniczy do minimum nagłego wybiegnięcia dziecka na
jezdnię i ułatwi rodzicom i opiekunom opiekę nad swymi pociechami.
Proszę o pozytywną i rychłą reakcję.

Wolne wnioski – 23 IV 2013

W nawiązaniu do propozycji radnego Artura Czerneckiego o nadanie nazwy dla zaplanowanego ronda przy Lwowskiej i Barskiej imieniem św p. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, zaproponowałem, aby rozważyć nazwę uwzględniającą wszystkie ofiary: Rondo Ofiar Katastrofy Smoleńskiej”. Liczę na szerokie porozumienie Rady Miasta  w tej sprawie.

Interpelacja  – 23 IV 2013

W związku z katastrofalnym stanem nawierzchni ulicy Zdrojowej na odcinkach od ulicy Hallera do Głowackiego i na odcinku 200 metrów przed i 200 metrów powyżej pętli autobusowej linii 28 (w tym plac pętli) proszę o wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej. Wymienione odcinki nie nadają się do dalszego prowizorycznego „łatania dziur w jezdni.

Interpelacja złożona na piśmie – 27 II 2013

Interpelacja złożona na piśmie,  27 luty 2013, Szanowny Pan Ryszard Nowak, Prezydent Miasta Nowego Sącza

Wracając kolejny raz do potrzeby przywrócenia parkingu na ulicy Piotra Skargi (przynajmniej w godzinach od 8.00 do 15.00), zwracam się do Pana Prezydenta Ryszarda Nowaka, aby przychylił się do uprzejmej prośby (pismo z dnia 22 II 2013)   kilkudziesięciu przedsiębiorców skierowanej na   Pańskie ręce a do wiadomości Rady Miasta.

Szanowny Panie Prezydencie, przytoczone w piśmie  przez przedsiębiorców argumenty nie można  ignorować. Wiele lokali po likwidacji parkingu świeci pustkami  i to jest faktem. Za tymi lokalami kryją się zlikwidowane firmy i utrata pracy dla wielu pracowników. Proces ubożenia handlu, usług i działalności trwa nadal. Przed  wieloma firmami i wieloma ludźmi mającymi tam pracę stoi widmo bankructwa i utraty pracy. Czy w tak trudnym okresie globalnego kryzysu stać nas na taką znieczulice  i łatwość w przyczynianiu  się poprzez likwidację parkingu do dławienia przedsiębiorczości i likwidacji tym samym miejsc pracy? Wiem, na globalną koniunkturę nie mamy wpływu, jednak Pan Prezydent swoją decyzją może przywrócić odebraną szansę do rozwoju przedsiębiorczości i chronienia miejsc pracy w części Starego Miasta w naszym mieście.  Zaproponowane godziny (do 15.00) funkcjonowania parkingu  nie będą przeszkadzały w rozładowywaniu szczytu komunikacyjnego, który występuje po godzinie piętnastej.

Z poważaniem, Grzegorz Fecko

Wpis  z 26 II 2013   INTERPELACJA z sesji – 27 II 2013

1. W związku z  kolejną  podwyżką wody i ścieków przez Sądeckie Wodociągi  zwracam się  z propozycją wykorzystania z nadwyżki budżetowej zaplanowanej w budżecie miasta na rok 2013.  Wskazana wartość nie zniweluje negatywnych skutków podwyżki całkowicie ale przeniesie jej ciężar z gospodarstw domowych również na budżet miasta,

2. W związku z kolejnymi interwencjami mieszkańców w sprawie dramatycznego stanu części ulicy Matejki na odcinku od ulicy Młyńskiej do ulicy Długosza, zgłaszam potrzebę poleżenia na tym odcinku warstwy asfaltowej. Wskazany odcinek jest w centrum miasta w sąsiedztwie dworca autobusowego i stanowi negatywną „wizytówkę” naszego miasta,

3. W związku z brakiem dostępu do bieżącej wody oraz w związku z uciążliwą potrzebą wywozu ścieków z posesji zwracam się z prośbą o zaplanowanie inwestycji wodnokanalizacyjnej na ulicy Grabowej na  osiedlu Kochanowskiego.

Wpis  z 29 I 2013   INTERPELACJA z sesji – 29 I 2013

 1. W związku z likwidacją możliwości parkowania w godzinach roboczych w dni powszednie na ulicy Piotra Skargi proszę o rozważenie zainstalowania parkingu na jednym pasie na ulicy Kazimierza Wielkiego. Parking ten mógłby funkcjonować do czasu budowy większego parkingu na rynku maślanym i na terenie byłej siedziby straży pożarnej. Obecnie po likwidacji parkingu na ulicy Piotra Skargi widać wyraźnie jak opustoszały lokale handlowe i usługowe w tej części. Taka sytuacja doprowadziła do znacznego spadku klientów doprowadzając wielu drobnych przedsiębiorców do likwidacji działalności. Wielu, którzy prowadzą działalność  nadal maja poważny problem z dalszym funkcjonowaniem. Szansą na poprawę takiej sytuacji powinno być zwiększenie miejsc parkingowych.
 2. W związku z brakiem dostępu do bieżącej wody oraz z uciążliwą potrzebą wywozu ścieków z posesji zwracam się z prośbą o zaplanowanie inwestycji wodnokanalizacyjnej na ulicy Librantowskiej na  osiedlu Kochanowskiego. Podobnie w związku z uciążliwościami wywozu ścieków z posesji, zwracam się zapotrzebowaniem na budowę instalacji kanalizacyjnej na ulicach Słowackiej i Olszewskiego na osiedlu Biegonice.
 3. Panie prezydencie, kilka miesięcy temu złożyłem interpelację w sprawie trzech  bilbordów przysłaniających widok jadącym ulicą Tarnowską z Góry Zabełeckiej do centrum miasta. Proszę mi odpowiedzieć, co zamierza Pan w tej sprawie uczynić, aby rozwiązać ten problem?

Wpis  z 1 XI 2012   INTERPELACJA z sesji – 27 XI 2012

Szanowny Pan Ryszard Nowak
Prezydent Miasta Nowego Sącza

Interpelacja z Sesji RM w Nowym Sączu z dnia 27 listopada 2012 r.

Na osiedlu Kwieciszowa (Zabełcze) przy ulicy Zdrojowej na wysokości pętli
autobusowej linii 31 mieszkańcy zgłosili potrzebę udrożnienia kanału
przepływowego dla wód opadowych. Ów kanał od dawna jest niedrożny,
przypuszcza się, że ta sytuacja mogła być przyczyną nieszczęśliwego
osuwiska skutkującego wysiedleniu całej rodziny kilka lat temu. Obecnie
woda opadowa z rozległego terenu nie jest odprowadzana z ulicy niszcząc ją
oraz przydrożne posesje prywatne. Należy pamiętać, że w najbliższym
otoczeniu jest wybitnie duża różnica wzniesień co sprzyja erozji terenu.
W związku z tym proszę o udrożnienie rury spustowej a od jej wylotu w
kierunku ulicy Barskiej na całym odcinku proszę o wykonanie korytka
betonowego lub dna kamiennego tak, aby jar na całej długości nie erodował
i tym samym nie podcinał kolejnych osuwisk! Nadmieniam, że półtorej roku
temu uczestniczyłem w komisji oddelegowanej z Urzędu Miasta i już wówczas
widać było szkody popowodziowe i poosuwiskowe. Niestety, wniosek nasuną
się ten sam co w zawartej przeze mnie obecnej interpelacji.
W załączniku zamieszczam mapkę sytuacyjną dla zobrazowania problemu.
Proszę o pozytywną interwencję!
Z poważaniem

Grzegorz Fecko
Radny
Urząd Miasta Nowego Sącza

Wpis  z 2 XI 2012   INTERPELACJA z sesji – 30 X 2012

W nawiązaniu do estetyzacji miasta zgłaszam następujące interpelację:

 1. Panie Prezydencie, wiemy, że problem chaotycznie rozmieszczonych reklam o dużych wymiarach w Nowym Sączu powraca przez lata i do dziś jest nie rozwiązany. Zdaję sobie z tego sprawę, że i w tym momencie pewnie nic się nie zmieni. Jednak proszę o interwencję w sprawie trzech dużych reklam widzianych przez podróżujących ulica Tarnowską z Góry Zabełeckiej w kierunku centrum. Otóż, owe reklamy przysłaniają piękną panoramę starej części naszego miasta i szpecą przez to otoczenie. Proszę o ustalenie czy te reklamy umieszczone są legalnie, jeśli legalnie to kto wydał na to zgodę. Docelowo proszę o doprowadzenie do likwidacji z tego widokowego miejsca takich instalacji. W załączniku przesyłam dokumentację zdjęciową.
 2. Kilka miesięcy temu złożyłem interpelację w sprawie potrzeby uporządkowania otoczenia nowopowstałej siedzimy Straży Pożarnej przy ulicy Witosa. Cieszę się, że niedawno uporządkowano otoczenie straży po stronie zachodniej (za co dziękuję). Widać jaki to przyniosło pozytywny efekt. Pozostała jeszcze część od strony rozdzielni energetycznej, tam w pobliżu ruchliwej ulicy uczęszczanej przez turystów jadących do Krynicy panuje obraz bałaganu i zaniedbania. Zgłaszam potrzebę kontynuacji działań porządkujący ten teren, które wpłyną pozytywnie na opinie podróżnych o naszym mieście.

