Grzegorz Fecko

Urodziłem  się 4 grudnia 1971 roku.
Jestem absolwentem WSB-NLU, kierunek marketing i zarządzanie. Do średniej szkoły uczęszczałem do Zespołu Szkół Samochodowych  im. Tadeusza Tańskiego w Nowym Sączu przy ul. Rejtana, moja „podstawówka”  to szkoła im. Jana Kochanowskiego przy ul. Szkolnej.
Jestem żonaty – moja żona ma na imię Aneta. Mamy  córki  Magdalenę i Katarzynę oraz synów Stanisława i Piotra.
Jestem z dziada pradziada mieszkańcem dzielnicy PRZETAKÓWKA (osiedle Roszkowice).
Zawodowo od wielu już lat jestem pracownik  krakowskiego oddziału Totalizatora Sportowego  sp. z o.o.

Niemal dwadzieścia lat udzielałem się społecznie jako działacz Zarządu Osiedla Przetakówa.
Miałem zaszczyt uczestniczyć przy powstawaniu naszego młodego klubu KS PRZETAKÓWKA, w którym działam społecznie.
Aktywnie wspieram inicjatywy społeczne i charytatywne na rzecz mieszkańców Sądecczyzny.
Jestem inicjatorem i organizatorem cyklu turniejów ekumenicznych, które wzmacniają więzi międzyludzkie  po przez sport, zabawę i kulturę. Z racji miejsca mojego zamieszkania moją intencją działania jest wspieranie dzielnic zewnętrznych Nowego Sącza takich jak: Helena, Przetakówka, Kochanowskiego i Zabełcze. Dzielnice te wymagają większego zaangażowania w sprawy mieszkańców. Potrzebne jest poprawienie jakości dróg, budowa chodników, miejsc zabaw i sportu dla młodych oraz zabezpieczenie przed skutkami klęsk żywiołowych. Problemy te odczuwam na własnej skórze.