Potrzeba więcej środków na wymianę kotłów!

W odpowiedzi na złożona przeze mnie interpelację  ( http://grzegorzfecko.pl/wp-content/uploads/2011/05/Interpelacje-XI-2017.jpg)    w sprawie bardzo dużego zainteresowania mieszkańców na dofinansowanie wymiany kotłów z węglowych na gaz można liczyć na środki z budżetu miasta. Mieszkańcy „dojrzeli” do wymiany kotłów, zatem do dzieła!

Grzegorz Fecko