Grzegorz Fecko

Wpis  4 X 2012; Propozycje do Budżetu Nowego Sącza na rok 2013

 

 

Klub Radnych Platformy Obywatelskiej w Radzie Miasta Nowego Sącza

 

 

 

 

Nowy Sącz, dnia 4 października 2012 r., Znak sprawy: KRPO-2/2012

Pan, Ryszard Nowak, Prezydent Miasta Nowego Sącza

 

 

 

W związku z prowadzeniem przez służby Pana Prezydenta prac związanych                                z przygotowaniem projektu Budżetu Miasta Nowego Sącza na 2013 r. działając w imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP w Radzie Miasta Nowego Sącza zwracam się              z prośbą o ujęcie w projekcie budżetu następujących zadań:

 • remont ulicy Górgacza (pozostałych 100 metrów)  wraz z budową chodnika i kanału opadowego,
 • dokończenie remontu ulicy Barskiej do końca granicy miasta,
 • budowa ulicy na osiedlu STBS łączącej ulice Nawojowską i Kusocińskiego,
 • budowa chodnika na ulicy Kamiennej,
 • budowa dojazdu do Komendy Miejskiej Policji od ulicy Grottgera lub Grunwaldzkiej,
 • budowa kanału opadowego odwadniającego ulicę Mizgałów (dla inwestycji opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę),
 • modernizacja obiektów przekazanych po zakończeniu budowy Komendy PSP (w tym budowa parkingu dwupoziomowego),
 • budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 15  (ulica 29 Listopada),
 • budowa kanału opadowego przy ulicy Zdrojowej (na odcinku od granicy z Zabełczem do ulicy Witosa),
 • remontu mostu heleńskiego im. Józefa Piłsudskiego,

Wnioskujemy o zarezerwowanie w projekcie Budżetu Miasta Nowego Sącza na 2013 r. środków finansowych w wysokości 3 milionów złotych na tzw.  dopłaty do cen wody i ścieków oraz środków                 w wysokości ustalonej przez służby Pana Prezydenta koniecznych do rozpoczęcia realizacji planowanych od wielu lat inwestycji drogowych.

Radni: Piotr Lachowicz, J. Antoni Wiktor, Józef Gryźlak, Jan Opiło, Tadeusz Gajdosz, Grzegorz Fecko, Tomasz Basta

Wpis  28 IX 2012; Propozycje do Budżetu Miasta Nowego Sącza na rok 2013

 

Drogi  i ciągi pieszo – rowerowe

 • Dla całego miasta zinwentaryzować przejścia dla pieszych pod kontem osób niepełnosprawnych,
 • Zabezpieczenie przejść dla pieszych zlokalizowanych przy szkołach oraz przy budynkach instytucji publicznych pod kontem bezpieczeństwa pieszych
  (w szczególności dzieci),
 • Wykonanie ciągu rowerowo pieszego wzdłuż  obwodnicy/ulicy Witosa (przy Łubince) na odcinku Tarnowska – Barska, odnowienie nawierzchni oraz dokończenie ciągu rowerowo pieszego wzdłuż Al Piłsudskiego od Ronda Solidarności do Nawojowskiej,
 • Wykonanie chodnika wzdłuż ulicy Kamiennej,
 • Dokończenie deptaka wzdłuż Kamienicy od miasteczka rowerowego popod most na Krańcowej i spięcie z bulwarem przy kamienicy na Piekle koło karczmy, oraz od kładki na Kamienicy do mostu 700-lecia,
 • Modernizacja ulicy Zdrojowej 150 metrów przed pętlą i 150 metrów za pętlą linii 28 w tym owej modernizacja pętli autobusowej,
 • Wykonać przebicie pomiędzy ulicami Kusocińskiego a Nawojowską,
 • Wykonanie chodników na ulicach: Borelowskiego, Traugutta, Jarosza, Ogińskiego, Inwalidów Wojennych i Moniuszki i Dębińskiego, Nawojowskiej wzdłuż muru NEWAG, remont chodnika na ulicy Zapolskiej,
 • Remont ulicy Konopnickiej wraz z wykonaniem nowego przebicia do gimnazjum,
 • Rozwiązanie problemu niedrożności ulicy Galicy,
 • Przygotowanie alternatywnej drogi dla osiedla domów jednorodzinnych pomiędzy ulicami: Głowackiego a Zdrojową (za bazarem),
 • Remont nawierzchni dojazdu do żłobka miejskiego przy ulicy Klasztornej 46 przy współpracy z Grodzką Spółdzielczą mieszkaniową,
 • Umieszczenie nawierzchni asfaltowej na zniszczonym odcinku po osuwiskach 2010 na ulicy Librantowskiej,
 • Remont ulicy Paderewskiego,
 • Remont ulicy Klasztornej oraz dokończenie remontu ulic Emilii Plater  (wraz z bocznej),
 • Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicach: Hasiora , Rzemieślniczej
 • Wykonanie Chodnika przy ulicy Fabrycznej i stolarskiej
 • Rewitalizacja tak zwanych „kocich plant” wraz z zejściem w kierunku Wólek,
 • Dokonanie modernizacji i doświetlenia kładki nad kamienicą (obok MOSiR),
 • Remont kładki nad ulicą Nawojowską.
 • Remont skrzyżowania Nawojowska – Rejtana – Długosza,
 • Wykonanie oświetlenie na Dojazdowej,
 • Położenie asfaltu na drugiej części ulicy Łącznik,

Sport, rekreacja i place zabaw

 • Utworzenie parku w Zabełczu w tym  placu zabaw,
 • Utworzenie placu zabaw na Flisaków,
 • Doposażenie i ogrodzenie placu zabaw na I Brygady
 • Kontynuacja działań pod miejsce dla młodzieży za wałem przy Warzywnej (ławki, słupki do siatki, koszenie),
 • Remont i rozbudowa boisk na terenie Gimnazjum nr 3 (dla potrzeb uczniów i mieszkańców osiedla Millenium,
 • Budowa hali sportowej przy zespole szkół na ulicy 29 Listopada,
 • Kontynuacja działań przy budowie boiska dla KS Przetakówka,
 • Remont oraz doposażenie i ogrodzenie (rozbudowa) boiska na osiedlu Wojska Polskiego,
 • Proponujemy wyznaczyć  i zabezpieczyć  teren (strefę), na którym użytkownicy quadów i motocykli terenowych będą mogli  uprawiać swój sport ekstremalny, jednocześnie wprowadzając restrykcje za brawurę w miejscach do tego nie wyznaczonych,
 • Doprowadzenie do udostępnienia hal, boisk i urządzeń rekreacyjno-sportowych przy szkołach dla potrzeb dzieci, młodzieży i wszystkich mieszkańców,
 • Proponujemy , aby w każdym okręgu wyborczym (cztery okręgi) wykonać modelowy wszechstronny plac zabaw. Lokalizacja owych placów zabaw winna być wskazana jako kompromis i wynik konsultacji radnych , Zarządów Osiedli oraz mieszkańców danego okręgu,
 • Istnieje potrzeba zinwentaryzowania potencjalnych miejsc pod parkingi i ich budowa jako „zielone parkingi” tak, aby rozładować problem braku miejsc parkingowych unikając przy tym zmniejszania przestrzeni zielonej oraz utrzymanie waloru retencji wód opadowych, np. Ulica Korzeniowskiego i Ulica Lwowska.

Stosunki wodne

 • Inwentaryzacja i konserwacja wylotów kanałów burzowych do rzek na terenie miasta,
 • Dopilnowanie w RZGW  ciągłego  oczyszczania  koryt rzecznych z zatorów, rumoszu, zarośli i namulisk,
 • Przeprowadzenie badania geologicznego na skarpie pod Składowiskiem Odpadów Komunalnych a nad osadą Aleksandrówka oraz zabezpieczenie tej skarpy z regulacją systemu odprowadzania wód opadowych,
 • Remont i dokończenie kanału cieku wodnego pod skarpą cmentarną  przy ulicy Stolarskiej,
 • Uregulowanie przepływu wód burzowych na ulicy Zdrojowej (Kwieciszowa)- nad i poniżej feralnego osuwiska oraz w dalszej części Zdrojowej gdzie ponad kilometrowy odcinek jezdni (niszczony rwącymi potokami) służy jako rynsztok.

Inne

 • Opracowanie analizy potrzeb i ewentualnych kosztów związanych z utworzeniem kolejnego (drugiego) w mieście miejskiego  żłobka,
 • Dla całego miasta zoptymalizowanie sieci  miejskich tablic informacyjnych w porozumieniu z radnymi i Zarządami Osiedli.

`              Wyżej  wskazane potrzebne inwestycje i problemy są naszym zadaniem niewątpliwie najistotniej z punktu widzenia mieszkańców i rozwoju miasta z jakimi w pierwszym roku obecnej kadencji spotkaliśmy się zbierając informację.  Źródłem przyjmowania owych potrzeb były spotkania bezpośrednie z mieszkańcami, listy, E-maile, telefony oraz nasza wiedza ze wcześniejszej działalności  w Zarządach Osiedli i z pracy na rzecz innych instytucji.

Prosimy, aby przedstawione  problemy znajdą  poparcie Pana Prezydenta oraz Rady Miasta w kształtującymi się projekcie Budżetu Miasta na rok 2012.    Grzegorz Fecko, Tadeusz Gajdosz

 

Wpis  25 IX 2012   INTERPELACJA

Panie Prezydencie, proszę o przygotowanie środków i podjęcie działań w kierunku remontu całego mostu na potoku Łubinka na ulicy Zdrojowej. W sprawie owego mostu interweniowaliśmy od ponad roku, chodniki dla pieszych w tym miejscu zapadają się z powodu przejazdu ciężkich samochodów. Obecnie jedna strona mostu jest zamknięta dla pieszych! Widząc stan całego mostu, niezbędny jest remont całościowy a nie częściowy czy też zamykanie chodnika dla pieszych, którego stan zagraża bezpieczeństwu. Warto nadmienić, że siostrzany most na ulicy Barskiej (budowany w tym samym czasie) został już gruntownie wyremontowany wile lat temu. Przeprawa na ulicy Zdrojowej stanowi ważny alternatywny (rezerwowy) ciąg komunikacyjny dla ulic Tarnowskiej i Barskiej.

Wpis 11 IX 2011; UCHWAŁA, PISMO

Uchwała Nr ……2012 ; Rady Miasta Nowego Sącza w  sprawie nadania  Hali  Sportowej  przy ul. Na Rurach 16  w Nowym Sączu imienia Urszuli Kochanowskiej. Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) na wniosek grupy radnych, Rada Miasta Nowego Sącza, uchwala co następuje:   § 1. Nadaje się Hali Sportowej przy ulicy Na Rurach 16 w Nowym Sączu imię Urszuli Kochanowskiej.  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE; do projektu uchwały w/s nadania imienia Urszuli Kochanowskiej hali sportowej przy ulicy Na Rurach 16 w Nowym Sączu; Z wnioskiem o nadanie hali sportowej przy ulicy Na Rurach w Nowym Sączu imienia Urszulki Kochanowskiej wystąpiła grupa mieszkańców Nowego Sącza. Pod wnioskiem podpisało się również 99 osób popierających idee nadania imienia hali sportowej przy ulicy Na Rurach. Hala sportowa wybudowana została przy Szkole Podstawowej nr 3 i Gimnazjum nr 2. Nadając hali sportowej imię Urszulki Kochanowskiej możemy utrwalić w świadomości młodzieży historię naszego miasta ocalając ją przed zapomnieniem. Urszula Kochanowska z rodziny Kochanowskich (zm. 1578) – córka poety Jana Kochanowskiego i Doroty Podlodowskiej, wnuczka Piotra Kochanowskiego. Według poety, już w wieku trzech lat przejawiała zdolności poetycko-literackie, przez co rodzina i przyjaciele Kochanowskiego uznali ją za jego godną następczynię. Urszulka zmarła przedwcześnie jako dziecko. Jej śmierć stanowiła dla Jana Kochanowskiego inspirację do napisania Trenów.  W imieniu wnioskodawców niniejszy projekt uchwały przedstawiał będzie Grzegorz Fecko

Pismo:   Szanowny Pan; Ryszard Nowak; Prezydent Miasta; Nowego Sącza ; W nawiązaniu do mojej interpelacji z lutego 2011 roku oraz do następujących po niej naszych rozmów zwracam się z prośbą w imieniu swoim jaki i mieszkańców naszego miasta (personalia i podpisy w załączniku) o nazwanie obecnie wybudowanej hali sportowej przy ulicy Szkolnej / Na Rurach imieniem Urszulki Kochanowskiej.  Akt ten proszę traktować jako symboliczne upamiętnienie patronki byłej szkoły podstawowej nr 4. Jak pamiętamy w roku 2009 gimnazjum funkcjonujące w miejscu wspomnianej szkoły podstawowej przyjęło imię nowego patrona księdza Jana Twardowskiego. Fakt ten wywołał w owym czasie spory konflikt oraz poczucie  krzywdy odczuwanej i wyrażanej przez wielu absolwentów, nauczycieli i mieszkańców po dziś dzień. Obecnie czyniąc kompromis możemy zadośćuczynić tym, którzy zmianą patrona poczuli się urażenie i odrzuceni. Nadając imię / nazwę Urszulki Kochanowskiej otwieranej hali sportowej możemy utrwalić w świadomości młodzieży historię naszego miasta ocalając ją przed zapomnieniem.

Grzegorz Fecko

Wpis  29 VIII 2012   INTERPELACJA

Pan Ryszard Nowak
Prezydent Miasta Nowego Sącza

W nawiązaniu do interwencji mieszkańców z ulicy Zapolskiej - osiedle
Centrum proszę o remont chodnika dla pieszych. Stan owego chodnika jest
katastrofalny i zagraża bezpieczeństwu pieszym. Długość chodnika wynosi
około 150 metrów. W trakcie moich oględzin i rozmów z mieszkańcami byłem
świadkiem (na załączonym zdjęciu) jak osoba o kulach zmuszona była
poruszać się środkiem jezdni. Stan chodnika uniemożliwia na wielu
odcinkach jakiekolwiek poruszanie się pieszych! W tej sprawie do władz
miasta od wielu lat interweniowali już mieszkańcy osiedla Centrum.
W przypadku gdyby nie starczało obecnie środków w budżecie na całkowitą
wymianę chodnika na nowy, proszę o doraźne załatanie dziur i usunięcie
sterczących elementów płytek z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców. W
załączniku przesyłam zdjęcia z oględzin.
Z poważaniem
Grzegorz Fecko
Radny
Urząd Miasta Nowego Sącza

Wpis  28 VII 2012   INTERPELACJE

1. Na wniosek mieszkańców bloków przy ulicach Partyzantów (16, 14 i 7) zwracam się z prośbą o ustanowienie ulic Samotnej i Partyzantów ulicami o ruch jednokierunkowym. Ulica Samotna kierunek z zachodu na wschód, zaś ulica Partyzantów kierunek od południa na północ. Konieczność takiego ukierunkowania ruchu wynika z częstych zatorów wymienionych ulic przez parkujące samochody w wyniku czego zdarzyło się już, że interweniująca straż pożarna utknęła pomiędzy zaparkowanymi samochodami a karetki pogotowia zatrzymują się na ulicy nie mogąc podjechać do bloków. Rozwiązanie takie zwiększy możliwości miejsc parkingowych i usprawni ruch oraz poprawi bezpieczeństwo mieszkańców osiedla .

2. Na wniosek mieszkańców bloków przy ulicach Partyzantów (16, 14 i 7) zwracam się z prośbą o rozwiązanie problemu związanego z funkcjonowaniem placówki pocztowej przy ulicy Samotnej . Pas zieleni oraz chodnik na wysokości wspomnianej poczty są całkowicie rozjeżdżone przez parkujące tam samochody. Sytuacja taka utrudnia bezpieczne przejście pieszym a rozjeżdżone błoto rozjeżdżane jest na całej ulicy. Nadmieniam, że w obydwu sprawach wymienieni wyżej mieszkańcy (oraz Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa) interweniowali już wcześniej na piśmie do urzędu Miasta – Miejski Zarządu Dróg w grudniu 2010 oraz w lutym 2011 r. !

Wpis  21 VII 2012   INTERPELACJE

 1. W nawiązaniu do interwencji mieszkańców z okolicy ulicy Dunajewskiego  oraz ich pisemnej skargi dotyczącej ciągłego zakłócania spokoju i ciszy nocnej oraz  zaśmiecaniu otoczenia w nocy wynikającego z prowadzenia w tej części miasta nocnego sklepu z alkoholem oraz nocnych lokali zwracam się do Pana Prezydenta o interwencję. Proszę , aby zobowiązać służby mundurowe naszego miasta do bacznej ochrony zagrożonego terenu zakłóceniem spokoju. W nawiązaniu do wspomnianej  interwencji mieszkańców  apeluję również o zbadanie procederu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim – zwłaszcza w okoliczności wakacji. W załączniku zamieszczam dokumentacje fotograficzną otrzymaną od interweniujących mieszkańców.
 2. Przy tej interpelacji proszę o udzielenie mi również informacji jaka jest ilość zgłoszeń zaniepokojonych obywateli sytuacją zagrożenia porządku i bezpieczeństwa do Straży Miejskiej i Policji  na terenie miasta oraz jaka jest ilości wykonanych w ramach tych zgłoszeń interwencji przez owe służby. Otóż, mieszkańcy często się skarżą (nie tylko w sprawie obecnej), że po zgłoszeniu sprawy np. do Straży Miejskiej kończy się na odpowiedzi funkcjonariusza: „zgłoszenie przyjęte”…

Wpis  20 VII2012   Interwencja do Spółki Nova

Szanowny Pan Piotr Leszek Piotrowski, Prezes Zarządu Spółki Nova w Nowym Sączu.      W nawiązaniu do naszej rozmowy zwracam się z prośbo o podjęcie czynności opieki technicznej nad cmentarzem żołnierzy poległych w I Wojny Światowej.Ów cmentarz znajduje się na granicy państwa terenu (przy wjeździe), na którym znajduje się miejskie składowisko odpadów komunalnych. Zważywszy na fakt, że cmentarz jest na terenie skarbu państwa i jego obiekty niszczeją z roku na rok a  elementy stalowych okuć zostały zgrabione, to proszę aby Wasza spółka, która prowadzi działalność w tej części miasta podjęła się opieki i zabezpieczenia technicznego tego miejsca. Jestem przekonany,że w ramach sąsiedztwa jesteście państwo w stanie poczynić takie starania dla dobra ogółu. Z poważaniem, Grzegorz Fecko

Wpis  27 VI 2012   INTERPELACJE

1. W związku i interwencją użytkowników na stan chodnika na ulicy Nawojowskiej przy Sądeckim Hospicjum, proszę o inwentaryzację jakości wyłożonych kostek / nawierzchni . Obecny stan pozostawia wiele do życzenia mimo, że inwestycja wykonywana była nie dawno.

2. Proszę o inwentaryzację jakości ławek miejskich na osiedlu Szujskiego. Mieszkańcy owego osiedla zgłaszają, że obecny stan techniczny ławek jest w opłakanym stanie. Proszę o remont i modernizację zniszczonych ławek na tym osiedlu.

3. W związku z fatalnym staniem nawierzchni (szuter) ulicy Hasiora, zwłaszcza w ostatnim deszczowym czasie proszę na wniosek użytkowników tejże ulicy, aby rozwiązać ten problem. Obecnie w czasie opadów cała ulica zalana jest wodą i tworzy jedno wielkie rozlewisko błotne. W takiej sytuacji piesi (zwłaszcza starsi i dzieci) nie są w stanie bezpiecznie korzystać w ulicy. Proszę o rozwiązanie tego problemu.

Wpis  31 V 2012   INTERPELACJE  I WNIOSKI RADNEGO MIASTA NOWEGO SĄCZA – GRZEGORZ FECKO:

1. W związku z wieloma dyskusjami na posiedzeniach komisji Kultury, Edukacji i Sportu o „atrakcyjności” szkół gimnazjalnych i liceów dla sądeckiej młodzieży i rodziców nasuwa się pytanie czy brak zainteresowania niektórymi placówkami mimo znacznej demografii w ich okolicach nie spowodowana jest poczuciem bezpieczeństwa lub jego brakiem. Taka sytuacja prowadzi do niewykorzystania potencjału często b. dużych placówek oświatowych. Zatem proponuję i proszę Pana Prezydenta o przygotowanie anonimowego badania sądeckich uczniów, rodziców i nauczycieli. Istnieje możliwość, że brak atrakcyjności poszczególnych placówek jest konsekwencją poczucia zagrożenia. Warto by (jeśli takie zagrożenie istnieje) zdiagnozować je i jemu zapobiec. Jestem przekonany, że takie badanie będzie doskonałym narzędziem, które odpowie nam na wiele pytań i rozwieje wszelkie wątpliwości.

2. W związku z pracami porządkowymi w najbliższym otoczeniu budowanej strażnicy straży pożarnej przy ulicy Witosa proszę o wykorzystanie tej okoliczności i kontynuację działań poprawiających estetykę. Proponuję , aby usunąć wszelkie dzikie zarośla i wikliny oraz wyplantować teren. Pod szczególna uwagę polecam teren na zachód, na południe i na wschód od wymienionej lokalizacji. Obecne prace pokazały, że może być estetycznie mimo wcześniejszych zaniedbań w tej części miasta. Ważne jest to, że większość podróżujących turystów do Krynicy z całej Polski(a zbliżają się wakacje) będzie mogła pozytywnie kojarzyć nasze miasto!

Wpis  24 IV 2012   INTERPELACJE  I WNIOSKI RADNEGO MIASTA NOWEGO SĄCZA – GRZEGORZ FECKO:

INTERPELACJA: W związku z tym, że zbliża się okres letni, zwłaszcza miesiące czerwiec i lipiec, proszę o podjęcie interwencji i przyczynienie się do oczyszczenia zatorów w korycie potoku Łubinka na odcinku od mostu na ulicy Lwowskiej do mostu na ulicy Tarnowskie. W zeszłym roku Urząd Miasta podjął działania i górna cześć Łubinki została oczyszczona. liczymy na to, że podobnie w dolnej części zrealizuje się oczyszczenie koryta tak, aby mieszkańcy osiedli Kochanowskiego i Przetakówki nie byli ponownie doświadczani przez wylewy wody.

WNIOSEK: Odnosząc się do wielu dzisiejszych interpelacji kolegów radnych dotyczących bezpieczeństwa w Nowym Sączu widać wyraźnie, że taki problem występuje i nie należy go bagatelizować. W związku z tym zwracam się do kolegi radnego Przemysława Gawłowskiego Przewodniczącego Komisji Porządku Publicznego o zwołanie komisji poświęconej bezpieczeństwu naszego miasta. Na taką komisję proszę zaprosić szczególnie przedstawicieli policji, abyśmy mogli z nimi poza kamerami omówić ważne słabe punkty bezpieczeństwa w naszym mieście, zapoznać się z ich opiniami i przedstawić nasze oczekiwania.

Wpis  27 III 2012   INTERPELACJE RADNEGO MIASTA NOWEGO SĄCZA – GRZEGORZ FECKO:

1. Proszę o udzielenie informacji jakie działania realizowała dotychczas Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego dla pomocy rozwoju przedsiębiorczości i nowych inwestycji gospodarczych. Ponadto proszę o informację jakie działania planuje się dla rozwoju przedsiębiorczości i inwestycji na najbliższe lata. Czy bierze się pod uwagę potencjał terenów w sąsiednich gminach takich jak Chełmiec i Podegrodzie?

Grzegorz Fecko

2.  W związku z niewykorzystanymi po godzinach lekcyjnych halami i obiektami sportowymi w szkołach i narastającym problemem nadwyżki etatów nauczycieli  w stosunku do malejącej struktury szkolnego przedziału demograficznego proponujemy, aby na najbliższy nowy rok szkolny przeznaczyć środki na dodatkowe godziny dla nauczycieli. Owe  godziny można by przeznaczyć jako dyżury nauczycieli na przyszkolnych obiektach sportowych. Takie rozwiązanie pozwoli naszym mieszkańcom a zwłaszcza młodzieży na korzystanie z obiektów sportowych, na które przeznaczono duże środki finansowe a  nie są ekonomicznie wykorzystane oraz uda się uratować wiele etatów dla nauczycieli.

Przygotowanie koncepcji: Patryk Wicher i Grzegorz Fecko

Wpis  20 III 2012   INTERPELACJE RADNEGO MIASTA NOWEGO SĄCZA – GRZEGORZ FECKO:

W związku z  zaplanowanymi kolejnymi podwyżkami wody i ścieków przez Sądeckie Wodociągi na następne lata (2013 i 2014) zwracam się z propozycja wpłynięcia na decyzję tejże spółki, aby zaciągnięty kredyt na 101 milionów złotych jako wkład własny do wielkiej inwestycji rozbudowy kanalizacji i wodociągów refinansować z 15  na 30 lat. Refinansowanie tak wielkiego długu pozwoli zmniejszyć koszt obsługi owego zobowiązania i co za tym idzie umożliwi rezygnacje z planowanych podwyżek na lat 2013 i 2014, które od podwyżki z roku bieżącego będą o wiele dotkliwsze dla mieszkańców Sądecczyzny. Na wagę zaprezentowanego przeze mnie rozwiązania wpływa fakt, że podwyżki uderzą głównie w rodziny ubogie i wielodzietne. Na takie rozwiązanie mamy jeszcze czas i możemy zapobiec planowanym podwyżkom. Serdecznie zatem proszę o przychylenie się do mojej interpelacji i podjęcie takiej decyzji, która skutecznie wpłynie na realizację zaproponowanego rozwiązania.

Wpis  20 II 2012   INTERPELACJE RADNEGO MIASTA NOWEGO SĄCZA – GRZEGORZ FECKO:

W związku z dużym zapotrzebowaniem na miejsca parkingowe na osiedlach: Barskie, Gołąbkowice i Kochanowskiego (rejon skrzyżowania Lwowska z Barską i Krańcową) proszę o podjęcie działań w celu pozyskania dla mieszkańców wspomnianych dzielnic miejsc parkingowych na parkingach w budowanej galerii Trzy Korony. Warto wziąć pod uwagę fakt, że wspomniana galeria oczekuje zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, jest to dobry czas na rozmowę z jej przedstawicielami w tej sprawie. Należy podkreślić, że dzielnice: Barskie, Gołąbkowice i Kochanowskiego, których granice zbiegają się właśnie w miejscu planowanej galerii faktycznie borykają się z problemem braku miejsc parkingowych. Brak miejsc parkingowych na pobliskich osiedlach mieszkaniowych często jest zarzewiem niesnasek i konfliktów właścicieli samochodów zmuszanych do parkowania niezgodnie z przepisami na zakazach i na terenach zielonych. Nadmienić warto, że ten problem był dotychczas i jest obecnie częstym powodem interwencji i skarg mieszkańców do mnie i do kolegów radnych.

Wpis  15 II 2012   INTERPELACJE RADNEGO MIASTA NOWEGO SĄCZA – GRZEGORZ FECKO:

W związku z dużym zaniepokojeniem mieszkańców Nowego Sącza o planowanych podwyżkach wody i ścieków przygotowanych przez Sądeckie Wodociągi (od 1 kwietnia 2012) zwracam się z propozycją wygospodarowania z budżetu miasta kwoty: w przybliżeniu 2 000 000 złotych. Przedstawiona przeze mnie wartość odpowiada średniemu zużyciu wody w kubikach w Nowym Sączu przez gospodarstwa domowe (informacja o zużyciu uzyskana od wiceprezesa Sądeckich Wodociągów pana Krzysztofa Głuca). Wskazana wartość nie zniweluje podwyżki całkowicie ale przeniesie jej ciężar z gospodarstw domowych również na budżet miasta. Realizacja dopłat przez Urząd Miasta  nie powinna zwalniać Zarządu Sądeckich Wodociągów z szukania oszczędności dla osiągnięcia optymalnie niskiego poziomu cen.

Wpis  1 II 2012   Propozycja spotkania: Policja- Samorząd – Taxi

Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu insp. mgr Henryk Kozia.

W nawiązaniu do ostatnich wydarzeń (napad na kierowcę Taxi) zwracamy się z prośbą do władz Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu o przygotowanie spotkania z zainteresowanymi przedstawicielami korporacji taksówkarskich oraz z przedstawicielami taksówkarzy niezrzeszonych (z postoju). Proponujemy , aby państwo zaproponowali jak można zapobiegać napadom z atakami fizycznymi na ofiary. Proponujemy i oczekujemy również (w dalszym etapie), że problem bestialskich napadów rozpatrzy się również w pryzmacie całego społeczeństwa naszego rejonu, które odczuwa niepokój i poczucie zagrożenia!

Z poważaniem Grzegorz Fecko – Radny Miasta Nowego Sącza Grzegorz Dobosz- Wiceprzewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza

Wpis  30 I 2012   Wniosek RADNEGO Miasta Nowego Sącza – Grzegorz Fecko:

Zwracam się z potrzebą uruchomienie w naszym mieście w pieszych ruchliwych punktach tak zwanych koksowników. W najbliższym czasie temperatura w dłuższym okresie będzie utrzymywała się 10 stopni poniżej zera i więcej. Koksowniki mogą złagodzić pieszym obywatelom negatywne oddziaływanie niskich temperatur. (Wniosek z uwagi na pilną potrzebę zareagowania przekazałem Prezydentowi Jerzemu Gwiżdżowi telefonicznie).

Wpis  24 I 2012   INTERPELACJE RADNEGO MIASTA NOWEGO SĄCZA – GRZEGORZ FECKO:

W związku z tym, że w roku 2013 (październik) upływa pięcioletnie pozwolenie na funkcjonowanie i eksploatacje Składowiska Odpadów Komunalnych przy ulicy Tarnowskiej w Nowym Sączu, zwracam się w obecnej interpelacji z zapytaniem do Prezydenta co On i Jego służby zamierzają uczynić w tej sprawie. Problem poruszony prze zemnie jest tym bardziej istotny, że dla o

kolicznych mieszkańców „śmietnisko” jest to temat ważki a jego sąsiedztwo to problem!

Wpis  10 I  2012   Wniosek Radnego Grzegorza Fecko

Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowego Sącza zgłosiłem jako wniosek propozycję, aby wszystkie placówki oświatowe i instytucje w Nowym Sączu podległe Prezydentowi poddać analizie ekonomicznej pod względem wydatków na cele administracyjne tychże placówek. Koledzy z komisji przyjęli moją propozycję. Jeśli Rada Miasta zaakceptuje ową propozycję będzie można na przestrzeni lat (np. 10) porównać wydatki placek na ogrzewanie, zużytą energię elektryczną itp. Oczywiście wartości przeliczymy na metraż, kubiki i ilość uczniów. Jestem przekonany, że wynik analizy pomoże nam określić gdzie można szukać w oświacie oszczędności i porównać placówki nie koniecznie z kosztem płac dla nauczycieli, którzy skarżą się na dużą presję polityczną i medialną.

Wpis  1 XII  2011   Wniosek Radnego Grzegorza Fecko

Szanowny Pan Ryszard Nowak Prezydent Miasta Nowego Sącza, 33-300 Nowy Sącz ,  Rynek 1

Zawracam się z prośbą w imieniu swoim oraz mieszkańców, którzy mnie zaalarmowali o to, aby Pan przeznaczył środki na zabezpieczenie i konserwację płaskorzeźby wykutej w skale. Owa płaskorzeźba z wizerunkiem orła, datą „1920” oraz z nazwiskami inicjatorów: Jelenia i Wilczyńskiego (nazwiska obecnie niemalże nieczytelne) była upamiętnieniem  zwycięskiej wojny z bolszewikami i „Cudu nad Wisłą”. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że Panowie Jeleń i Wilczyński w odruchu serca uczcili obronę Polski, która po dwóch latach odzyskania wolności i o tak jeszcze kruchych strukturach potrafiła ofiarnie stawić czoła nawałnicy ze wschodu. Pomimo, że pamiątka oparła się w ukryciu okupantowi hitlerowskim i epoce PRL’u obecnie największym zagrożeniem dla memoriału jest czas, woda i zmiany temperatury, które powodują stałą erozje podatnego na zniszczenia piaskowca. Zatem, bardzo proszę o objęcie przez Urząd Miasta Nowego Sącza konserwatorską opieką skały z wizerunkiem orła oraz o zlecenie podjęcia działań ku uporządkowaniu otoczenia, oznakowaniu i opisaniu tego miejsca oraz o budowę prostej ścieżki (progów kamiennych) poprzez skarpę od ulicy Tarnowskiej do owego swoistego miejsca pamięci. Mając na uwadze historię naszej ojczyzny jaki i naszego miasta proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.   Grzegorz Fecko

Wpis  22 listopad 2011   INTERPELACJE RADNEGO MIASTA NOWEGO SĄCZA – GRZEGORZ FECKO:

Interpelacja w/s informowania radnych i zarządy osiedli w sprawach inwestycyjnych.  Na przykładzie problemów z informacją o Regionalnym Zakładzie Zagospodarowania Odpadów, proszę o informowanie zainteresowanych radnych z okręgów oraz zarządy osiedli, jeżeli podejmowane są dyskusje w sprawach takich  inwestycji oraz gdy są procedowane przepisy. W przypadku informowania poprzez obwieszczenie o inwestycji RZZO spółki Nova taka forma nie zadziałała i stało się to przyczynom konfliktu. Informowanie radnych może pomóc w takich sytuacjach, gdyż mają oni większą możliwość komunikowania się z mieszkańcami.

Wpis 13 listopad 2011 Uwagi / Wnioski, Grzegorz Fecko:

Uwagi / Wnioski
Dotyczy: „Obwieszczenie Prezydenta Miasta Nowego Sącza, Nowy Sącz, dnia 17.10.2011 r. , Nasz znak: WOŚ.6220.24.2011.WZ”
Zaalarmowany przez wielu mieszkańców osiedli Zabełcza i Przetakówki oraz po rozmowie z przedstawicielem powstającego Miasteczka Multimedialnego wraz z Przewodniczącym Zarządu Osiedla Panem Stanisławem Zelkiem pragniemy przedstawić oczekiwania obywateli jak i organizacji. W związku z tym, że inwestycja wymieniona w „Obwieszczeniu Prezydenta Miasta Nowego Sącza, Nowy Sącz, dnia 17.10.2011 r. , Nasz znak: WOŚ.6220.24.2011.WZ” jest bardzo ważną i istotną dla lokalnej społeczności oraz funkcjonujących tu instytucji, mieszkańcy wyrażają niepokój jaki czują się pominięci w dyskusji nad planowanym przedsięwzięciem – „Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów – Nowy Sącz” (okoliczności jak żywo przypominają podobną sytuację z czasu uruchamiania Składowiska Odpadów Komunalnych i Oczyszczalni). Zdaniem zainteresowanych proponowana inwestycja pogorszy  i tak już ograniczony oczyszczalnią i śmietnikiem walor do spokojnego życia rodzin, egzystencji i funkcjonowania różnych przedsięwzięć skazując dzielnice Zabełcze i Przetakówka na estetyczny margines.
My jako zainteresowani, nie negujemy z góry planowanej inwestycji, jednak stanowczo domagamy się wcześniejszych rozmów z mieszkańcami i uczciwego przedstawienia charakteru inwestycji oraz o jej skali, których to cech w obwieszczeniu nie sposób dostrzec. Zatem proponujemy wyznaczyć dogodne terminy dla spotkania z mieszkańcami Zabełcza i Przetakówki oraz  zainteresowanymi organizacjami z przedstawicielami miasta i spółki Nova w celu rozwiania wszelkich wątpliwości. Przypomnę, że 6 września br. proponowałem jako radny w interpelacji, aby zainteresowanym zorganizować wyjazd do podobnie funkcjonującego gdzieś w kraju Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów, taki wyjazd mógłby rozwiać wszelkie wątpliwości obywateli (ową interpelacyjną propozycję ponawiam).
Z poważaniem,  Grzegorz Fecko, Radny, Urząd Miasta Nowego Sącza

Wpis  27 październik 2011   INTERPELACJE RADNEGO MIASTA NOWEGO SĄCZA – GRZEGORZ FECKO:

 1. W związku z wykazaną i uzasadnioną potrzebą kupców na nowym placu targowym na ulicy Głowackiego oraz potrzebą młodzieży szkoły podstawowej i gimnazjum (ulica Szkolna) z Przetakówki – okolice ulicy Warzywnej i Tarnowskiej proszę o wytyczenie i uruchomienie linii autobusowej (np. nr 5) tak, aby miała swoje przystanki przy wspomnianym bazarze i blisko wymienionych szkół. Kupcy z bazaru (wcześniej przeniesieni) mogliby obsługiwać większą ilość klientów z dawnych terenów gdzie mieli ich więcej. Młodzież gimnazjalna i ze szkoły podstawowej będzie mogła dojechać bez niebezpiecznej przesiadki u zbiegu ulic Tarnowskiej i Paderewskiego,
 2. W imieniu mieszkańców i działaczy proszę o rozważenie czy można przeznaczyć wykupiony przez miasto pusty budynek przy ulicy Warzywnej na Świetlicę Środowiskową , siedzibę KS Przetakówka oraz siedzibę Zarządu Osiedla Przetakówka. Obecnie lokal jest pusty i zagraża mu niepotrzebna dewastacja. Przy okazji można by uruchomić wymienioną wcześniej świetlicę środowiskową w tak licznie zamieszkałej części naszego miasta, na którą jako mieszkańcy wyrażamy wielką potrzebę,
 3. W imieniu Zarządów Przetakówka i Kochanowskiego proszę o montaż wiat przystankowych: jednej na ulicy Barskiej przy Podgórskiej i dwóch na ulicy Tarnowskiej jadąc do Zabełcza pomiędzy ulicami Dojazdową a Witosa. Wymienione przystanki licznie są wykorzystywane przez mieszkańców Zabełcza, Przetakówki i Kochanowskiego,
 4. W imieniu mieszkańców proszę o zaplanowanie położenia nawierzchni asfaltowej na niedokończonym odcinku ulicy Matejki pomiędzy Młyńską a Długosza. Przy owej ulicy funkcjonuje handel i usługi medyczne – szpital.

Propozycje do Budżetu Miasta Nowego Sącza na rok 2012

N. Sącz 30 wrzesień 2011 r. RM Nowy Sącz, Do: Pan Ryszard Nowak, Prezydent Miasta Nowego Sącz

Drogi  i ciągi pieszo – rowerowe

 • Dla całego miasta zinwentaryzować przejścia dla pieszych pod kontem osób niepełnosprawnych,
 • Zabezpieczenie przejść dla pieszych zlokalizowanych przy szkołach oraz przy budynkach instytucji publicznych pod kontem bezpieczeństwa pieszych
  (w szczególności dzieci),
 • Wykonanie ciągu rowerowo pieszego wzdłuż  obwodnicy/ulicy Witosa (przy Łubince) na odcinku Tarnowska – Barska, odnowienie nawierzchni oraz dokończenie ciągu rowerowo pieszego wzdłuż Al Piłsudskiego od Ronda Solidarności do Nawojowskiej,
 • Wykonanie chodnika wzdłuż ulicy Kamiennej,
 • Dokończenie deptaka wzdłuż Kamienicy od miasteczka rowerowego popod most na Krańcowej i spięcie z bulwarem przy kamienicy na Piekle koło karczmy, oraz od kładki na Kamienicy do mostu 700-lecia,
 • Modernizacja ulicy Zdrojowej 150 metrów przed pętlą i 150 metrów za pętlą linii 28 w tym owej modernizacja pętli autobusowej,
 • Wykonać przebicie pomiędzy ulicami Kusocińskiego a Nawojowską,
 • Wykonanie chodników na ulicach: Borelowskiego, Traugutta, Jarosza, Ogińskiego, Inwalidów Wojennych i Moniuszki i Dębińskiego,
 • Remont ulicy Konopnickiej,
 • Rozwiązanie problemu niedrożności ulicy Galicy,
 • Remont nawierzchni dojazdu do żłobka miejskiego przy ulicy Klasztornej 46 przy współpracy z Grodzką Spółdzielczą mieszkaniową,
 • Utworzenie nawierzchni na ulicy Bielowickiej,
 • Umieszczenie nawierzchni asfaltowej na zniszczonym odcinku po osuwiskach 2010 na ulicy Librantowskiej,
 • Remont ulicy Paderewskiego,
 • Remont ulicy Klasztornej oraz dokończenie remontu ulic Emilii Plater  (wraz z bocznej),
 • Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicach: Olszewskiego, Hasiora , Rzemieślniczej i Solarskiej (dawnej Stolarskiej Bocznej),
 • Wykonanie Chodnika przy ulicy Fabrycznej,
 • Rewitalizacja tak zwanych „kocich plant” wraz z zejściem w kierunku Wólek,
 • Dokonanie modernizacji i doświetlenia kładki nad kamienicą (obok MOSiR) oraz kładki nad Łubinką na wysokości Zaruskiego,
 • Remont kładki nad ulicą Nawojowską.

Sport, rekreacja i place zabaw

 • Utworzenie parku w Zabełczu w tym  placu zabaw,
 • Utworzenie placu zabaw na Kleeberga,
 • Kontynuacja działań (obecnie procedowany) pod miejsce dla młodzieży za wałem przy Warzywnej (ławki, słupki do siatki, koszenie),
 • Kontynuacja działań przy budowie boiska dla KS Przetakówka,
 • Remont oraz doposażenie i ogrodzenie (rozbudowa) boiska na osiedlu Wojska Polskiego,
 • Proponujemy wyznaczyć  i zabezpieczyć  teren (strefę), na którym użytkownicy quadów i motocykli terenowych będą mogli  uprawiać swój sport ekstremalny, jednocześnie wprowadzając restrykcje za brawurę w miejscach do tego nie wyznaczonych,
 • Doprowadzenie do udostępnienia hal, boisk i urządzeń rekreacyjno-sportowych przy szkołach dla potrzeb dzieci, młodzieży i wszystkich mieszkańców,
 • Proponujemy , aby w każdym okręgu wyborczym (cztery okręgi) wykonać modelowy wszechstronny plac zabaw. Lokalizacja owych placów zabaw winna być wskazana jako kompromis i wynik konsultacji radnych , Zarządów Osiedli oraz mieszkańców danego okręgu,
 • Istnieje potrzeba zinwentaryzowania potencjalnych miejsc pod parkingi i ich budowa jako „zielone parkingi” tak, aby rozładować problem braku miejsc parkingowych unikając przy tym zmniejszania przestrzeni zielonej oraz utrzymanie waloru retencji wód opadowych, np. Ulica Korzeniowskiego i Ulica Lwowska.

Stosunki wodne

 • Inwentaryzacja i konserwacja wylotów kanałów burzowych do rzek na terenie miasta,
 • Dopilnowanie w RZGW  ciągłego  oczyszczania  koryt rzecznych z zatorów, rumoszu, zarośli i namulisk,
 • Przeprowadzenie badania geologicznego na skarpie pod Składowiskiem Odpadów Komunalnych a nad osadą Aleksandrówka oraz zabezpieczenie tej skarpy z regulacją systemu odprowadzania wód opadowych,
 • Remont i dokończenie kanału cieku wodnego pod skarpą cmentarną  przy ulicy Stolarskiej,
 • Uregulowanie przepływu wód burzowych na ulicy Zdrojowej (Kwieciszowa)- nad i poniżej feralnego osuwiska oraz w dalszej części Zdrojowej gdzie ponad kilometrowy odcinek jezdni (niszczony rwącymi potokami) służy jako rynsztok.

Inne

 • Utworzenie zespołu roboczego Radnych, przedstawicieli Prezydenta i władz MZK w sprawie optymalizacji sieci linii komunikacji miejskiej (np. brak połączeń dla osiedla 29 Listopada),
 • Opracowanie analizy potrzeb i ewentualnych kosztów związanych z utworzeniem kolejnego (drugiego) w mieście miejskiego  żłobka,
 • Dla całego miasta zoptymalizowanie sieci  miejskich tablic informacyjnych w porozumieniu z radnymi i Zarządami Osiedli.

`              Wyżej  wskazane potrzebne inwestycje i problemy są naszym zadaniem niewątpliwie najistotniej z punktu widzenia mieszkańców i rozwoju miasta z jakimi w pierwszym roku obecnej kadencji spotkaliśmy się zbierając informację.  Źródłem przyjmowania owych potrzeb były spotkania bezpośrednie z mieszkańcami, listy, E-maile, telefony oraz nasza wiedza ze wcześniejszej działalności  w Zarządach Osiedli i z pracy na rzecz innych instytucji.

Żywimy nadzieję, że przedstawione problemy znajdą  poparcie Pana Prezydenta oraz Rady Miasta w kształtującymi się projekcie Budżetu Miasta na rok 2012.

Opracowali,  Grzegorz Fecko,  Patryk Wicher

Wpis  27 wrzesień 2011   INTERPELACJE RADNEGO MIASTA NOWEGO SĄCZA – GRZEGORZ FECKO:

W związku ze zgłoszeniem mieszkańców, zgłaszam interpelację o wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Olszewskiego. Od wielu lat owa ulica – jej nawierzchnia wyposażona jest w prowizoryczne płyty betonowe. Obecny stan jest niezwykle uciążliwy dla mieszkańców.

Wpis  6 wrzesień 2011   INTERPELACJE RADNEGO MIASTA NOWEGO SĄCZA – GRZEGORZ FECKO:

W związku z interwencją i zapytaniami mieszkańców (sąsiadów wysypiska) i  Zarządu Osiedla Przetakówka w sprawie inicjatywy Władz Miasta  i ich zaangażowania w uruchomienie „Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów” w Nowym Sączu przy ulicy Tarnowskiej  120 proszę o udzielenie informacji związanych z tą sprawą. Jaka to będzie skala przedsięwzięcia i jaka skala zagrożenia dla ludzi i środowiska. Czy inwestycja przewiduje przyjmowanie z zewnątrz (z poza Nowego Sącza) odpadów. Czy bierze się pod uwagę bezpośrednie sąsiedztwo powstającego Miasteczka Multimedialnego i czy nie będzie szkodziło takie sąsiedztwo jego wizerunkowi. Jeśli podobna inwestycja już funkcjonuje w kraju, proponuję, aby zorganizować wyjazd roboczy dla chętnych radnych z Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska oraz przewodniczącego Zarządu Osiedla Przetakówka.

Wpis  29 lipiec  2011   Interwencja Radnego Grzegorza Fecko

Szanowny Pan Marek Nieć, dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Za interwencją, którą otrzymałem od mieszkańców mieszkańców z dnia 28 lipiec 2011, która może być uzupełnieniem ostatniej wizji w terenie pańskiego wydziału oceny skutków ostatnich intensywnych opadów i nawałnic, zwracam pilnie uwagę na niebezpiecznie podmyty most na potoku Łubinka na ulicy Zdrojowej. Szczególne wątpliwości i niepokój budzi stan przyczółka południowego i przestrzeń pomiędzy nim a filarami! Ponadto nurt naniósł gałęzie i drzewa, które są niebezpieczne z punktu widzenia retencyjnej funkcji koryta. W związku z tym, że nic nie wskazuje na poprawę stanu pogodowego proszę o niezwłoczną ocenę stanu faktycznego i interwencję.

Wpis  27 lipiec 2011   INTERPELACJE RADNEGO MIASTA NOWEGO SĄCZA – GRZEGORZ FECKO:

W związku z pilna interwencją mieszkańców ulicy Zaruskiego, Wierzbowej, Witosa i Podgórskiej (osiedle Kochanowskiego) w sprawie zniszczeń kładki nad potokiem Łubinka proszę o naprawę schodów z podejścia na przyczółki kładki po obydwu stronach. Obecnie z powodu zapadnięcia się nasypów ziemnych umieszczone na nich schody zapadły się, cześć progów jest wspak a jedna cześć ma otwarte zapadlisko. Wszystkie uszkodzenia w wyniku wypłukiwania nasypów  ziemnych intensywnymi opadami stanowią bezpośrednie zagrożenia życia i zdrowia przechodniów, którzy zmuszeni są z korzystania owej kładki. Dramatyczny stan techniczny tychże schodów potwierdził pan Marek Nieć, dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności na dzisiejszej wizji lokalnej.

Wpis  26 lipiec 2011   INTERPELACJE RADNEGO MIASTA NOWEGO SĄCZA – GRZEGORZ FECKO:

1.   W imieniu wnioskujących mieszkańców osiedla proszę o instalację wiaty i ławki na przystanku miejskiej komunikacji przy ulicy Tarnowskiej w kierunku centrum przy „Biedronce” (wysokość parkingu)  na przeciw biurowca PZU,

2.   W związku z realizowanym wielkim projektem unijnym budowy kanalizacji i wodociągu na ulicy Tarnowskiej , Flisaków, Dojazdowej i Targowej proszę w związku z tym zaplanować uzupełnienie inwestycji kanalizacji sanitarnej i wodociągów na nie ujętej w obecnej inwestycji – projekcie posesji przy ulicach Tarnowskiej (w stronę LOK), Dojazdowej i Głowackiego,

3.   Nawiązując do zgłaszanych problemów przez członków ubogich rodzin  zasilanych i wspieranych socjalnie przez nasze miasto, zwracam  uwagę na fakt, że często niewłaściwie przeznacza się otrzymane przez nich środki. Zdarzają się sytuacje, że wsparcie i zapomogi , którymi dysponują przeznaczane są na przykład na alkohol, używki i zbędne rzeczy. Proponuję rozważyć możliwość (przykład Republika Czeska), aby objąć takie wspomagane socjalnie rodziny wypłatą zapomogi poprzez kartę płatniczą, która miałaby w swym zakresie ograniczenie docelowo tylko na środki niezbędne i najbardziej potrzebne dla tychże rodzin takie jak żywność, podręczniki dla dzieci, odzież itp. .

Wpis z  26 VII 2011  –   Interwencje:

 1. 27 lipca br. odbędzie się wizja lokalna dotycząca opanowania brzegów Łubinki powyżej mostu na ulicy Lwowskiej,
 2. Podobnie dalszy odcinek naszego kapryśnego potoku zostanie zinwentaryzowany poniżej mostu na ulicy Lwowskiej pod oczyszczenie przekroju koryta, taka czynność planowana jest również poniżej mostu na ulicy Barskiej do ujścia Łubinki do Dunajca (na tym odcinku przygotowywane są prace nad wyrównaniem wysokości wałów i grobli po obydwu stronach, tak, aby jedno umocnienie nie doprowadzało do zalewów po drugiej stronie potoku,
 3. Na wniosek mieszkańców ulicy Witosa i Podgórskiej złożony na moje ręce (osiedle Kochanowskiego) odbędzie się wizja lokalna i ocena stanu kładki nad Łubinką na wysokości ulicy Zaruskiego,
 4. Na przyszły tydzień zaplanowana jest wizja stanu faktycznego (też przy Łubince – jej dolna część) „ulicy” Galicy, która jest zablokowana i po dziś dzień nie można z niej korzystać pomimo, że jest własnością gminy?

Wpis  7 lipiec  2011   Wniosek Radnego Grzegorza Fecko

Szanowny Pan Krzysztof Głuc , prezes Sądeckich Wodociągów

Nawiązując do naszej rozmowy i oczekiwań zgromadzonych mieszkańców na dzisiejszym spotkaniu przy ulicy Szkolnej w sprawie projektu unijnego proszę pana o sprawdzenie możliwości inwestycyjnych związanych z infrastrukturą sanitarną do przyległych terenów obecnej inwestycji. Dotyczy głównie: Ulica Tarnowska prawa strona od Dojazdowej do LOK, Dalsza część ulicy Dojazdowej, ulica Głowckiego.  Inwentaryzacją proszę objąć: gdzie w wyżej wymienionych miejscach będzie można niezwłocznie po zakończeniu obecnego projektu wykorzystać tę okoliczność i podjąć działania, aby objąć infrastrukturą sanitarną możliwie szybko i jak największą ilość gospodarstw domowych. Prosimy o sprawdzenie, które posesje w tym terenie nie zostały objęte jak dotąd siecią kanalizacyjną.

 

Wpis  6 lipiec  2011   Wniosek Radnego Grzegorza Fecko

Szanowny Pan Ryszard Nowak Prezydent Miasta Nowego Sącza, 33-300 Nowy Sącz ,  Rynek 1

W nawiązaniu do naszej rozmowy jak i przeprowadzonej wizji w terenie związanej ze wskazaniem miejsca dla młodzieży z osiedla Przetakówka, na którym mogłaby ona spędzać swój wolny czas (nie zakłócając spokoju innym) zwracam się z prośbą o przygotowanie placu zielonego poprzez wykoszenie trawy i usunięcie zarośli o wymiarach 25 na 50 metrów (w przybliżeniu). Proszę również, aby w tym miejscu zainstalować dwie atestowane ławki i kosz na śmieci. Miejsce znajduje się za wałem nad Dunajcem, 50 metrów w górę rzeki od wjazdu przez wał z ulicy Warzywnej (zaznaczone na załączonej mapie (skala 1:1000). Wskazany teren jest własnością skarbu państwa i włada nim Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej. Proszę o realizację wymienionego przedsięwzięcia.

Wpis  28 czerwiec 2011   INTERPELACJE RADNEGO MIASTA NOWEGO SĄCZA – GRZEGORZ FECKO:

 1. Mając na uwadze utrzymujące się bezrobocie w Nowym Sączu zwracam się do pana prezydenta, czy w ramach z walką z owym zjawiskiem wykorzystuje tak zwaną „ekonomię społeczną” . Forma ta pozwoliłaby pomóc tym, którym na rynku pracy się nie powiodło. Poprzez inicjowanie wymienionej formy ekonomii społecznej zadłużeni lokatorzy mogliby poprzez pracę w tej formie np.  spłacać zadłużenie i regulować czynsz.
 2. W związku z tym, że zbliża się okres, w którym przeprowadzany jest przez Urząd Miasta  konkurs „Nowy Sącz miastem kwiatów i zieleni”  proszę aby prezydent objął tym konkursem jakość otoczenia posesji wzdłuż ulic i dróg publicznych. Zgodnie z prawem posesje i ich otoczenie winny być utrzymane w należyty sposób. Wielu mieszkańców dba o pobocza kosząc je i o chodniki sprzedając je. Proponuję, aby docenić starania tych gospodarzy, którzy nie oglądają się na reakcję służb miejskich i sami dbają o czystość i piękno naszego miasta.

Wpis  28 czerwiec 2011  Wolny Wniosek Radnego Grzegorza Fecko

Przyłączając się do podziękowań mojej przedmówczyni (Radna Elżbieta Chowaniec) za łącznik (nową ulicę) ułatwiającą komunikację pomiędzy ulicami Myśliwską i Tarnowską chcę przypomnieć o zasługach w tej inicjatywie byłej radnej poprzedniej kadencji pani Bogumiły Kałużny, która walnie przyczyniła się do możliwości realizacji tej inwestycji.

Należy zaznaczyć i podziękować również pani dyrektor Dorocie Goławskiej za wkład w upiększanie miasta poprzez zakładanie miejsc zieleni i kwiatów oraz za wysiłek w budowanie i modernizowanie placów zabaw. Jednak zgadzam się i przyłączam do wypowiedzi wielu radnych zbulwersowanych wandalizmem, które objęło owe kompozycje zielone jak i place zabaw. W odniesieniu do nieszanowania wysiłków w ukwiecanie i montaż placów zabaw w dotychczasowych miejscach proponuję, aby z miejsc gdzie owe inwestycje się nie przyjęły relokować je do dzielnic peryferyjnych miasta (Helena, Zabełcze, Przetakówka i Kochanowskiego). W tychże dzielnicach peryferyjnych istnieje głęboki deficyt placów zabaw i zorganizowanej przestrzeni kwiatów i zieleni.

Wpis  22 czerwiec 2011   Wniosek Radnych
Grzegorza Fecko i Patryka Wichra

Szanowny Pan Jerzy Gwiżdż, Zastępca Prezydenta Miasta, Nowego Sącza, 33-300 Nowy Sącz , Rynek 1

W nawiązaniu do Pańskiej odpowiedzi z dnia 20 czerwca 2011 r.,
i sugestii, aby wskazać inne miejsca pod plac zabaw informujemy, że jako pierwsze takie miejsce proponujemy plac przy ulicy Kleeberga. Obecnie jest tam teren zielony oraz kilka miejskich ławeczek przeznaczonych dla mieszkańców.

Wpis  25 maj 2011   INTERPELACJE RADNEGO MIASTA NOWEGO SĄCZA – GRZEGORZ FECKO:

Interpelacja: W związku z wieloma interwencjami mieszkańców osiedli: Zabełcze, Przetakówka, Centrum, Helena i Wólki dotyczącymi rajdów samochodowych, quadów i motocykli proszę o interwencję, aby zaprzestać dewastacji międzywala rzeki Dunajec, wypłaszania zwierząt z tego obszaru i zagrażania spacerowiczom. Wymienione rajdy nie ograniczają się tylko do międzywala, owe pojazdy niszczą również koronę wałów zabezpieczających przed wylaniem Dunajca. W mniemaniu okolicznych mieszkańców tereny te winny być zabezpieczone i ukierunkowane na wypoczynek, sport i rekreacje rodzinną.  Prosimy o pozytywne rozwiązanie prośby.

Wpis  24 maj 2011   INTERPELACJE RADNEGO MIASTA NOWEGO SĄCZA – GRZEGORZ FECKO:

Interpelacja 1. W związku z wieloma zgłoszeniami mieszkańców osiedli Kochanowskiego i Przetakówki w sprawie remontu chodników wzdłuż ulicy Paderewskiego, proszę o zarezerwowanie środków i wykonanie tych niezbędnych robót remontowych. Ulica Paderewskiego jest jedną z bardziej ruchliwych  przelotowych dróg w naszym mieście. W jej otoczeniu funkcjonują duże szkoły, przedszkole i inne instytucje oraz wiele placówek handlowych.  Przez wspomniana ulicę kursuje wieli linii autobusowych a w tym 2 linie o największej częstotliwości. Mając na uwadze bezpieczeństwo pieszych oraz ich komfort proszę o przychylne podejście do mojej interpelacji.

Interpelacja 2. Na wniosek mieszkańców osiedla Przetakówka (nazwiska do wglądu) oraz Zarządu Osiedla Przetakówka proszę o interwencję władz miasta i udrożnienie fizycznie ulicy Galicy, która jest drogą – własnością miasta Nowego Sącza. Owa ulica od dość długiego czasu jest przegrodzona płotem i wykorzystywana prywatnie jako ogródek co uniemożliwia z korzystania z niej innym mieszkańcom. W związku z zaistniałą sytuacją proszę o interwencję w tej sprawie i udrożnienie wspomnianego przejazdu.

Wpis  24 maj 2011   Wniosek Radnych
Grzegorza Fecko i Patryka Wichra

 

Szanowny Pan Ryszard Nowak, Prezydent Miasta, Nowego Sącza, 33-300 Nowy Sącz , Rynek 1 Zwracamy się z uprzejma prośbą o wskazanie potencjalnych miejsc pod place zabaw dla dzieci oraz miejsc dla potrzeb rekreacji i rozrywki dla rodzin.
Proponujemy, aby wskazane miejsca optymalnie uzupełniały dotychczasową sieć dotychczasowych miejsc zabaw.   Prosimy o pozytywne rozwiązanie prośby.

Wpis  17 maj 2011   INTERPELACJE RADNEGO MIASTA NOWEGO SĄCZA – GRZEGORZ FECKO:

Prezydent Miasta Nowego Sącza, Pan Ryszard Nowak  33-300 Nowy Sącz, Rynek 1

Pragnę się zwrócić do pana prezydenta z następującą interpelacją:

W związku z problemami komunikacyjnymi w mieście, problemem możliwości zaparkowania w centrum oraz niewykorzystanymi możliwościami przewozowymi miejskiej komunikacji proponuję, aby urzędnicy naszego miasta mieli możliwość zamiast parkowania na parkingu mieli możliwość wykorzystania dofinansowania do biletu miesięcznego. Miejsca zwolnionych parkingów zwróciły by  poprzez opłaty parkingowe dopłatę do wymienionych biletów miesięcznych. Takie rozwiązanie (proponuję rozważyć) można by zaoferować np. Starostwu nowosądeckiemu, Urzędowi Skarbowemu, ZUS’owi itp.  Przy założeniu, że taką  ofertę – propozycję prezydenta miasta złożono by również firmom komercyjnym można by się spodziewać konkretnych efektów: mniejsze korki, więcej miejsc parkingowych skutkujących dużą rotacją i wykorzystane możliwości taboru i załogi miejskiej komunikacji. W związku z tym, że prowadzone są obecnie intensywne prace nad usprawnieniem sieci komunikacyjnej naszego miasta taka inicjatywa może poprzez efekt synergii doprowadzić do znacznego poprawienia sprawności komunikacyjnej Nowego Sącza. Proszę o życzliwe podejście do mojej interpelacji.

Pozdrawiam,    Grzegorz Fecko, Radny,  Urząd Miasta Nowego Sącza

 

Wpis  15 maj2011    Interwencje Zarządu Osiedla PRZETAKÓWKA

Do:  Dyrekcja      Miejskiego Zarządu Dróg     w Nowym Sączu      ul. Gorzkowska 30 Zarząd Osiedla Przetakówka zwraca się z uprzejmą prośbą o wykonanie oznakowania przejścia dla pieszych na ulicy Witosa naprzeciw budowanych obiektów dla Państwowej Straży Pożarnej i ulicy Podgórskiej obok siedziby Polskiego Związku Wędkarskiego – Koło Zakamienica.Na tym odcinku ulicy Witosa jest wielki niebezpieczeństwo wypadku drogowego i poszkodowania pieszych  licznych mieszkańców osady Aleksandrówka, działkowiczów oraz interesantów PZW Koła Zakamienica liczącego około 500 osób.  Odcinek ulicy Witosa od ulicy Zdrojowej do ulicy Tarnowskiej nie posiada żadnego oznakowanego przejścia dla pieszych pomimo natężonego ruchu drogowego. Prosimy serdecznie o pozytywne załatwienie naszej prośby Do wiadomości:

 1. Prezydent Miasta Nowego Sącza pan  Ryszard Nowak,
 2. Radny Miasta Nowego Sącza pan Grzegorz Fecko,
 3. a/a.

 

Wpis   15 maj 2011       Interwencje Zarządu Osiedla PRZETAKÓWKA

Do:     mgr inż. Krzysztof Kurzeja    Dyrektor Wydziału Geodezji i Mienia   Urząd Miasta  Nowego Sącza    ul. Szwedzka 2 Zarząd Osiedla Przetakówka zwraca się z uprzejmą prośbą o spowodowanie udrożnienia ulicy Galicy naprzeciw posesji nr 52 i 54 przy ulicy Tarnowskiej. Ulica Galicy naprzeciw w/w posesji została zagrodzona i zagarnięta na prywatny  ogródek. W tej sprawie było kilka interwencji do mnie osobiście od pana Józefa Sobczaka, Karola Strojnego, pana Wasiluka i pana Lizonia chcących korzystać z przejezdności tej ulicy. Prosimy serdecznie o pozytywne załatwienie naszej prośby

Do wiadomości:

 1. Zastępca Prezydenta Miasta Nowego Sącza pan  mgr Jeży Gwiżdż,
 2. Radny Miasta Nowego Sącza pan Grzegorz Fecko,
 3. a/a.

 

Wpis  28 kwiecień 2011   INTERPELACJE RADNEGO MIASTA NOWEGO SĄCZA – GRZEGORZ FECKO:

IX sesja RM NS   28 IV 2011

Grzegorz Fecko interpelował  do Prezydenta Miasta Nowego Sącz:

 1. W związku z tym, że ulica pomiędzy ulicą Zdrojową (koniec ulicy – granica miasta) a ulicą Barską, która po zeszłorocznej powodzi została zniszczona przez osuwiska i jest do dziś nieprzejezdna proszę o interwencję w tej sprawie i rozwiązanie problemu. Obecny stan powoduje przeciążanie wąskich dróg osiedlowych Zdrojowej i Zabełeckiej co powoduje dalsze niszczenie tych jezdni w Zabełczu i na Przetakówce. Jeśli na razie nie przewiduje się przywrócenie zamkniętej ulicy do użytku, to proszę o odnowienie zniszczonych ulic Zabełeckiej i Zdrojowej, tak aby mogły one pełnić swoje funkcje,
 2. Z uwagi na fakt, że w Zabełczu przy ulicy Myśliwskiej istnieje park, który obecnie jest zaniedbany proponuję, aby przystąpić do rozmów z właścicielem, tak aby wykorzystać ów park jako miejsce rodzinnego wypoczynku ogólnodostępnego dla wszystkich mieszkańców. Argumentami, które za tym przemawiają są: park nie może mieć innego przeznaczenia, w sąsiedztwie jest kościół parafialny, blisko znajduje się tak zwana „grota”, miasteczko multimedialne i alejka ze starodrzewiem, która w najbliższym czasie zostanie odciążona przez budowaną (na ukończeniu) nową ulicę. Park miałby charakter osiedlowy i docelowo korzystały by z niego rodziny z dzielnic Przetakówka i Zabełcze oraz pracownicy i studenci z miasteczka multimedialnego.
 3. W związku z występującymi pomyłkami i utrudnieniami w liczeniu głosów w trakcie głosowań Rady Miasta (przykład z sesji VII z marca 2011) proszę o zapreliminowanie  środków na zakup urządzenia elektronicznego do głosowania i w konsekwencji jego zakup. Urządzenie takie ponadto uczyniło by z glosowania głosowanie imienne – jawne oraz pozwoliłoby wyborcom czerpać wiedzę jak radni głosowali i w których głosowaniach uczestniczyli.
 4. Proszę o umieszczenie na ulicy Witosa na wysokości osady Aleksandrówka pasów dla pieszych oraz chodnika do mostu na ulicy Tarnowskiej. Wspomniana osada Aleksandrówka nękana jest ostatnio często przez powódź (od strony Łubinki), zagrożona jest działaniem osuwiska czynnego ze zboczy Roszkowic oraz poddana jest stałemu negatywnemu oddziaływaniu składowiska odpadów komunalnych (120 metrów). Obecnie ulica Witosa jako droga krajowa jest nader obciążona i stan taki naraża dzieci, dorosłych i starszych z osady Aleksandrówka na ryzyko utraty życia i zdrowia.
 5. W związku z konsultacją z mieszkańcami jaką przeprowadziłem na forum internetowym SSC odnośnie zaadaptowania parku w Zabełczu – Przetakówce  przy ulicy Myśliwskiej społeczność lokalna zaproponowała następujące tereny zielone i parki do zagospodarowania i rewitalizacji na terenie miasta:
  1. Park – Zabełcze ulica Myśliwska,
  2. Park pomiędzy ulicą Prażmowskiego a osiedlem przy Armii Krajowej,
  3. Park przy kolejowej (park dworcowy),
  4. Park przy ulicy Węgierskiej w Biegonicach.

Propozycję wymienionych lokalizacji proszę potraktować jako inicjatywę o dalszym horyzoncie czasowym tak, aby oszczędnie finansowo  ich rewitalizację tak aby z czasem uzyskać dogodne rozmieszczenie  parków jako inicjatywę: „Zieloną Sieć Parków Rodzinnych Nowego Sącza”.

 

Serdecznie proszę o przychylenie się do moich interpelacji.

Radny Miasta Nowego Sącza

Grzegorz Fecko

Temat interpelacji był zainspirowany własnymi odczuciami i wiedza autora, konsultacją z mieszkańcami miasta, konsultacją z Przewodniczącym Zarządu Osiedla Przetakówka Stanisławem Zelkiem, konsultacjami i inspiracją na forum SSC http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=429025

 

 

Główne cele Zarządu Osiedla Przetakówka listopad 2010

Prezydent Miasta     Nowego Sącza      Ryszard Nowak

Zgodnie z Uchwałą Zebrania Ogólnego Mieszkańców „Przetakówka” z września 2008 roku oraz Zebrania Mieszkańców z października 2009 roku oraz bieżących interwencji i wniosków mieszkańców Osiedla, Zarządu Osiedla proponuje następujące rzeczowe inwestycje infrastruktury technicznej oraz remontów i uporządkowania gospodarki ściekowej.

 1. Ostateczne przyspieszeni budowy kanalizacji sanitarnej i opadowej dla ulic Dojazdowa, Targowej i Flisaków zaprzestając bezkarnie, bez żadnych opłat wpuszczania ścieków SA unitarnych do Dunajca.
 2. Budowa drogi na ulicy Władysława Hasiora. W tej sprawie były i są nadal interwencje od wielu lat bez odpowiedzi oraz propozycji rozwiązania tego problemu.
 3. Modernizacja oświetlenia ulicy Warzywnej i Ariańskiej. W tej sprawie są od kilku lat interwencje.
 4. Rozwiązanie od kilkunastu lat problemu budowy chodnika wzdłuż ulicy Tarnowskiej od nr 32 do nr 66.
 5. Budowa 200 m kanalizacji opadowej, drogi i oświetlenia ulicy gen. Galicy, która to ulica figuruje tylko w nazwie bez drogi i oświetlenia od kilkunastu lat.
 6. Podejmowanie bieżących interwencji i egzekwowanie bieżącego konserwowania brzegów oraz pogłębienie koryta potoku Łubinka poprzez usuwanie naniesionego ramszu rosnącej dziko roślinności. Szczególnie zagrożony powodzią jest odcinek od mostu na ulicy Zdrojowej do ulicy Leszczynowej poniżej mostu na ulicy Tarnowskiej. Koryto potoku podwyższone w kilku miejscach ponad jeden metr a baseny zamulone całkowicie np. powyżej i poniżej mostu na ulicy Tarnowskiej. W tej sprawie Zarząd Osiedla kierował pismo z fotografiami do Urzędu Miasta, Regionalnego  Zarządu Gospodarki Wodnej  bez podjęcia prac rozwiązania tego problemu.
 7. Przekazanie terenu działki nr 20/7 w obrębie 8 na budowę  boiska sportowego do piłki nożnej w ramach rekompensaty za zajęcie boiska sportowego przy ulicy Głowackiego na bazar przeniesiony z ulicy Lwowskiej. W tej sprawie były powiadomiony Prezydenta Miasta Nowego Sącza kilkukrotnie bez skuteczne.
 8. Wykonanie dwóch zatok autobusowych przy ulicy Tarnowskiej  pod nr 30 oraz posesji 58.
 9. Dokończenie budowy ulicy Warzywnej około 30 metrów przed Spółdzielnią Mieszkaniową obok posesji Pana Miki oraz Pana Słabego.
 10. Dokonanie w szybkim terminie zbadania osuwisk tzw góry Aleksandrówki. Osuwiska te zagrażają mieszkańcom oraz przed prawdopodobną katastrofą przeniknięcia wód z komunalnego wysypiska lub stronę ulicy Witosa a nawet wchłonięci wysypiska i jego osunięcie w stronę ulicy Witosa i obwodnicy.

Z wyrazami szacunku  Zarząd osiedla Przetakówka